Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 11. Підготовка матеріалів в засіданні господарського судуКонтрольні запитання

1. В який термін здійснюється підготовка справи до господарського розгляду?

2. Які судові акти приймає суддя при підготовці справи?

3. Чи можуть бути оскаржені дії судді господарського суду на стадії підготовки?

4. Чи можуть бути залучені до участі на стадії підготовки позивач і відповідач, інші учасники процесу?

Практичне завдання

1. Підготуйте проект однієї з ухвал, які виносить суддя господарського суду на стадії підготовки справи до розгляду.

Задача. При підготовці справи відповідно до ст. 65 ГПК суддя в телефонній розмові доручив позивачеві уточнити адресу позивача. Позивач у встановлений строк не виконав доручення. Господарський суд позовні вимоги залишив без розгляду на підставі п. 5 ст. 81 ГПК.

Чи правомірні дії суду?

Яке доручення слід вважати офіційною вимогою?

Як оформляються вимоги судді на стадії підготовки справи до розгляду?

ТЕМА 12. Вирішення господарських спорів

Контрольні запитання

1. Хто визначає склад господарського суду при розгляді справи?

2. Хто і як фіксує засідання господарського суду?

3. Які ухвали приймає суддя, коли закінчує провадження у справі без винесення рішення?

4. Чи може бути продовжено встановлений законодавством строк розгляду справи?

5. Чи є обов’язковою участь сторін у судовому засіданні?

Тести

1. Загальний строк вирішення господарського спору господарським судом:

1) один місяць;

2) два місяці;

3) три місяці;

4) шість місяців;

5) один рік.

2. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим век­селем має бути вирішено господарським судом у строк:

1) один місяць;

2) два місяці;

3) три місяці;

4) шість місяців;

5) один рік.

3. Право продовжити, у виняткових випадках, строк вирішення спору має:

1) суддя господарського суду;

2) голова господарського суду;

3) заступник голови господарського суду;

4) прокурор;

5) заступник прокурора.

4. Про продовження строку вирішення спору виноситься:

1) рішення;

2) ухвала;

3) додаткове рішення;

4) додаткова ухвала;

5) постанова.

5. Розгляд справ у господарському суді здійснюється:

1) суддею одноособово;

2) колегіально у складі трьох суддів;

3) суддею і народними засідателями;

4) суддею і присяжними;

5) суддею і сторонами.

6. Нез’явлення представників позивача в засідання господарського суду є підставою для:

1) відкладення розгляду справи;

2) розгляду справи по суті;

3) зупинення провадження у справі;

4) припинення провадження у справі;

5) залишення спору без розгляду.

7. Нез’явлення представників відповідача в засідання господарського суду є підставою для:1) відкладення розгляду справи;

2) розгляду справи по суті;

3) зупинення провадження у справі;

4) припинення провадження у справі;

5) залишення спору без розгляду.

8. Нез’явлення представників сторін у засідання господарського суду є підставою для:

1) відкладення розгляду справи;

2) розгляду справи по суті;

3) зупинення провадження у справі;

4) припинення провадження у справі;

5) залишення спору без розгляду.

9. Якщо відзив на позовну заяву не подано, то може бути:

1) у справі оголошено перерву;

2) відкладено розгляд справи;

3) справа розглянута за наявними матеріалами;

4) зупинено провадження у справі;

5) залишено позов без розгляду.

10. Якщо витребувані господарським судом документи не по­дано, може бути:

1) у справі оголошено перерву;

2) відкладено розгляд справи;

3) справу розглянуто за наявними матеріалами;

4) зупинено провадження у справі;

5) залишено позов без розгляду.

11. Про затвердження мирової угоди господарський суд ви­носить:

1) рішення;

2) ухвалу;

3) постанову;

4) окреме рішення;

5) окрему ухвалу.

12. Відмова позивача від позову викладається в:

1) позовній заяві;

2) письмовому поясненні;

3) клопотанні;

4) письмовій заяві;

5) усній заяві.

13. Зменшення або збільшення розміру позовних вимог викладаються в:

1) позовній заяві;

2) письмовому поясненні;

3) клопотанні;

4) письмовій заяві;

5) усній заяві.

14. Визнання позову відповідачем викладається в:

1) відзиві на позовну заяву;

2) письмовому поясненні;

3) клопотанні;

4) письмовій заяві;

5) усній заяві.

15. Вирішення господарського спору по суті — це:

1) задоволення позову;

2) залишення позову без розгляду;

3) відмова у позові повністю;

4) відмова у позові частково;

5) припинення провадження по справі.

16. Обставини справи, встановлені господарським судом, і до­кази, на підставі яких прийнято рішення, вказуються у частині рішення:

1) загальній;

2) вступній;

3) мотивувальній;

4) резолютивній;

5) описовій.

17. Найменування сторони, на користь якої вирішено спір, і сторони, з якої здійснюється стягнення грошових сум, вказується у частині рішення:

1) загальній;

2) вступній;

3) мотивувальній;

4) резолютивній;

5) описовій.

18. Виклад вимог позивача, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень і клопотань сторін викладаються у частині рішення:

1) загальній;

2) вступній;

3) мотивувальній;

4) резолютивній;

5) описовій.

19. Рішення господарського суду оголошується суддею:

1) через п’ять днів після прийняття;

2) у засіданні після закінчення розгляду справи;

3) у засіданні після закінчення розгляду справи й обміркування суддею в нарадчій кімнаті;

4) через день після прийняття й ознайомлення з ним усіх учасників справи;

5) через день після прийняття й затвердження його головою господарського суду.

20. Ухвала господарського суду розсилається сторонам після її прийняття не пізніше:

1) одного дня;

2) трьох днів;

3) п’яти днів;

4) семи днів;

5) десяти днів.

Практичне завдання

Підготуйте рішення місцевого господарського суду по справі із нижченаведеної задачі.

Задача. Господарський суд Житомирської області прийняв рішення за позовом командитного товариства «Веселка» до кооперативу «Метелик» про повернення відповідачем — кооперативом — позивачеві незаконно вилучених калькуляторів, про що повідомити господарський суд, а в разі невиконання цієї вимоги (так було зазначено у резолютивній частині рішення) стягнути з кооперативу вартість калькуляторів.

Рішення було скасовано апеляційною інстанцією. Чи правомірно?

Зазначте статті ГПК, які є підставою для скасування цього рішення.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...