Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема : Особове страхуванняСТРАХУВАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Рекомендовані теми для індивідуальної роботи

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові та методичні засади

Страхування

Тема : Історія страхової справи

Теми реферативних робіт:

- Античне страхування

- Страхування в середні віки

- Страхування на Русі

- Становлення комерційного страхування

- Венеціанський кодекс морського страхування

Теми індивідуальних науково-дослідних робіт:

- Історичні аспекти становлення ринку страхування в Україні

- Історія виникнення перестрахування

 

Тема : Сутність, принципи та роль страхування

Теми реферативних робіт:

- Роль страхування в розвитку економіки країни

- Захисна функція страхування при здійсненні підприємницької діяльності

- Значення страхування в житті громадян України в сучасних умовах

- Роль страхування в активізації туристського бізнесу

Теми індивідуальних науково-дослідних робіт:

- Дослідження фінансової діяльності страхових організацій України за останні 6-8 років (див. „Статистичний щорічник України” за останній звітний рік)

 

Тема : Страховий ринок

Теми реферативних робіт:

- Сучасний стан страхового ринку України

- Роль страхових посередників у розвитку страхового ринку

- Роль інфраструктури страхового ринку в урегулюванні збитків у сфері туристської діяльності

Теми індивідуальних науково-дослідних робіт:

- Аналіз розвитку страхових ринків в Україні

 

Тема : Правові засади страхування

Теми реферативних робіт:

- Діяльність органів нагляду у сфері управління ринком страхування

- Правові засади страхування (анотація законодавчих документів, регламентуючих діяльність страхових компаній на страховому ринку України).

- Законодавчі основи страхування подорожуючих.

Теми індивідуальних науково-дослідних робіт:

- Дослідження страхового нагляду у країнах Євросоюзу.

- Напрямки вдосконалення державної політики України в галузі страхування.

- Дослідження законотворчої діяльності щодо страхування в Україні (законопроектів)

 

Тема : Методологія страхування

Теми реферативних робіт:

- Договір страхування як складова частина цивільних правовідносин

- Порядок укладення договору страхування

- Особливості укладення договорів страхування в майновому страхуванні

- Особливості укладення договорів страхування в особовому страхуванні

- Особливості укладення договорів страхування в страхуванні цивільної відповідальності

Теми індивідуальних науково-дослідних робіт:

- Проблеми вдосконалення методології страхування в Україні- Аналіз досвіду туристської організації (назва) в укладенні договорів страхування

- Проблеми визначення ефективності страхування у сфері туризму (або будь-якої галузі страхування)

Змістовий модуль 2. Галузі страхування

Тема : Особове страхування

Теми реферативних робіт:

- Страхування життя

- Страхування ренти і пенсій

- Обов’язкове медичне страхування

- Добровільне медичне страхування

- Недержавні пенсійні фонди

Теми індивідуальних науково-дослідних робіт:

- Розвиток особистого страхування в Україні і за кордоном.

- Проблеми медичного страхування туристів в Україні і за кордоном

- Узагальнення практики страхування від нещасних випадків на транспорті в Україні і за кордоном

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...