Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 5. Учасники господарського процесуКонтрольні запитання

1. Відмінність складу господарського суду від складу господарського процесу.

2. Чим відрізняються права й обов’язки позивача та відповідача в господарському процесі?

3. Порівняйте умови до вступу у справу третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору і третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

4. Чи відрізняється процесуальне правонаступництво від заміни неналежного відповідача?

5. Якими є особливості участі прокурора в господарському процесі?

Тести

1. До складу учасників господарського процесу входять:

1) сторони;

2) треті особи;

3) свідки;

4) прокурор;

5) експерт.

2. Суддя не може брати участі у розгляді справи й підлягає відводу, якщо:

1) у сторін виникають сумніви у його неупередженості;

2) він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі;

3) встановлено обставини, що викликають сумнів у його неупередженості;

4) прокурор подав заяву про недбалість судді;

5) висновок експерта не відповідає висновкам судді.

3. Відвід (самовідвід ) судді можуть заявити:

1) суддя господарського суду;

2) позивач;

3) відповідач;

4) прокурор, який бере участь у справі;

5) експерт, який надає висновок із питань справи.

4. Відвід судді повинен заявлятися:

1) у письмовій формі;

2) усно секретарю суду;

3) усно у судовому засіданні;

4) усно із занесенням до судового протоколу;

5) у письмовій формі із занесенням до судового протоколу.

5. Відвід повинен бути заявлений:

1) на будь-якій стадії господарського процесу;

2) на стадії порушення провадження у справі;

3) на стадії підготовки до розгляду;

4) при вирішенні спору;

5) до початку вирішення спору.

6. Питання про відвід судді господарського суду вирішується:

1) головою господарського суду;

2) заступником голови господарського суду;

3) прокурором, який бере участь у справі;

4) Головою Вищого господарського суду;

5) судовою колегією Вищого господарського суду.

7. З приводу відводу судді господарського суду виноситься:

1) рішення;

2) ухвала;

3) постанова;

4) довідка;

5) повідомлення.

8. Судовий акт з приводу відводу судді господарського суду виноситься:

1) у триденний строк;

2) у п’ятиденний строк;

3) у семиденний строк;

4) у десятиденний строк;

5) у двадцятиденний строк.

9. Питання про відвід голови господарського суду, якщо він прийняв справу до свого провадження, вирішується:

1) заступником голови господарського суду;

2) Головою Вищого господарського суду;

3) судовою колегією Вищого господарського суду;

4) президією Вищого господарського суду;

5) пленумом Вищого господарського суду.10. Позивач має право:

1) знайомитися з матеріалами справи;

2) брати участь у дослідженні доказів;

3) визнати позов повністю або частково;

4) збільшити розмір позовних вимог;

5) відмовитись від позову.

11. Відповідач має право:

1) знайомитися з матеріалами справи;

2) брати участь у дослідженні доказів;

3) визнати позов повністю або частково;

4) збільшити розмір позовних вимог;

5) відмовитись від позову.

12. Господарський суд має право:

1) залучити до участі у справі іншого позивача;

2) залучити до участі у справі іншого відповідача;

3) замінити неналежного позивача;

4) замінити неналежного відповідача;

5) замінити неналежного прокурора.

13. Процесуальне правонаступництво можливе:

1) на стадії порушення провадження у справі;

2) при вирішенні спору;

3) до початку вирішення спору;

4) на стадії виконання рішення господарського суду;

5) на будь-якій стадії господарського процесу.

14. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу:

1) при порушенні провадження у справі;

2) при вирішенні спору;

3) до початку вирішення спору;

4) до прийняття рішення зі спору;

5) до виконання рішення.

15. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу:

1) на стороні позивача;

2) на стороні відповідача;

3) на стороні відповідача і позивача;

4) подавши позов до позивача;

5) подавши позов до позивача і відповідача.

16. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються:

1) усіма правами й несуть усі обов’язки позивача;

2) усіма правами й несуть усі обов’язки відповідача;

3) усіма правами й несуть усі обов’язки позивача і відповідача;

4) частково правами й несуть усі обов’язки позивача і відповідача;

5) усіма правами і несуть частково обов’язки позивача і відповідача.

17. Про вступ, допущення або залучення третіх осіб у справу господарський суд виносить:

1) рішення;

2) ухвалу;

3) постанову;

4) окреме рішення;

5) окрему ухвалу.

18. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу:

1) на стороні позивача;

2) на стороні відповідача;

3) на стороні відповідача і позивача;

4) подавши позов до позивача;

5) подавши позов до позивача і відповідача.

19. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу:

1) при порушенні провадження у справі;

2) при вирішенні спору;

3) до початку вирішення спору;

4) до прийняття рішення;

5) до виконання рішення.

20. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу:

1) за власною ініціативою;

2) за клопотанням позивача;

3) за клопотанням відповідача;

4) за клопотанням прокурора;

5) за ініціативою господарського суду.

21. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу:

1) за власною ініціативою;

2) за клопотанням позивача;

3) за клопотанням відповідача;

4) за клопотанням прокурора;

5) за ініціативою господарського суду.

22. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, користуються:

1) усіма правами й несуть усі обов’язки позивача;

2) усіма правами й несуть усі обов’язки відповідача;

3) усіма правами й несуть усі обов’язки позивача і відповідача;

4) частково правами й несуть усі обов’язки позивача і відповідача;

5) усіма правами й несуть частково обов’язки позивача і відповідача.

23. Прокурор може вступити у справу:

1) якщо провадження порушено за його позовною заявою;

2) після порушення провадження у справі;

3) до прийняття рішення господарським судом;

4) до виконання рішення господарського суду;

5) на будь-якій стадії процесу.

24. Участь прокурора в господарському процесі є обов’язковою:

1) коли це визначено за необхідне господарським судом;

2) у справах, порушених за його заявою;

3) на вимогу однієї зі сторін;

4) коли це передбачено законом;

5) на вимогу судового експерта.

25. Серед учасників господарського процесу відвід може бути заявлено:

1) судді господарського суду;

2) позивачеві;

3) відповідачеві;

4) прокуророві;

5) судовому експерту.

26. Відмова прокурора від поданого ним позову:

1) позбавляє позивача права підтримувати позовні вимоги;

2) не позбавляє позивача права підтримувати позовні вимоги;

3) позбавляє відповідача права визнати позов повністю;

4) не позбавляє відповідача права визнати позов повністю;

5) є підставою припинення провадження у справі.

27. Посадові особи державних та інших органів, коли їх вик­ликано для дачі пояснень, мають право:

1) давати пояснення;

2) подавати докази;

3) не сповіщати про знані ними відомості, коли це суперечить їхнім особистим інтересам;

4) сповістити про знані ними відомості та обставини у справі;

5) з’явитись до господарського суду на його виклик.

28. Посадові особи державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень, зобов’язані:

1) давати пояснення;

2) подавати докази;

3) не сповіщати про знані ним відомості, коли це суперечить їхнім особистим інтересам;

4) сповістити про знані ними відомості та обставини у справі;

5) з’явитись до господарського суду на його виклик.

29. Судовий експерт має право:

1) знайомитися з матеріалами справи;

2) змінити підставу позову;

3) визнати позов повністю;

4) брати участь в огляді та дослідженні доказів;

5) відмовитись від дачі висновку.

30. Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді через представників, повноваження яких підтверджуються:

1) громадянином у судовому засіданні;

2) господарським судом у судовому засіданні;

3) письмовою довіреністю;

4) нотаріально посвідченою довіреністю;

5) довіреністю, посвідченою органом державної реєстрації.

Практичне завдання

Задача. Упродовж судового розгляду суддя господарського суду в одному з представників відповідача впізнав заступника декана з наукової роботи юридичного факультету, який він закінчив понад 11 років тому.

Вважаючи, що є обставини, які викликають неможливість його участі у справі, суддя заявив самовідвід.

Чи правильні дії судді?

Як вирішуються питання про відвід і самовідвід судді господарського суду?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...