Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 4. Підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судомКонтрольні запитання

1. Якими є критерії підвідомчості спорів?

2. Яким є загальний принцип розмежування спорів між господарськими судами?

3. Перелічіть відомі види підсудності.

4. Який критерій покладено в основу розподілу видів територіальної підсудності?

5. В яких випадках можлива передача справ з одного господарського суду до іншого?

Тести

1. Критеріями підвідомчості є:

1) суб’єктний склад учасників спору;

2) законодавство, яке застосовується при вирішенні спору;

3) характер спірного правовідношення;

4) правовий статус позивача;

5) правовий статус відповідача.

2. Господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають:

1) при укладанні, зміні, розірванні господарських спорів;

2) при виконанні господарських договорів;

3) при погодженні стандартів;

4) при погодженні технічних умов;

5) про визнання недійсними актів.

3. Право на звернення до господарського суду мають:

1) Національний банк України;

2) приватне підприємство;

3) релігійна організація;

4) громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності;

5) Антимонопольний комітет.

4. Вищий господарський суд розглядає справи:

1) у спорах, де однією зі сторін є Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

2) у спорах, матеріали яких містять державну таємницю;

3) у касаційному порядку;

4) у спорах, де стороною є Кабінет Міністрів України;

5) в апеляційному порядку.

5. Види територіальної підсудності:

1) родова;

2) загальна;

3) виключна;

4) альтернативна;

5) спеціальна.

6. Справи зі спорів, що виникають при виконанні господарських договорів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

2) відповідача;

3) позивача;

4) за вибором відповідача;

5) за вибором позивача.

7. Справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії:

2) відповідача;

3) позивача;

4) за вибором відповідача;

5) за вибором позивача.

8. Справи зі спорів за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) сторони, зобов’язаної за договором здійснити на користь другої певні дії;

2) відповідача;

3) позивача;

4) за вибором відповідача;

5) за вибором позивача.

9. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) кредитора;

2) за згодою кредиторів;

3) боржника;

4) санатора;

5) арбітражного керуючого.

10. Справи зі спорів, що виникають із договору перевезення, в яких одним із відповідачів є орган транспорту, розглядаються за місцезнаходженням:1) позивача;

2) предмета спору;

3) цього органу;

4) за вибором відповідачів;

5) за умовами договору.

11. Справи зі спорів про право власності на майно розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) позивача;

2) відповідача;

3) майна;

4) за вибором позивача;

5) за угодою сторін.

12. Справи зі спорів про витребування майна з чужого незаконного володіння розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) позивача;

2) відповідача;

3) майна;

4) за вибором позивача;

5) за угодою сторін.

13. Справи зі спорів про усунення перешкод у користуванні май­ном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням:

1) позивача;

2) відповідача;

3) майна;

4) за вибором позивача;

5) за угодою сторін.

14. У межах підвідомчості справ господарським судам України будь-яку справу може прийняти до свого провадження:

1) господарський суд м. Києва;

2) господарський суд Автономної Республіки Крим;

3) Вищий господарський суд України;

4) апеляційний господарський суд м.Києва;

5) Верховний Суд України.

15. Витребувати будь-яку справу, що є у провадженні одного місцевого господарського суду, і передати на розгляд іншого місцевого господарського суду (за умови неможливості розглянути справу після відводу суддів), мають право:

1) заступник Голови Вищого господарського суду;

2) Голова Вищого господарського суду;

3) голова господарського суду Автономної Республіки Крим;

4) заступник Голови господарського суду Автономної Республіки Крим;

5) Генеральний прокурор України.

16. При непідсудності справи даному господарському суду господарський суд надсилає матеріали справи за встановленою підсудністю:

1) не пізніше трьох днів;

2) не пізніше п’яти днів;

3) після п’яти днів;

4) не пізніше десяти днів;

5) після десяти днів.

17. Строк надсилання матеріалів справи за встановленою підсудністю рахується з дня:

1) надходження позовної заяви;

2) винесення ухвали про передачу справи;

3) прийняття рішення головою господарського суду;

4) досягнення угоди між сторонами;

5) подання протесту прокурором.

18. Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи цент­ральний орган виконавчої влади, розглядає:

1) місцевий господарський суд м. Києва;

2) Верховний Суд України;

3) Вищий господарський суд України;

4) Конституційний Суд України;

5) апеляційний господарський суд м. Києва.

19. Справи у спорах, у яких відповідачем є Національний банк України, розглядає:

1) місцевий господарський суд м. Києва;

2) Верховний Суд України;

3) Вищий господарський суд України;

4) Конституційний Суд України;

5) апеляційний господарський суд м. Києва.

20. Питання про підсудність справ господарському суду вирішуються шляхом:

1) оскарження ухвали про передачу справи за підсудністю;

2) звернення із заявою до Вищого господарського суду України;

3) звернення із заявою до місцевого господарського суду, який надіслав справу спірної підсудності;

4) звернення із заявою до місцевого господарського суду, якому надіслано справу спірної підсудності;

5) звернення із заявою до прокурора, який бере участь у справі.

Практичне завдання

Задача.Порушивши провадження у справі за позовом про визнання недійсним установчого договору про створення акціонерного товариства «Будстрой», Чернігівський обласний господарський суд припинив провадження у справі. В процесі розгляду справи було встановлено, що cеред засновників поряд із юридичними особами є дві фізичні особи.

Чи міг суддя не порушувати справу, а одразу відмовити у прийнятті позову?

Чи правомірні його дії?

Яким органам буде підвідомчий такий спір?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...