Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 6. Докази в господарському судіКонтрольні запитання

1. Які види доказів застосовуються, використовуються в господарському процесі?

2. Що визначає якісні характеристики доказів?

3. Які вимоги висуваються до висновку судового експерта?

4. Дайте порівняльну характеристику письмових і речових доказів.

5. Якими є підстави для оцінки доказів господарським судом?

Тести

1. Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює:

1) наявність обставин;

2) відсутність обставин;

3) законність обставин;

4) належність обставин;

5) цінність обставин.

2. Обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору, встановлюються:

1) поясненнями свідків;

2) поясненнями сторін;

3) письмовими доказами;

4) речовими доказами;

5) висновками судових експертів.

3. Обставини, на які сторона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, повинні довести:

1) сама сторона;

2) господарський суд;

3) свідки;

4) судовий експерт;

5) уповноважена особа.

4. Докази до господарського суду подають:

1) позивач;

2) відповідач;

3) прокурор;

4) свідки;

5) перекладач.

5. Належність доказів означає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які:

1) подані сторонами;

2) подані учасниками процесу;

3) мають значення для справи;

4) подані свідками;

5) досліджені господарським судом.

6. Допустимість доказів означає, що обставини справи повин­ні бути підтверджені:

1) письмовими доказами і не можуть підтверджуватись речовими доказами;

2) речовими доказами і не можуть підтверджуватись письмовими доказами;

3) певними засобами доказування і не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування;

4) письмовими та речовими доказами і не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування;

5) доказами, наданими учасниками справи, і не можуть підтверджуватись доказами, отриманими господарським судом самостійно.

7. Не потребують доказування обставини:

1) визнані сторонами загальновідомими;

2) визнані господарським судом загальновідомими;

3) презумпційні факти;

4) преюдиційні факти;

5) факти, які становлять державну таємницю.

8. Письмовими доказами є:

1) документи, які містять дані про обставини;

2) письмові пояснення сторін;

3) письмовий висновок судового експерта;

4) письмові пояснення свідків;

5) предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини.

9. Речовими доказами є:

1) документи, які містять дані про обставини;

2) письмові пояснення сторін;

3) письмовий висновок судового експерта;

4) письмові пояснення свідків;

5) предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини.10. Господарський суд може провести огляд та дослідження письмових і речових доказів:

1) лише у засіданні господарського суду;

2) у місцезнаходженні позивача;

3) у місцезнаходженні відповідача;

4) у місцезнаходженні сторін;

5) у місцезнаходженні доказів.

11. За результатами огляду та дослідження доказів складається протокол, який підписується:

1) усіма учасниками, які брали участь в огляді та дослідженні;

2) сторонами і суддею господарського суду, які брали участь в огляді та дослідженні;

3) суддею господарського суду, який брав участь в огляді та дослідженні;

4) суддею господарського суду і судовим експертом, які брали участь в огляді та дослідженні;

5) лише сторонами, які брали участь в огляді та дослідженні.

12. Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні гос­подарського спору і потребують спеціальних знань, господарсь­кий суд:

1) викликає спеціалістів у засідання суду для дачі пояснень;

2) вимагає додаткових доказів від позивача;

3) вимагає додаткових доказів від відповідача;

4) призначає судову експертизу;

5) призначає додаткове судове засідання з метою встановлення відповіді на запитання.

13. Висновок судового експерта подається господарському суду:

1) у письмовій формі;

2) у нотаріально посвідченій формі;

3) після реєстрації у встановленому державному органі;

4) після ознайомлення з ним сторін;

5) у посвідченій сторонами формі.

14. Господарський суд оцінює докази:

1) за вказівками Вищого господарського суду;

2) за своїм внутрішнім переконанням;

3) керуючись законом;

4) керуючись наданими доказами;

5) за порадами прокурора.

15. Заздалегідь встановлену силу для господарського суду мають:

1) письмові докази;

2) речові докази;

3) висновок судового експерта;

4) пояснення свідків;

5) пояснення сторін.

Практичне завдання

Задача. Апеляційна інстанція скасувала рішення місцевого гос­подарського суду Миколаївської області та залишила позов без розгляду. (Рішенням місцевого господарського суду були задоволені позовні вимоги АТ « Два» про стягнення з відповідача АТ «Двоє» заборгованості за подані послуги.)

Скасовуючи рішення, апеляційна інстанція посилалася на те, що його було прийнято без повного та всебічного дослідження усіх необхідних доказів. Було встановлено, що ухвалою суду позивач був зобов’язаний надати документи, якими він повинен був підтвердити підстави та розмір позовної суми, однак ці документи суду не були представлені.

Незважаючи на невиконання позивачем зазначених вимог суду, рішення по справі було прийняте.

Чи правомірне скасування рішення? Який суд апеляційної інстанції для місцевого господарського суду Миколаївської області? Якими є повноваження апеляційної інстанції, згідно з якими статтями ГПК воно повинно бути здійснено?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...