Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, у разіСуміщення окремих видів цієї діяльності; 420

Е) переліку інформації, яка не підлягає передачі до інших

підрозділів банку;

є) окремого технічного та технологічного забезпечення підрозділу;

Ж) системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації

спеціалізованого структурного підрозділу;

З) системи обмеження доступу працівників банку, які

Безпосередньо не займаються здійсненням певних видів професійної

Діяльності на ринку цінних паперів, до окремих приміщень

Спеціалізованих структурних підрозділів банку.

ТЕСТОВА ЧАСТИНА

1.Тестове завдання № 12.

Прибуток поточного року входить до складу:

а) основного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) резервного капіталу;

г) статутного капіталу;

д) поточного капіталу.

Правильна відповідь:

2.Тестове завдання № 13

Зареєстрований статутний капітал відображається на рахунку:

а) 3630;

б) 5001;

в) 5000;

г) 1200;

д) 5002.

.Правильна відповідь: В.

 

3. Тестове завдання №25

Які з перелічених доходів не відносять до операційної діяльності банку:

а) доходи від повернення раніше списаних активів;

б) дохід у вигляді дивідендів;

в) амортизація необоротних активів;

г) кошти на формування спеціальних резервів банку;

д) доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу.

3.Тестове завдання №48

Різниця між вимогами та зобов'язаннями (балансовими та позабалансовими) банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі це:

а) балансова позиція банку;

б) співвідношення між валютою та металами банку;

в) валютна позиція;

г) відкрита валютна позиція банку;

д) основна вимога валютної діяльності.

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ:

4.Тестове завдання №60

Кредит наданий чи отриманий, на термін не більший від одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку) – це.

а) овернайт;

б) репо;

в) кредитна лінія;

г) овердрафт;

д) іпотечний кредит.

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ:

5.Тестове завдання №72

Договірні відносини між банківськими установами щодо виконання платежів, здійснення розрахунків, надання послуг називаються:

 

а) розрахунково-касовими;

б) кореспондентськими;

в) міжбанківськими;

г) платіжними ;

д) договірними;

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ:

6.Тестове завдання №84

Рахунки 3900 та 3901 призначені для:

а) розрахунків між клієнтами;

б) розрахунків між банками;

в) розрахунків між філіями та банком;

г) розрахунків між клієнтами і банками;

д) розрахунків між банками і НБУ.

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ: А.

7.Тестове завдання №96Оприбуткування надлишків готівки в касі банку відображають проведенням:

а) Д-т 1001 К-т 1200;

б) Д-т 1001 К-т 6399;

в) Д-т 7399 К-т 1001;

г) Д-т 1001 К-т 6010;

д) Д-т 1001 Кт 6110.

ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ:

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача № 12.

Банк сформував ресурсну базу станом на 30 червня 2010 року на основі таких даних:

Залучені ресурси, в т. ч. Рахунки Сума, грн
а) короткострокові депозити фізичних осіб   120 000
б) довгострокові депозити фізичних осіб   750 000
в) нараховані витрати за строковими депозитами фізичних осіб   70 000
г) поточні рахунки фізичних осіб   350 000
ґ) нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб   17 000
д) депозити на вимогу юридичних осіб   113 000
є) довгострокові депозити юридичних осіб   245 000

Розрахуйте суму регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Складіть бухгалтерські проведення щодо нарахування та сплати регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Задача № 24.

Громадянин Свистун С.О. звернувся у банк з проханням здійсни­ти обмін 200 доларів США в обмінній касі банку на євро. Офіційний курс долара США становить 8,00 грн. за 1 дол. США, а євро — 10,00 грн. за 1 євро. Комісійна винагорода банку за здійснення операції становить 1%. Відобразіть бухгалтерські проведення у банку.

Роєвязок:

 

Задача № 36

Банк "Гривня" фізичній особі – громадянину Кіт М. С. 02.07.2010 р. перерахував на поточний рахунок кредит на поточні потреби на суму 18000 грн. терміном на 13 місяців під 20 % річних. Відсоткова ставка за кредит (номінальна) дорівнює середньоринковій (ефективній) на аналогічні кредити на банківському ринку. Згідно з договором, оплата процентів повинна проводитися щомісячно. Банком отримано від клієнта прості гарантії як забезпечення кредиту у сумі 21000. При нарахуванні та сплаті процентів використовують метод "30/360". 04.08.2011 р. внаслідок несплати відсотків за кредитом та основної суми кредит, банк визнав нараховані проценти та кредит простроченими. 03.09.2011р. позичальник погасив кредит та відсотки за ним. Складіть бухгалтерські проведення.

Розвязок:

Висновок

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...