Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 3. Досудове врегулювання господарських спорівКонтрольні запитання

1. Чи є досудове врегулювання господарського спору стадією господарського процесу?

2. В який термін повинна бути направлена претензія і надана відповідь на неї?

3. Якими можуть бути наслідки неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про результати розгляду претензії?

4. Особливості досудового врегулювання розбіжностей, що виникають при зміні та розірванні господарських спорів.

5. В яких випадках звернення з позовом до господарського суду не потребує досудового (претензійного) врегулювання спору?

Тести

1. Спір може бути передано на вирішення господарського суду за умови додержання сторонами порядку їхнього досудового врегулювання:

1) за всіма категоріями спорів;

2) для даної категорії спорів;

3) для категорії спорів, прямо зазначених законодавством;

4) за спорів за участю прокурора;

5) за спорів за участю казенних підприємств.

2. Справи порушуються господарським судом незалежно від ужи­вання сторонами заходів досудового врегулювання спорів за заявою:

1) прокурора;

2) заступника прокурора;

3) Голови Вищого господарського суду;

4) Антимонопольного комітету України;

5) Рахункової палати.

3. Вимоги про досудове врегулювання господарських спорів не поширюються на спори про:

1) визнання договорів недійсними;

2) визнання недійсними актів державних органів;

3) стягнення заборгованості за опротестованими векселями;

4) звернення стягнення на заставлене майно;

5) про встановлення тарифів на послуги.

4. Підприємства звертаються до організації, яка порушила їхні права, з:

1) письмовою заявою;

2) письмовою претензією;

3) усною заявою;

4) усною претензією;

5) нотаріально посвідченою заявою.

5. У претензії зазначаються:

1) вимоги заявника;

2) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії;

3) повне найменування і поштові реквізити господарського суду;

4) повне найменування і поштові реквізити організації, до якої претензія пред’являється;

5) перелік документів, що додаються до претензії.

6. Документи, які є в організації, до якої пред’являється претензія:

1) додаються в оригіналах;

2) не додаються;

3) не додаються із зазначенням про це у претензії;

4) додаються у копіях;

5) додаються у належним чином засвідчених копіях.

7. Претензія підприємства підписується:

1) керівником підприємства;

2) заступником керівника підприємства;

3) уповноваженою особою;

4) керівником юридичного підрозділу підприємства;

5) власником підприємства.

8. Претензія передається адресатові шляхом:

1) надсилання листом;

2) надсилання рекомендованим листом;

3) надсилання цінним листом;4) вручається під розписку;

5) вручається через державних кур’єрів.

9. Загальний строк розгляду претензії:

1) один тиждень;

2) два тижні;

3) один місяць;

4) два місяці;

5) шість місяців.

10. У разі витребування у заявника документів, необхідних для розгляду претензії, термін розгляду може бути продовжено на строк не:

1) менше п’яти днів;

2) менше десяти днів;

3) менше двадцяти днів;

4) більше десяти днів;

5) більше двадцяти днів.

11. Про результати розгляду претензії заявника повідомляється:

1) по телефону;

2) в усній формі;

3) у письмовій формі;

4) у належним чином засвідченій формі;

5) по факсу.

12. Коли претензію відхилено повністю або частково, необхідно повернути:

1) заявникові — оригінали документів, одержаних із претензією;

2) заявникові — копії документів, одержаних із претензією, і оригінали документів, яких він не має;

3) прокуророві — оригінали документів, одержаних із претензією;

4) господарському суду — копії документів, одержаних із пре­тензією;

5) третім особам — копії документів, одержаних із претензією.

13. Відповідь на претензію підписується:

1) керівником підприємства;

2) заступником керівника підприємства;

3) уповноваженою особою;

4) керівником юридичного підрозділу підприємства;

5) власником підприємства.

14. Відповідь на претензію передається адресатові шляхом:

1) надсилання листом;

2) надсилання рекомендованим листом;

3) надсилання цінним листом;

4) вручається під розписку;

5) вручається через державних кур’єрів.

15. При визнанні претензії та за відсутності у відповіді повідомлення про перерахування визнаної суми заявник претензії має право пред’явити до банку розпорядження про списання визнаної суми:

1) по закінченні 20 днів після одержання відповіді;

2) протягом 20 днів з дня одержання відповіді;

3) протягом 20 днів з дня надсилання відповіді;

4) протягом 20 днів з дня визнання претензії;

5) по закінченні 10 днів після одержання відповіді.

16. У разі порушення строків розгляду претензії штраф з організації, яка припустилася такого порушення, має право стягнути:

1) господарський суд ;

2) прокурор;

3) пред’явник претензії;

4) уповноважений орган держави;

5) державний виконавець.

17. Штраф з організації, яка порушила строк розгляду претен­зії, стягується:

1) у дохід організації пред’явника претензії;

2) у дохід місцевого бюджету;

3) у дохід бюджету господарського суду;

4) у дохід державного бюджету;

5) у дохід бюджету прокуратури.

18. Спори, що виникають при укладанні господарських дого­ворів, можуть бути подані на вирішення господарського суду за умови досудового врегулювання:

1) не обов’язково;

2) обов’язково для певної категорії договорів;

3) за письмовою угодою сторін;

4) у випадках, передбачених законодавством України;

5) у випадках, передбачених міжнародними договорами України.

19. Підприємство, яке одержало пропозицію про зміну договору, повинне відповісти на неї не пізніше:

1) десяти днів;

2) двадцяти днів;

3) тридцяти днів;

4) двох місяців;

5) шести місяців.

20. Підприємство, яке одержало пропозицію про розірвання договору, повинне відповісти на неї не пізніше:

1) десяти днів;

2) двадцяти днів;

3) тридцяти днів;

4) двох місяців;

5) шести місяців.

 
 


Практичне завдання

1. Сформулюйте фабулу справи з господарського спору та підготуйте претензію та відповідь на претензію.

Задача. Мале підприємство «СТАЛКЕР» уклало з кабельним заводом у грудні 1997 р. договір на поставку в ІІ кварталі 1998 р. 19,7 км кабелю. Завод свої зобов’язання не виконав, кабель не поставив. МП «Сталкер» звернулося в липні 1998 р. до господарського суду з позовною заявою про стягнення з кабельного заводу неустойки за непоставки. Суддя господарського суду повернув позовну заяву. В якому випадку дії суду є правомірними?

Яким судовим актом оформяється повернення позовної заяви?

На підставі чого суддя має право повернути позовну заяву?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...