Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 9. Позов у господарському процесіКонтрольні запитання

1. Чим відрізняється позовна форма захисту в господарському процесі від захисту у цивільному процесі?

2. Для чого потрібні елементи позову?

3. Що слід розуміти під визначенням «право на позов»?

4. Якими є процесуальні засоби захисту відповідача від позивача?

5. В якому випадку застосовується забезпечення позову?

Тести

1. Предметом позову є:

1) процесуально-правова вимога позивача до відповідача;

2) процесуально-правове заперечення відповідача;

3) матеріально-правова вимога позивача до відповідача;

4) матеріально-правове заперечення відповідача;

5) процесуально-правові вимоги позивача і заперечення відповідача.

2. Право на позов — це:

1) порушене суб’єктивне право;

2) можливість отримання захисту порушеного права;

3) примусова реалізація захисту;

4) покарання винної сторони;

5) можливість забезпечення позову.

3. Позовна заява підписується:

1) повноважною посадовою особою позивача;

2) представником позивача;

3) прокурором;

4) заступником прокурора;

5) громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності.

4. Позовна заява повинна містити:

1) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги;

2) зазначення ціни позову;

3) заперечення державних органів;

4) документи, які підтверджують за громадянином статус суб’єкта підприємницької діяльності;

5) банківські реквізити сторін.

5. В ціну позову включаються:

1) стягувана сума — у позовах про стягування грошей;

2) сума неустойки, вказаної у позовній заяві;

3) сума, сплачена за послуги адвоката;

4) сума сплаченого державного мита;

5) сума, сплачена за послуги перекладача.

6. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

2) висновок судового експерта;

3) порушення провадження у справі;

4) сплату державного мита;

5) належність доказів.

7. Відзив на позовну заяву має право надіслати:

1) позивач;

2) відповідач;

3) прокурор;

4) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору;

5) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

8. Подання зустрічного позову є:

1) правом позивача;

2) правом відповідача;

3) обов’язком позивача;

4) обов’язком відповідача;

5) правом третіх осіб.

9. Позов забезпечується:

1) накладенням арешту на майно, що належить відповідачеві;

2) накладенням арешту на грошові суми, що належать відповідачеві;

3) забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

4) забороною позивачеві вчиняти певні дії;

5) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету спору.10. Забезпечення позову допускається:

1) на стадії порушення провадження;

2) при підготовці справи до розгляду;

3) до прийняття рішення зі справи;

4) після прийняття рішення по справі;

5) на будь-якій стадії.

Практичне завдання

1. Сформулюйте фабулу справи з господарського спору та під­готуйте позовну заяву й відзив.

Задача. Приватне підприємство «Айскрим» звернулося з позовом до господарського суду Закарпатської області про стягнення з відповідача — заводу «Кабельні мережі» — заборгованості за надані послуги, оскільки завод знаходився на грані банкрут-
ства. В позовній заяві було викладено прохання про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно і грошові суми, що належать відповідачеві.

Чи правомірні вимоги позивача?

На якій стадій господарського процесу можливо забезпечення позову?

Яким шляхом і яким актом це оформлюється?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...