Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Правовий стан господарського суду в УкраїніІсторія становлення й розвитку господарських судів в Україні. Система, склад і структура господарських судів. Завдання та
функції господарських судів. Повноваження, порядок утворення і діяльності місцевих господарських судів, апеляційних господарських судів, Вищого господарського суду України.

Тема 2. Поняття господарського процесу та господарського процесуального права

Поняття господарського процесу. Предмет господарського про­цесу. Стадії господарського процесу. Принципи господарського процесуального права. Господарське процесуальне право та його джерела. Система господарського процесуального права. Госпо­дарські процесуальні правовідносини: об’єкт, суб’єкт, підстави виникнення. Господарське процесуальне право як юридична наука і навчальна дисципліна.

Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів

Правова природа досудового порядку врегулювання господарських спорів та його значення. Умови застосування обов’язкового досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів. Термін, порядок, форма пред’явлення претензій. Розгляд претензій. Наслідок дотримання і порушення досудового порядку врегулювання спорів.

Тема 4. Підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судам

Поняття підвідомчості, її значення. Розмежування спорів між судами загальної юрисдикції. Підсудність. Види підсудності. Передача справ з одного господарського суду до іншого.

Тема 5. Учасники господарського процесу

Загальна характеристика учасників господарського процесу. Склад господарського суду. Суддя, відвід судді господарського суду. Сторони в господарському процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Участь у справі кількох позивачів і відповідачів. Процесуальне правонаступництво. Треті особи, їхні процесуальні права та обов’язки. Участь у господарському процесі прокурора. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі. Представництво в господарському процесі.

Тема 6. Докази в господарському процесі

Поняття і види доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Належність і допустимість доказів. Письмові та речові докази. Витребування доказів. Огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження. Пояснення сторін, третіх осіб та інших осіб. Призначення і проведення експертизи. Висновок судового експерта. Забезпечення доказів. Оцінка доказів господарським судом.

Тема 7. Судові витрати

Поняття і види судових витрат. Державне мито. Звільнення від сплати державного мита. Повернення державного мита. Поняття витрат, які пов’язані із розглядом справи, їх виплата. Розподіл судових витрат. Судові штрафи.

Тема 8. Процесуальні строки

Поняття і види процесуальних строків. Строки, встановлені законом. Строки, визначені господарським судом. Обчислення строків. Зупинення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків. Наслідки пропуску процесуаль­ного строку.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...