Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 14. Провадження у суді апеляційної інстанції1. Сутність апеляційного оскарження.

2. Порушення процесу перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

3. Розгляд справи в апеляційній інстанції.

4. Повноваження апеляційної інстанції.

Тема 15. Провадження у суді касаційної інстанції

1. Сутність касаційного оскарження.

2. Порушення процесу перегляду судових рішень у касаційному порядку.

3. Розгляд справи у касаційної інстанції.

4. Повноваження касаційної інстанції.

5. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

Тема 16. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами

1. Засади перегляду за нововиявленими обставинами.

2. Порядок перегляду за нововиявленими обставинами.

3. Наслідки перегляду за нововиявленими обставинами.

4. Значення стадії перегляду.

& [59, с. 260—266; 60, с. 161—164]

Тема 17. Виконання судових рішень господарських судів

1. Загальні умови виконання.

2. Наказ господарського суду.

3. Відстрочка або розстрочка виконання рішення.

4. Зміна способу та порядку виконання рішення.

5. Поворот виконання рішення, постанови.

& [59, с. 267—364; 60, с. 165—181]

Тема 18. Розгляд справ про банкрутство

1. Поняття банкрутства та суб’єкти банкрутства.

2. Правовий статус кредиторів у справах про банкрутство.

3. Арбітражний керуючий.

4. Провадження у справах про банкрутство.

5. Припинення провадження у справі про банкрутство.

6. Ліквідаційна процедура.

7. Мирова угода.

& [60, с. 182—240]

Тема 19. Третейський розгляд господарських спорів

1. Поняття і значення третейського суду.

2. Третейська (арбітражна) угода.

3. Порушення справи і порядок третейського розгляду.

4. Виконання рішення третейського суду.

& [59, с. 412—519; 57, с. 241—252]

Тема 20. Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських(економічних) спорів

1. Загальна характеристика законодавства про міжнародний арбітраж.

2. Загальна характеристика арбітражу різних країн.

3. Поняття і правовий стан Міжнародного комерційного арбіт­ражу України.

4. Арбітражне провадження.

5. Оспорювання арбітражного рішення.

6. Визнання та виконання арбітражного рішення.

& [59, с. 412—519; 60, с. 253—277]

Примітка: використовувати наведені джерела з урахуванням змін чинного законодавства.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, ТЕСТИ
І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

ТЕМА 1. Правовий стан господарського суду в Україні

Контрольні запитання

1. Як визначає Конституція України місце господарських судів у системі органів правосуддя?

2. Якою є система господарських судів?3. Якими є завдання господарських судів?

4. Чим відрізняється компетенція Вищого господарського суду України від компетенції інших господарських судів?

5. Чи є право на звернення до господарського суду одночасно і обов’язком?

Тести

1. Правосуддя в господарських відносинах в Україні здійснюється:

1) судом;

2) арбітражем;

3) господарським судом;

4) відомчим арбітражем;

5) державним арбітражем.

2. Завданням господарського суду є:

1) захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

2) сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

3) створення змагальності сторін при розгляді справи;

4) забезпечення обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду;

5) внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

3. Господарський суд здійснює правосуддя на принципах:

1) перегляду в порядку нагляду рішень, ухвал, постанов господарського суду;

2) законності;

3) незалежності суддів;

4) рівності всіх учасників;

5) проведення процедури банкрутства.

4. До системи господарських судів України належать:

1) Вищий господарський суд України;

2) господарський суд Закарпатської області;

3) Київський апеляційний господарський суд;

4) господарський суд м. Луцька;

5) господарський суд Подільського району м. Києва.

5. Склад господарського суду Автономної Республіки Крим:

1) голова господарського суду;

2) перший заступник голови господарського суду;

3) другий заступник голови господарського суду;

4) судді господарського суду;

5) судова колегія з розгляду справ.

6. Вищий господарський суд України є:

1) вищим судовим органом у керуванні діяльністю господарських судів України;

2) вищим судовим органом у керуванні діяльністю державних арбітражів України;

3) вищим судовим органом у здійсненні правосуддя в господарських відносинах;

4) вищим судовим органом у здійсненні правосуддя в зовнішньоекономічних відносинах;

5) вищим судовим органом у здійсненні правосуддя в цивільних відносинах.

7. Вищий господарський суд України діє у складі:

1) суддів Вищого господарського суду ;

2) голови Вищого господарського суду;

3) секретарів Вищого господарського суду;

4) першого заступника голови Вищого господарського суду;

5) другого заступника голови Вищого господарського суду.

8. Повноваження Вищого господарського суду України:

1) переглядає у касаційному порядку постанови апеляційних господарських судів;

2) переглядає у касаційному порядку рішення місцевих господарських судів;

3) має право законодавчої ініціативи;

4) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів;

5) узагальнює практику застосування законодавства.

9. Місцевий господарський суд складається із:

1) суддів суду;

2) голови місцевого господарського суду;

3) секретарів місцевого господарського суду;

4) першого заступника голови місцевого господарського суду;

5) другого заступника голови місцевого господарського суду.

10. Апеляційний господарський суд складається із:

1) суддів суду;

2) голови апеляційного господарського суду;

3) секретарів апеляційного господарського суду;

4) першого заступника голови апеляційного господарського суду;

5) другого заступника голови апеляційного господарського суду.

11. До складу президії Вищого господарського суду входять:

1) Голова Вищого господарського суду;

2) заступник Голови Вищого господарського суду;

3) судді Вищого господарського суду;

4) голова господарського суду м. Києва;

5) голова апеляційного господарського суду м. Києва.

12. Засідання президії Вищого господарського суду України є повноважними за наявності не менш як:

1) половини членів президії;

2) однієї третини членів президії;

3) двох третин членів президії;

4) двох четвертих членів президії;

5) трьох четвертих членів президії.

13. Рішення президії Вищого господарського суду України реалізуються:

1) постановою президії Вищого господарського суду України;

2) рішенням президії Вищого господарського суду України;

3) постановою Голови Вищого господарського суду України;

4) рішенням Голови Вищого господарського суду України;

5) постановою колегії Вищого господарського суду України.

14. Право на зайняття посади судді Вищого господарського суду України має:

1) громадянин України;

2) особа без громадянства;

3) той, хто досяг на день зайняття 30 років;

4) той, хто досяг на день зайняття 25 років;

5) той, хто має стаж роботи за спеціальністю 5 років.

15. Право на зайняття посади судді апеляційного та місцевого господарського суду має:

1) громадянин України;

2) особа без громадянства;

3) той, хто досяг на день зайняття 30 років;

4) той, хто досяг на день зайняття 25 років;

5) той, хто має стаж роботи за спеціальністю 5 років.

16. Право на зайняття посади судді господарського суду Автономної Республіки Крим має:

1) громадянин України;

2) особа без громадянства;

3) той, хто досяг на день зайняття 30 років;

4) той, хто досяг на день зайняття 25 років;

5) той, хто має стаж роботи за спеціальністю 7 років.

17. Колегії суддів Вищого господарського суду України формуються:

1) президією Вищого господарського суду України;

2) Головою Вищого господарського суду України;

3) Президентом України;

4) Міністерством юстиції України;

5) Верховним Судом України.

18. Судами касаційної інстанції у системі господарських суді є:

1) місцеві господарські суди;

2) апеляційні господарські суди;

3) господарський суд Автономної Республіки Крим;

4) Вищий господарський суд України;

5) господарський суд міста Києва.

19. Місцевими господарськими судами є:

1) господарський суд Автономної Республіки Крим;

2) господарський суд Київської області;

3) господарський суд міста Києва;

4) Вищий господарський суд України;

5) Київський апеляційний господарський суд.

20. Апеляційні господарські суди є судами:

1) лише першої інстанції;

2) першої та апеляційної інстанцій;

3) лише апеляційної інстанції;

4) апеляційної та касаційної інстанцій;

5) лише касаційної інстанції.

Практичне завдання

Прокурор Подільського району м. Києва звернувся до господарського суду м. Києва з позовною заявою в інтересах акціонерного товариства «Добробут». Суддя господарського суду виніс ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви.

Обґрунтуйте підстави дії судді.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...