Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які підстави відповідальності гаранта? Якими докумен­тами має підтверджуватись факт неможливості виконання зобов'язання основним боржником (ЗАТ «Ферум»)?Завдання № 1

ТОВ «Контакт» звернулося в суд з позовом до ТОВ «Північ» про стягнення оплати за поставлену продукцію та неустойки за прострочення виконання грошового зобов'язання. В позові позивач зазначив, що між ним та відповідачем був укладений договір поставки металу, відповідно до якого ТОВ «Північ» було поставлено металопрокату на загальну суму 50 000 грн. Відповідач не розрахувався у передбачені в договорі строки.

ТОВ «Контакт» просить суд стягнути з ТОВ «Північ» вартість поставленого металопрокату та неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення на підставі Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань».

ТОВ «Півнчі» проти позову заперечує, зазначаючи, що в договорі поставки сторони не передбачили неустойку за несвоєчасну оплату.

Вирішіть справу.

Завдання № 2

Між Ощадбанком і ПП «Фарт» був укладений кредитний договір, відповідно до якого Ощадбанк зобов'язувався відкрити кредитну лінію на 2 млн. доларів США строком на З роки. Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором було укладено договори поруки та застави нежитлового приміщення, в яких поручителем та заставодавцем виступило 'ГОВ «Шик».

Рішенням господарського суду м. Києва за позовом Ощадбанку кредитний договір розірваний у зв'язку з неналежним виконанням ПП «Фарт» договірних зобов'язань щодо сплати відсотків за користування кредитом.

Постановою Київського апеляційного господарського суду рішення залишено без змін, а в мотивувальній частині вказано, що з розірванням кредитного договору у сторін припинились права та обов'язки, які випливають з даного договору, а отже, і права застави та поруки.

Крім того, рішенням господарського суду м. Києва договори застави та поруки визнані такими, що втратили чинність. У мотивувальній частині рішення суд зазначив: «Посилання відповідача на те, що з розірванням кредитної угоди не припи­нились зобов'язання з відшкодування збитків, не може бути враховано судом, оскільки стягнення збитків не є конкретним видом зобов'язання, яке згідно законодавства може бути забезпе­чено договором поруки або застави. Відшкодування (стягнення) збитків є одним із видів відповідальності, яка настає в разі порушення виконання зобов'язання, а тому є окремою категорією спорів».

Ощадбанк звернувся з касаційною скаргою до Вищого госпо­дарського суду України.

Вирішіть справу.

В чому полягає акцесорний характер поруки та застави? Які підстави припинення застави і поруки?

 

Завдання № З

Поляков уклав договір позики з Гусєвим, на підставі якого передав останньому 1000 доларів США на строк 3 місяці. При укладенні угоди був присутній спільний друг Полякова та Гусєва Щупіков, який запевнив Полякова, що Гусєв поверне борг вчасно, і що він, Щупіков, ручається за Гусєва.Через три місяці Гусєв борг не повернув. Поляков звернувся до Щупікова як до поручителя з проханням повернути борг. При цьому він зазначив, що якби Щупіков не поручився за Гусєва, він ніколи не надав би йому таку велику суму.

Вирішіть справу.

Завдання № 4

ЗАТ «Ферум» (далі - Замовник) і ТОВ «Будінвест» (далі -Підрядник) уклали договір підряду, відповідно до якого Підрядник зобов'язався побудувати комплекс гаражів і передати їх Замов­никові, а останній зобов'язаний оплатити збудовані гаражі у сумі 800 тис. грн. до 10.03.2004 р. На забезпечення своєчасної оплати Замовником будівництва АКБ «Гарант» видав гарантійний лист.

01.03.2004 р. строк оплати гаражів був продовжений сторонами до 01.09.2004 р. шляхом підписання додаткової угоди. Проте у встановлений цією угодою строк Замовник своїх обов'язків по оплаті об'єкту не виконав, надіслану йому претензію визнав у частині суми, а також вказав на відсутність у нього на даний момент коштів. 03.10.2004 р. Підрядник звернувся до банка як до гаранта з вимогами оплатити вартість будівництва і пеню за прострочення платежу. У відповіді на претензію банк посилався на те, що відповідальність гаранта настає тільки за умови, коли основний боржник не може відповідати за невиконання зобов'язання у зв'язку з відсутністю у нього майна. Як відомо банку, у ЗАТ «Ферум» є будинок і автогосподарство.

Які підстави відповідальності гаранта? Якими докумен­тами має підтверджуватись факт неможливості виконання зобов'язання основним боржником (ЗАТ «Ферум»)?

 

Завдання № 5

До суду звернувся гр-н Петров з позовною заявою до гр-ки Іванової з вимогою стягнути з відповідачки подвійну суму переданого завдатку. Із матеріалів справи виявилося, що 1 липня 1999 р. позивач та відповідачка уклали письмову угоду, у відповідності з якою відповідачка в термін до 1 жовтня 1999 р. зобов’язана була прийняти спадщину (жилий будинок), що залишилася після її батька, оформити всі необхідні документи на будинок та не пізніше вказаного в угоді терміну продати позивачу вказаний будинок. Після підписання угоди позивач видав відповідачці суму у розмірі 10 000 грн., що було оформлене розпискою у присутності свідків. В розписці було вказано, що гр-ка Іванова отримала вказану суму в якості завдатку за будинок, який згодом буде нею проданий. Загальна вартість будинку встановлювалася у розмірі 20 000 грн. Проте договір купівлі-продажу будинку так і не був укладений, у зв'язку з чим гр-н Петров звернувся до суду з вимогою стягнути з відповідачки подвійну суму завдатку.

Вирішіть справу.

 

Завдання № 6.

Між підприємствами «Таврида» та «Міраж» був укладений договір позики, відповідно до якого підприємство «Таврида» передало підприємству «Міраж» грошову суму у розмірі 10000,00 грн. Строк повернення грошей у договорі не визначений. На забезпечення виконання підприємством «Міраж» свого зобов'язан­ня по поверненню грошей підприємство «Таврида» уклало договір поруки з ТОВ «Колос».

Через шість місяців після укладення договору позики під­приємство «Таврида» звернулося до ТОВ «Колос» з вимогою про повернення грошей, позичених підприємством ««Міраж». Дирек­тор ТОВ «Колос» відмовився сплачувати гроші, зазначивши, що спочатку підприємство «Таврида» повинно було звернутися до основного боржника, підприємства «Міраж». Представник підприємства «Таврида» аргументував вимогу тим, що, оскільки іншого не передбачено договором поруки, поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники, а отже, кредитор вправі звернутися з вимогою про сплату грошей до будь-кого з них.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...