Главная Обратная связь

Дисциплины:


III. BESONDERE GRUPPE DER SCHWACHEN VERBENTechnical support

TER


Міністерство освіти України

Вінницький державний педагогічний

університет ім М. Коцюбинського

 

 

Willst du deutsche Grammatik

beherrschen?

 

Handbuch

 

 

Підготувала

Ремовська С.Г.

Вінниця 2000


Навчальний посібник з граматики німецької мови для студентів III-V курсів факультету іноземних мов, які вивчають німецьку як другу іноземну мову.

 

Схвалено Вченою Радою ВДПУ ім. М. Коцюбинського

 

“____” _______________ 2000 року

 

 

Рецензенти: канд.філ.наук,

доц. Куленко В.Є.,

зав. кафедрою ін. мов

ст. викладач Лєбєдєва Т.І.

 

Відповідальний за випуск: канд. філ. наук, доц. Носик С.Г.

 

 

Підписано до друку

Формат паперу

Об'єм Тираж


Передмова

Посібник з граматики включає 42 теми, необхідні для розвитку мовленнєвих і перекладацьких навичок на будь-якому етапі – на початковому, середньому та завершувальному. Це теми з тієї частини морфології та синтаксису, що вивчається у середніх школах та вузах і без якої вивчити німецьку мову неможливо. Кожну тему викладено загальновживаною лексикою, послідовно, з достатньою кількістю прикладів та схем, з перекладом складних структур.

Посібник рекомендується як для аудиторної, так і самостійної роботи студентам інязу та міжфаку, він може бути також використаний у роботі в середній школі та на курсах німецької мови.

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS

 


1. Morphologische Klassifikation der deutschen Verben 3

2. Das Präsens. 5

3. Das Präteritum 8

4. Das Perfekt 10

5. Das Plusquamperfekt 12

6. Das Futur 13

7. Der Imperativ 14

8. Deklination der Substantive 16

9. Pluralbildung der Substantive 20

10. Deklination der Adjektive 23

11. Das Pronomen 25

12. Präpositionen mit dem Dativ 29

13. Präpositionen mit dem Akkusativ 31

14. Präpositionen mit dem Dativ und dem Akkusativ 32

15. Pronominaladverbien 33

16. Das Zahlwort 36

17. Die Wortfolge im einfachen Satz 37

18. Die Satzreihe 39

19. Das Satzgefüge 40

20. Komparation der Adjektive 42

21. Das Passiv 44

22. Partizipialkonstruktionen 46

23. Partizip I mit der Partikel "zu" 48

24. Das erweiterte Attribut 49

25. Der Infinitiv mit und ohne Partikel "zu" 50

26. Infinitivgruppen 51

27. Konstruktionen "haben + zu + Infinitiv", "sein + zu + Infinitiv",

"scheinen + zu + Infinitiv", " glauben + zu + Infinitiv" 53

28. Subjektsätze 55

29. Prädikativsätze 5630. Objektsätze 57

31. Attributsätze 57

32. Temporalsätze 59

33. Modalsätze 61

34. Komparativsätze 62

35. Kausalsätze 64

36. Finalsätze 65

37.

 
Konditionalsätze 66

38. Konzessivsätze 67

39. Konsekutivsätze 68

40. Satzanalyse 69

41. Der Konjunktiv 74

42. Lassen 81

1. MORPHOLOGISCHE KLASSIFIKATION DER DEUTSCHEN VERBEN

 

Vom morphologischen Standpunkt aus, das heißt nach der Bildung der Grundformen und der Konjugationsart, unterscheidet man folgende Gruppen der Verben:

 

I. SCHWACHE VERBEN

Die Zahl der schwachen Verben ist sehr groß. Alle Verben, die neu entstehen, werden auch schwach konjugiert: starten, erden, landen, funken, entminen, parken u.a.

Die schwachen Verben erkennt man an folgenden Merkmalen:

a) sie haben den gleichen Stammvokal in den drei Grundformen:

tanzen - tanzte - getanzt;

b) das Präteritum der schwachen Verben wird mit dem Suffix " -(e)te" gebildet;

c) sie bilden das Partizip II mit dem Suffix " -(e)t".

 

II. STARKE VERBEN

Sie sind nicht besonders zahlreich, aber sehr gebräuchlich. Man erkennt die starken Verben:

a) am Ablaut, d.h. am gesetzmäßigen Wechsel des Stammvokals in den drei Grundformen: im Infinitiv, im Präteritum und im Partizip II;

b) an der Veränderung des Stammvokals im Präsens;

c) an dem Suffix " -en" im Partizip II:

schreiben - schrieb - geschrieben.

 

III. BESONDERE GRUPPE DER SCHWACHEN VERBEN

Dazu gehören 7 Verben: kennen, nennen, brennen, rennen, senden, wenden, denken. Sie haben die Merkmale sowohl der schwachen als auch der starken Verben: Im Präteritum verändern sie den Stammvokal und bekommen zugleich das Suffix " -te":

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...