Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Правовий статус господарського суду в Україні1. Система, склад і структура господарських судів.

2. Завдання й функції господарських судів.

3. Суддя господарського суду.

4. Право на звернення до господарського суду.

& [59, с. 9—54; 60, с. 7—21]

Тема 2. Поняття господарського процесу і господарського процесуального права

1. Поняття господарського процесу.

2. Предмет і метод господарського процесуального права.

3. Господарсько-процесуальні правовідносини.

4. Стадії господарського процесу.

& [60, с. 22—46]

Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів

1. Умови застосування обов’язкового досудового порядку врегулювання господарських спорів.

2. Строк, порядок і форма пред’явлення претензії.

3. Умови розгляду претензії.

4. Наслідок дотримання і порушення досудового порядку врегулювання спорів.

& [59, с. 55—83; 60, с. 47—62]

Тема 4. Підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судам

1. Поняття підвідомчості.

2. Підсудність, її види.

3. Передача справ з одного господарського суду до іншого.

4. Передача спору на вирішення третейському суду.

& [59, с. 84—104; 60, с. 83—93]

Тема 5. Учасники господарського процесу

1. Склад господарського процесу і суду.

2. Сторони в господарському процесі.

3. Треті особи.

4. Участь у господарському процесі прокурора.

5. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі.

& [59, с. 105—130; 60, с. 63—82]

Тема 6. Докази в господарському процесі

1. Поняття доказування.

2. Види доказів.

3. Належність і допустимість доказів.

4. Оцінка доказів господарським судом.

& [59, с. 131—144; 60, с. 108—117]

Тема 7. Судові витрати

1. Поняття і види судових витрат.

2. Державне мито.

3. Витрати, які пов’язані з розглядом справи.

4. Розподіл судових витрат.

& [59, с. 145—171; 60, с. 99—107]

Тема 8. Процесуальні строки

1. Поняття та види процесуальних строків.

2. Обчислення процесуальних строків.

3. Зупинення і переривання процесуальних строків.

4. Відновлення процесуальних строків.

5. Продовження процесуальних строків.

& [59, с. 172—176, 60, с. 94—98]

Тема 9. Позов у господарському процесі

1. Позовна форма захисту в господарському процесі.

2. Поняття й елементи позову.

3. Право на позов.

4. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.

5. Забезпечення позову.

& [59, с. 177—187, 204—209; 60, с. 118—128]

Тема 10. Порушення провадження у справі в господарському суді

1. Порядок подання позову.

2. Позовна заява, її зміст.

3. Прийняття позовної заяви.4. Відзив на позовну заяву.

& [59, с. 188—203; 60, с. 118—128]

Тема 11. Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду

1. Значення стадії підготовки справи до розгляду.

2. Процесуальні дії судді на цій стадії.

3. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду.

4. Ухвали, що виносить суддя при підготовці справи до судового розгляду.

& [59, с. 188—203]

Тема 12. Вирішення господарських спорів

1. Порядок розгляду справи.

2. Відкладення розгляду справи.

3. Зупинення провадження у справі.

4. Закінчення провадження по справі без винесення рішення.

& [59, с. 210—243; 60, с. 129—134]

Тема 13. Рішення, ухвала, постанова господарського суду

1. Поняття і види судових рішень господарського суду.

2. Рішення господарського суду: його зміст і значення.

3. Ухвала: зміст і види.

4. Постанова господарського суду.

& [59, с. 210—243; 60, с. 135—146]

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...