Главная Обратная связь

Дисциплины:


уповноважених (РНУ) 1 страницаПлан

Тема№1 Охарактеризуйте революцію Мейдзі, її причини, хід і наслідки.

Тема№2 Проаналізуйте роль національної буржуазії в розвитку національних рухів в Індії та Китаї на поч. XX ст.

Тема №3 Якими були основні політичні погляди Махатми Ганді?

Тема№4 Визначте основні причини економічної відсталості країн Латинської Америки на початку ХХ ст.

Тема№5 Дайте загальну характеристику політичного розвитку країн Латинської Америки.

Тема№6 Охарактеризуйте діяльність Комінтерну. Як змінювалась діяльність Комінтерну в різних країнах 1920-х р.

Тема№7 Охарактеризуйте Листопадову революцію в Німеччині, її причини хід і наслідки.

Тема№8 Охарактеризуйте революцію в Угорщині в 1918р.,її причини хід і наслідки.

Тема№9 Охарактеризуйте ситуацію в Китаї після першої світової війни.

Тема№10 Визначте спільне і відмінне в національно-визвольному Русі,Індії та Китаю.

Тема№11 Визначте основні умови Чан Кайші.

Тема№12 охарактеризуйте проблеми, з якими зіткнулися країни Африки коли метрополії надавали їм більше самостійності після Першої світової війни.

Тема№13 Які уроки можна винести з протистояння Гоміндану та Комуністичної Партії Китаю у 20-30рх.

Тема№14 Охарактеризуйте революцію в Туреччині в 1пол.ХХ ст.. її причини ,хід і наслідки.

Тема№15 У чому полягала сутність режиму «санації»? чи приніс він користь польській державі та суспільству?

Тема№16 Визначте особливості внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації президентів Чехословаччини Т. Масарека та Е. Бенеша.

Тема№17У чому полягала сутність « судейської проблеми» в Чехословаччині.

Тема№18 Чому демократичній уряд графа Карої в Угорщині був нежиттєздатний, а Хорті вдалося встановити диктаторський режим?

Тема№19 Які фактори, на ваш погляд, зумовили зближення Угорщини, Румунії та Болгарії з гітлерівською Німеччиною.

Тема№20 Порівняйте державні перевороти в Югославії в 1929 і 1941 роках?

Тема №1 Охарактеризуйте революцію Мейдзі, її причини, хід і наслідки

Поворотним пунктом в історії Японії нового часу були події 1868 р., відомі в японській історіографії під назвою «Мейдзі Ісин». У політичному плані вони призвели до повалення феодальної надбудови - влади сьогунату Токугава, а також пов'язаної з нею адміністративно-політичної системи «бакухан» або «бакуфу» («військово-польова ставка») і встановлення нової системи політичної влади - централізованої держави абсолютистського типу у чолі з імператором. У соціально-економічному плані сенс їх полягав у створенні необхідних передумов для розвитку капіталізму, перетворення формуються капіталістичних відносин у формаційний уклад. Проте специфічний характер подій 1868 залишає великий простір для дискусій, які ведуться в російській і зарубіжній історіографії.Прийнята дата початку революції Мейдзі, 1868 рік, є досить умовною. Цим роком можна обмежуватися тільки в тому випадку, якщо прийняти версію офіційної історіографії про події Мейдзі Ісин, сутність яких нібито зводиться до реставрації влади імператора. Справжній зміст цих подій можна оцінити, тільки врахувавши весь комплекс основних заходів, проведення яких зайняло кілька років і які входять складовою частиною в поняття революції 1868 р.

Державний переворот 3 січня 1868 р., в результаті якого було ліквідовано сьогунат, привів до влади вихідців з нізкорангових самурайства, які виражали інтереси нового класу землевласників і торгово-промислової буржуазії.

Революція 1868 р. була за своїм змістом буржуазної, але вона носила половинчастий характер і не повністю вирішила завдання буржуазних перетворень. Її половинчастість проявилася як в суті проведених перетворень, так і у формі встановленої влади.

Вона відкрила шлях для розвитку капіталізму, але в той же час зберегла багато пережитки феодалізму. «Революція Мейдзі не була результатом переможного повстання міських санкюлотів і безземельних селян, як це було у Франції, а являла собою угоду, досягнуту між одним крилом феодального класу - найбільшими тодзама, в якості представників яких виступали самураї і гоенін, і найбагатшим міським купецтвом» [ Норман Г. Виникнення сучасної держави в Японії. М., 1961.]. Встановлення абсолютної монархії як форми державної влади (при формальному конституційному правлінні, введеному пізніше), компромісні заходи щодо верхівки колишнього класу феодалів, створення нового класу поміщиків, що використовують в значній мірі докапіталістичні форми експлуатації, - все це говорить про половинчастим, незавершеному характер революції.

Події Мейдзі исин одночасно з проблемами соціальними вирішували і завдання національно-визвольної боротьби, що також свідчить на користь оцінки цих подій як буржуазної революції. Даючи оцінку революції 1868 р., ми розуміємо, що вона все ще чекає свого більш точного типологічного визначення.

У середині XIX ст. Японія перебувала в стані глибокої соціально-політичної кризи, обумовленого в кінцевому підсумку розкладанням панував феодального ладу, який стримував подальший розвиток країни. Основні сільськогосподарські землі разом з селянами перебували у власності великих феодалів - князів (дайме), які за допомогою васалів управляли своїми володіннями. Селяни віддавали князям більше половини врожаю, не рахуючи інших поборів і повинностей. Система пятідворок пов'язувала селян кругової відповідальністю, кругова порука була і в самій японській родині. У містах існували феодальні цехи і купецькі гільдії.

Цехові і гильдийские статути регламентували не тільки виробництво товарів, а й особисте життя своїх членів.

Подальше посилення експлуатації в умовах низького рівня сільськогосподарської техніки вело до розорення більшості селянства. У країні практично безперервно відбувалися селянські заворушення і повстання (у першій половині XIX ст. В Японії стався близько 250 селянських повстань: в 50-і і 60-і роки селянські повстання відбуваються одне за іншим; з 1853 по 1856 рік їх налічується 52, в одному тільки 1861 році - 17 і т. д.). Уряд сьогуна суворо розправлялися з селянським революційним рухом. Ватажки селян піддавалися болісній страті через розп'яття. Перед тим на очах у страчуваного по звірячому вбивали членів його сім'ї.

У XIX ст. феодальні відносини вступають у смугу розкладання, відбувається процес первісного накопичення капіталу, виникають великі статки. Товарно-грошові відносини захоплюють не тільки місто, але й село. Однак феодальна регламентація, великі податки, вузькість внутрішнього ринку гальмували її подальший розвиток.

Погіршився і зовнішньополітичне становище країни. У 1853 р. біля берегів Японії з'явилася американська ескадра. Її командувач - адмірал Перрі ультимативно зажадав укладення торгового договору на американських умовах, фактично позбавляли Японію митної автономії. Під загрозою застосування сили японське уряд змушений був підкоритися. У 1858 році був підписаний нерівноправний договір, за яким Японія не могла встановлювати мита на ввезені з США товари вище певного відсотка (від 5 до 35), повинна була визнати екстериторіальність американців у Японії (тобто їх непідсудність японським судам) і т. д. Незабаром майже аналогічні договори були підписані і з іншими європейськими державами (Англією, Голландією, Францією та ін.) Не задовольняючись можливостями відкритого грабежу Японії, іноземні держави прагнули до перетворення її на колонію. У 1862 році англійський флот піддав руйнівною бомбардуванні місто Кагосіма, щоб змусити японські влади сплатити величезну контрибуцію за вбивство англійського громадянина. У 1864 році з'єднаний флот США, Англії, Франції та Голландії - головних колоніальних держав того часу - обстріляв місто-фортеця Сімоносекі, змусивши японські влади до задоволення вимог щодо безперешкодного проходження суден через Симоносекский протоку. Небезпека колоніального поневолення Японії була очевидною. Це призвело до злиття антифеодальної боротьби і національно-визвольного руху.

В кінці 60-х років XIX ст. в Японії відбулася буржуазна революція. Вона відома під назвою "революції Мейдзі" ("освіченого уряду").

Проти існуючого порядку виступили основні верстви японського суспільства: селянство, робітники, ремісники, торгово-промислова буржуазія, самураї - військовий стан дрібних дворян і навіть багато князів, головним чином південно-західних князівств, найбільш розвинених в економічному відношенні. У другій половині 70-х і початку 80-х років XIX ст. розгорнувся рух "за свободу і народні права" (рух "Мінкен ундо"), в якому брали участь ліберальні шари правлячих класів і демократичні кола японського суспільства.

Участь у цьому русі дворянства, особливо дрібного, зумовлювався його негативним ставленням до зовнішньополітичного курсу уряду і в ще більшому ступені погіршенням його соціально-економічного становища. Самураї, будучи васалами князів, зазвичай не мали своєї землі, а отримували від князів платню рисом; платню васалів зменшувалась, їх кількість скорочувалася, і багато хто з них поповнювали ряди інших соціальних груп.

Дворянство, включаючи князів-опозиціонерів, завдяки своїй відносній згуртованості, наявності військової організації, економічним можливостям зайняло керівну роль у русі. Вони визнавали необхідність реформ, які враховують іноземний досвід, але вважали, що проведення їх слід було здійснювати зверху, за допомогою держави.

У таких умовах були сформульовані конкретні завдання князівсько-самурайського руху: повалити сьогунат, відновити владу імператора і від його імені провести необхідні реформи.

У жовтні 1867 р. керівники руху зажадали у сьогуна Кейко негайної передачі верховної влади імператору (15-річному Муцухито) і оголосили збір військових сил, що підтримують імператора. Сьогун послав проти них вірні йому війська, але вони зазнали жорстокої поразки (січень 1868 р.). Через декілька місяців сьогун капітулював. Влада перейшла до рук князів і самураїв - прихильників імператора. Було офіційно оголошено про відновлення імператорської влади.

У японської офіційної історіографії цей період зазвичай називають «реставрація Мейдзі» (Мейдзі - назва часу правління імператора Муцухито; «Мейдзі» - «освічений уряд»). За своїм змістом це була антифеодальна революція, керівництво якої належало помірно радикальним колам дворянства, пов'язаним з імператорським двором. Роздробленість і недостатня організованість селянського руху, відносна слабкість буржуазії багато в чому зумовили незавершений характер цієї революції. Тим не менш, країна вступила на шлях буржуазного розвитку. Про це свідчили почалися економічні та політичні реформи, хоча і не завжди послідовні, але об'єктивно покликані модернізувати японське суспільство, залучити його до більш високого технічного та державно-правового рівня.

3.1 Конституція 1889 р.

Наслідком "революції Мейдзі" стало прийняття в 1889 р. буржуазної конституції, що закріпила нову структуру державної влади. Конституція відобразила компроміс між домінуючим в державі дворянством на чолі з імператором і буржуазією, яка допускалася до участі в законодавстві.

Конституція 1889р. юридично затвердила статус імператора як глави держави, наділеного дуже широкими повноваженнями:

- Імператорська особа оголошувалася священною і недоторканою;

- Імператор володів правом оголошувати війну і мир;

- Укладати міжнародні договори;

- Вводити стан облоги, зосереджуючи при цьому у своїх руках надзвичайні повноваження; як верховного головнокомандуючого встановлювати структуру і чисельність збройних сил;

- У сфері цивільного управління - визначати структуру міністерств, призначати і звільняти всіх посадових осіб.

Імператор мав повнотою виконавчої влади. Він призначав міністра-президента (прем'єра) і за його поданням всіх інших міністрів. Кабінет міністрів ніс відповідальність тільки перед імператором. Його не могли звалити ні вотум недовіри, оскільки останній не був передбачений конституцією, ні відставка окремих міністрів, оскільки законодавство не передбачало колегіальної відповідальності міністрів, ні відхилення парламентом бюджету, так як конституція дозволяла у разі застосування бюджету попереднього року.

Законодавча влада належала імператору разом з парламентом. Закони, прийняті парламентом, не могли бути оприлюднені і прийняті до виконання без імператорського затвердження і підписи, і без санкції Таємної ради. У проміжках між сесіями парламенту імператор міг видавати укази, що мають силу закону. Імператор скликав парламент і закривав його, переносив терміни парламентських засідань, міг розпустити палату депутатів. Імператор також мав право на амністію, помилування, пом'якшення покарання і відновлення в правах.

Японський парламент складався з 2-х палат: палати перів і палати депутатів.

У палату перів входили: члени імператорського прізвища, титулована знати та особи, призначені імператором.

Другу палату складали депутати, які перемогли на виборах (більше 300 осіб), причому, жінки у виборах не брали участь, а інші виборці були обмежені високим майновим цензом.

За конституцією парламент отримав право законодавчої ініціативи і обирався на 4 роки.

Конституція 1889 р. заклала державно-правові основи капіталістичного розвитку країни. Проте розвиток Японії йде по шляху мілітаризації держави. Позиції військових були дуже сильні в неконституційних установах - Таємна рада та генро. У 1895р. був законодавчо підтверджено порядок, за яким на посади військового і військово-морського міністрів призначалися лише чини вищого військового і військово-морського командування. Тим самим вояччина отримала додаткову можливість тиску на уряд і парламент. З 79-х рр.. ХІХ ст. Японія стає на шлях агресивних воєн і колоніальних захоплень.

Виникнення першої буржуазної політичної партії в Японії належить до 1881 р. Вона була названа "дзиюто", що означає "ліберальна партія". У 1898 р. імператорська уряд, навчені досвідом парламентського правління, вирішило перетворити дзиюто в полуправительственную партію. У 1900 р. партія була перейменована в сейюкай ("асоціація політичних друзів"). Членами її могли стати депутати парламенту, чиновники місцевих органів влади, глави торгових палат, голови акціонерних товариств з капіталом не нижче 50 тис. ієн, директори банків, капітал яких перевищує 100 тис. ієн, адвокати, великі платники податків. Покровителем партії стає найбільший промисловий концерн "Міцуї".

Інтереси іншого великого концерну - "Міцубісі" - висловлювала партія минсейто ("партія народної політики").

Таким чином, хоча слабкість японського парламенту виключала строгість партійних кабінетів, але наближення до партійної системи все ж таки було.

Тема№2 Проаналізуйте роль національної буржуазії в розвитку національних рухів в Індії та Китаї на поч. XX ст.

На початку XX в. Китай фактично залишався напівколонією,

хоча формально зберігав незалежність. Провідні держави Заходу, а також Росія і Японія прискореними темпами ділили Китай на сфери впливу, перетворюючи цю країну на аграрно-сировинний додаток своєї економіки. У країні наростав стихійний протест проти проникнення іноземців. На відміну від Китаю, Індія була безправною колонією Великої Британії. Разом з тим, метрополія доклала певних зусиль для створення в Індії сучасного сектору економіки, а це дало сприяло розвитку малого підприємництва й формуванню національної буржуазії. серпні 1900 р. 20-тисячна армія восьми держав (США, Англії, Росії, Франції, Німеччини, Японії, Австро-Угорщини й Італії) з особливою жорстокістю придушила народне повстання в Китаї. Боротьба проти іноземців й маньчжурської династії тривала (маньчжурів китайські патріоти також вважали чужоземцями). За цих умов виникає ряд революційних організацій. Провідна роль серед них належала «Союзу китайського відродження», який очолював Сунь Ятсен. Головною силою національно-визвольного руху було демократичне крило національної буржуазії, яка прагнула повалити маньчжурську (циньску) династію й розв’язати аграрне питання.

Улітку 1905 р. майбутній лідер національно-визвольного руху Сунь Ятсен об’єднав кілька революційних організацій в «Об’єднану революційну лігу Китаю». Програма «Об’єднаної ліги» передбачала вигнання маньчжурів, визволення Китаю, встановлення республіки й націоналізацію землі. Сунь Ятсен висунув так звані «три народні принципи»: націоналізм, народовладдя, народне благоденство.

10 жовтня 1911 р. в Учані поліція натрапила на слід революційної організації. Почалися арешти, і, щоб запобігти розгрому, члени організації виступили зі зброєю в руках. До повсталих приєднався гарнізон Учана, а потім студенти й робітники-металісти. Учанське повстання поклало початок революційній хвилі, яка прокотилася по всій країні. Незабаром влада циньского уряду була повалена у Ханькоу й Ханьяні, у листопаді — у Шанхаї. 2 грудня повсталі захопили Нанкін — південну столицю Китаю. Практично південь країни відокремився від півночі.

На батьківщину з еміграції повернувся Сунь Ятсен. 29 грудня делегати провінцій, які зібралися в Нанкіні на конференцію, проголосили утворення Китайської республіки. Сунь Ятсена обрали її тимчасовим президентом, і 1 січня 1912 р. він прийняв присягу.

У Північному Китаї до влади прийшов Юань Шикай. Фактично він перетворився на повновладного диктатора країни. 12 лютого Юань Шикай примусив регента підписати від імені 6-річного імператора Пу І акт про зречення.

Наступного дня Сунь Ятсен подав у відставку на користь Юань Шикая. У березні була прийнята тимчасова Конституція Китайської республіки. У ній закріплювалися демократичні свободи. Це було значним кроком на шляху до цивілізованого суспільства.

…Юань Шикай переніс столицю в Пекін і почав наступ на демократичні сили. За цих умов Сунь Ятсен у серпні 1912 р. на базі «Союзу» і деяких інших організацій створив нову партію — Гоміндан. На виборах до парламенту навесні 1913 р. ця партія отримала більшість голосів, але Юань Шикай не хотів допускати її до влади. За його наказом був убитий кандидат від Гоміндану на пост прем’єрміністра, а парламент був розігнаний.

У відповідь на це Сунь Ятсен зажадав відставки Юань Шикая й закликав народ до нового виступу. У травні сім південних провінцій заявили про відокремлення від Пекіна. Почалася громадянська війна між Півднем і Північчю. Наприкінці літа революційні війська Півдня зазнали поразки. У листопаді 1913 р. Юань Шикай заборонив діяльність Гоміндану. Сунь Ятсен знову мав емігрувати. Після розпуску парламенту з Конституції вилучили статті про демократичні свободи. Почалася підготовка до реставрації монархії. Але в червні 1916 р. Юань Шикай помер.

Запитання У національної буржуазії Індії була своя політична партія — Індійський Національний Конгрес (ІНК), створена ще в 1885 р. Але серед її членів не було єдності думок. Якщо помірковані діячі партії погоджувалися на самоврядування в рамках Британської імперії, то радикально налаштовані виступали за повну незалежність країни.

Приводом до активізації національно-визвольного руху стало рішення віце-короля Дж. Керзона про поділ на дві частини Бенгалії — однієї з найбільш багатих і квітучих провінцій. Це означало розкол єдиного народу.

У відповідь на ці дії колоніальної адміністрації по усій країні розпочався рух «свадеші» (бойкот англійських товарів з метою розвитку місцевої промисловості). У 1907 р. він переріс у рух «свараджі» (самоврядування). Страйки, мітинги, демонстрації проходили в Бенгалії, Пенджабі, Мадрасі та інших провінціях Індії.

Кульмінацією боротьби став загальний політичний страйк робітників Бомбея в липні 1908 р. на підтримку Б. Г. Тилака, лідера лівого крила Національного конгресу, якого англійці засудили на 6 років тюремного ув’язнення за антибританську діяльність. Бомбейський страйк і підйом національно-визвольного руху примусили колоніальні власті піти на поступки: збільшилося представництво місцевого населення в дорадчих органах влади як у центрі, так і на місцях. У 1911 р. новий віце-король Хардинг скасував рішення про поділ Бенгалії й переніс столицю з Калькутти до Делі.

Тема №3 Якими були основні політичні погляди Махатми Ганді?

«Можливо, прийдешні покоління не повірять, що така людина із звичайної плоті та крові ходив по цій землі», - сказав Альберт Ейнштейн про Махатму Ганді. Історія дійсно знає чимало людей, які змогли змінити світ. Але лише деякі з них несли в собі дух, настільки чужорідний царствующему у цьому світі, що здавалися прибульцями зі світу іншого.

Перша половина XXI століття ... Замість царства розуму, свободи і справедливості, якого чекали люди XX століття, настала епоха небаченого насильства і безсилля. Цинічні або божевільні вожді віддають накази - і мільйони людей з готовністю йдуть вбивати один одного на світових війнах. Кілька автоматників ведуть на смерть колону з тисяч дорослих людей - і ніхто не намагається чинити опір. Захоплені натовпи вітають катів. Бездумне підпорядкування, зрада, жорстокість стають вищими чеснотами. Як розірвати замкнене коло насильства і безсилля? Чи можлива тепер віра в людину і мир на землі і що може стати її основою?

15 вересня 2008 в Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації, яка в останні дні частіше згадується у ЗМІ у зв'язку з кризою на Кавказі і риторикою холодної війни, відбулося засідання зовсім іншого характеру. Темою обговорення засідання «круглого столу», організованого Інститутом сходознавства РАН і Ліберально-Демократичної партії Росії (ЛДПР), стали думки та ідеї засновника Індії Махатми Ганді!

Лідер партії ЛДПР В.В. Жириновський поскаржився, що думки й ідеї цієї видатної людини маловідомі в Росії: «Якщо по Індії когось запитати, то скажуть: є курорт Гоа, де можуть у барі вам продати марихуану. А запитай його про Махатму Ганді, він не знає. На жаль, негативна інформація, вона стає більше доступною і більше в'їдається нам всім у голову. А вже звернення до мислителів, до філософів і спроба слідувати їх вченням, до цього, на жаль, не доходить ».

Так хто ж такий Махатма Ганді? Чому наше молоде покоління так мало знає про маленьку людину, роль якого виявилася незаперечно велика? Чим цінні його життя, його вчення, його спадщина і стало важливим питанням, відповідь на яке я хочу дати в даній дипломній роботі, тема якої звучить так: «Політична діяльність Махатма Ганді».

Вивчення даної проблеми необхідно для того, щоб показати, наскільки важливі і вічні ті непорушні істини, автором яких з'явився чоловік, ім'я йому «Велика душа». Нове століття, як і минулий, незважаючи на величезну кількість нових віянь і різницю смаків двох різних поколінь, також несе в собі проблему насильства, і також стурбований проблемою боротьби з насильством. І саме тут камінь спотикання, саме тут ми зобов'язані пам'ятати великі думки «Великої душі», що головний засіб боротьби з насильством - є ненасильство, як би парадоксально це не звучало.

Видатний керівник національно-визвольного руху Індії, мислитель, політичний і громадський діяч Мохандас Карамчанд Ганді, який увійшов в історію сучасної цивілізації як Махатма ("Велика душа") був убитий індуським фанатиком 30 січня 1948.

З того дня минуло понад шість десятиліть, але інтерес до особистості Ганді не слабшає. Більш того, в наші дні, коли, як завжди під час великих історичних поворотів, "думка мимоволі звертається до питання про сенс історії", цей інтерес помітно зріс. Для нас сьогодні особливо важливі долі тих людей, вчення та діяльність яких, ознаменувавши переломні етапи суспільного розвитку і високу ступінь їх осмислення, пережили свій час і створили неминущі загальнолюдські цінності. До них відноситься і Махатма Ганді. Унікальну роль Ганді в історії людства сьогодні визнають багато. Однак однозначно оцінити цю роль дуже важко.

Дж. Неру назвав Ганді "людиною релігії", але не релігійним діячем, та Ганді і ніколи не був ним. Протиставлення релігійний-світський взагалі не можна застосувати до нього. Ганді ніколи не виступав в якості апологета однієї певної релігійної системи, в якості представника конкретної релігійної громади. За його словами, він завжди керувався тим, що "релігійна практика і догми можуть відрізнятися, але етичні принципи в усіх релігій спільні". Його релігійність не має нічого спільного з релігійним фанатизмом і релігійної обмеженістю.

Сучасники називали Ганді "совістю людства", пророком, святим. Але насамперед вони бачили в ньому духовного вождя Індії в її боротьбі проти британського імперіалізму за своє визволення.

У методологічному плані робота побудована на принципах історизму, об'єктивності та ціннісного підходу. При роботі над дослідженням були використані історико-порівняльний, історико-типологічний, логічний і статистичний методи історичного пізнання.

Тема№4 Визначте основні причини економічної відсталості країн Латинської Америки на початку ХХ ст.

Латинська Америка - це та частина континенту, що лежить на південь від кордону між США з Мексикою. Назву цей регіон отримав через переважання там іспанської та португальської мов, які виникли на основі стародавньої латинської мови.

Країни Латинської Америки здобули незалежність у першій чверті ХІХ ст. в результаті збройної національно-визвольної боротьби проти Іспанії на чолі з такими видатними діячами, як Хосе Сан-Мартін, Симон Болівар, Агустін Ітурбід.

Колишня велика колоніальна імперія Іспанія зберегла владу лише над Кубою та Пуерто-Рико. Перемозі народів Латинської Америки сприяла ситуація, що склалася в Європі. Великі європейські держави були зайняті в наполеонівських війнах і придушеннях революційних виступів 1820-х років.

Також вагомим чинником стала позиція США. У 1823 р. президент США Джеймс Монро заявив, що американці, відмовившись від втручання у справи Європи, мають право вимагати невтручання європейців у справи Америки. Ця позиція була висловлена в гаслі "Америка для американців". Згодом доктрина Монро стала виправданням американської експансії в Латинській Америці.Після здобуття незалежності у країнах Латинської Америки склалися своєрідні політичні та економічні відносини, значною мірою успадковані від колоніального минулого.

Домінуюче становище в політичному та економічному житті посіли різні угруповання великих землевласників-латифундистів, нащадків іспанських і португальських дворян-колонізаторів, які використовували працю безземельних селян (переважно індіанців) та негрів-рабів. Рабство у деяких країнах Латинської Америки, зокрема в Бразилії, існувало до кінця ХІХ ст.

Після здобуття незалежності латиноамериканські країни, крім Бразилії, були проголошені республіками. Бразилія стала республікою лише в 1889 році. Повнота влади в цих державах, як правило, належала вождям (кауділіо), які спиралися на армію та латифундистів. При цьому в країнах формально зберігалися конституції, представницькі органи (парламенти), імітувалося проведення виборів. Таке становище зумовлювало слабкість держаної влади. Чисельні воєнні перевороти, громадянські війни, встановлення особистих диктатур стали характерною рисою політичного життя в Латинській Америці. Вожді національно-визвольної боротьби народів Латинської Америки мріяли про існування єдиної держави, що об'єднувала б всі володіння Іспанської Америки: населення говорило на схожих мовах, їх об'єднувала одна релігія - католицизм. Але цього не сталося через егоїзм місцевих еліт, які воліли бути правителями власних держав. Почались війни, які призвели до розпаду Великої Колумбії та Сполучених Провінцій Центральної Америки. Але кордони, що встановилися між новими державами, були в більшості випадків штучними, що призвело до нових конфліктів. Найбільшим з них були: боротьба Уруґвая за незалежність і аргентино-бразильська війна (1816-1828 рр.), найкривавіша Параґвайська війна (1864-1870 рр.), "Селітряна" війна Чилі з Перу і Болівією (1870-1884 рр.).

Панування латифундистів визначало переважно аграрний характер розвитку цих країн. Це неодмінно ставило їх у залежність від промислово розвинутих країн - сперш Англії та США, а згодом США та Німеччини. Вони забезпечували країни Латинської Америки промисловими товарами, капіталами, та були основними ринками збуту їхньої продукції. Зміцнення позиції США в регіоні призвело до того, що правлячі кола Сполучених Штатів стали розглядати своїх південних сусідів як природне продовження американського ринку. Становище США ще більше зміцніло після іспано-американської війни 1898 р., коли Іспанія втратила останні свої володіння в регіоні - Кубу та Пуерто-Рико, і будівництва Панамського каналу (1904-1914 рр.). Наприкінці ХІХ -на початку ХХ ст. США неодноразово використовувало збройні сили для захисту своїх інтересів у регіоні.

Сільське господарство країн мало монокультурний характер. В Аргентині переважало виробництво м'яса і зерна , Бразилії та Колумбії - кави, на Кубі - цукру і тютюну, в центральноамериканських країнах -тропічних фруктів, що дало підстави називати останні "банановими республіками".

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...