Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика сушильного агентуВСТУП

Тепловим процесом належить ведуче значення в технології всіх видів керамічних виробів. В процесі сушіння формується структура напівфабрикату, визначаюча в значній мірі якість готової продукції. Дефекти сушіння – видимі тріщини й мікротріщини, деформація виробів і залишкова їх вологість, яка перевищує встановлені межі, ведуть, як правило до зниженню фізико-технічних властивостей опалюваних виробів, що перетворює їх в брак.

Сушарки які застосовують для сушіння плиток це - тунельні, камерні, конвеєрні та щільові.

Тунельні та камерні сушарки призначені для висушування виробів пластичного формування з вологістю 18-22%. Вироби встановлюють в сушарках по висоті в декілька рядів, тривалість сушіння може бути декілька діб, загрузка й вивантаження здійснюється в ручну. Їх недоліки: втрати часу на загрузку й вивантаження виробів, знижений коефіцієнт використання камер, втрати тепла в період загрузки й вивантаження, що затрудняє створення потокового виробництва виробів.

Конвеєрні сушарки призначені для висушування виробів з полусухих мас з вологістю не більше 10%. Вироби у них розподіляються по висоті в один ряд, тому процес сушіння протікає швидше. Ці сушарки можуть бути горизонтального або вертикального типу. За принципом дії щелеві сушарки по суті також являються конвеєрними. Висота їхньої робочої камери в декілько разів менше ширини. Транспортуючим органом є роликові конвеєри.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. 1 Коротка характеристика оброблюваного матеріалу.

Керамічні плитки довговічні та вогнетривкі. Їх застосовують для їдалень і кухонь, санітарних вузлів житлових приміщень, лікарень, побутових приміщень підприємств, плавальних басейнів та інших об'єктів.

Плитки представляють собою тонкі керамічні вироби розмірами 200×200×8мм. Лицьова сторона плитки робиться однокольоровою

(ГОСТ 6787-53) або багатокольоровою, з візерунком або гладкою, також випускається килимова мозаїка (ГОСТ 6140-52).

Плитки повинні мати правильну форму без значних відхилень за розміром і рівномірне забарвлення. Вологовміст не більше 4%, втрати маси після витирання не більше 0,1%.

Найважливішим показником якості плиток для підлоги є висока щільність ρ=2000кг/м3, яка характеризує вологовміст матеріалу, і його морозостійкість, маса 1м2 плитки =16 кг.

Характеристика сушильного агенту.

Природний газ являється безцінним подарунком природи. Переваги його як палива виключно великі, а можливості застосування практично не обмежені. Це сухе і абсолютно беззольне паливо. При його згорянні легко регулювати температуру і хімічні характеристики газового середовища. Можливість згоряння з гранично малим надлишком повітря обумовлює велику теплову економічність його застосування:він легко транспортується, а топкові пристрої для його спалювання гранично прості.Хімічний зміст сухого газу в %: CH4-93,2; C2H6-4,2; C3H8-0,8; C4H10-0,6; С5H12-0,3; СО2-0,1; N2-0,8; H2S.

1. 3 Опис конструкції і роботи теплового агрегату.

Роликова сушарка обігрівається пальниками, розташованими під кутом один до одного. Плитки з пресів автоматично поступають на конвеєр сушарки і розташовуються на ньому рядами.

Плитки в роликових сушарках висушують до кінцевої вологості не більше 1%. В залежності від виду та товщини плиток тривалість сушіння складає 9-62 хв. Температура у робочій камері 210-3000С.

Захищаюча конструкція робочої камери сушарки є металевий каркас, облицьований зовні двохміліметровим сталевим листом. Стіни камери товщиною 250 мм викладені з пінодіатомової та шамотної легковагової цегли. Простір між обшивками заповнений утеплювачем . У стінах сушарки влаштовані люки, що відкриваються на шарнірах для спостереження за роботою пальників і очищення внутрішньої поверхні сушарки. Сушарка опалюється природнім газом.

Транспортуючий орган сушарки-роликовий конвеєр, що приводить в рух посекційнно ланцюгами, які знаходяться з одного боку сушарки. Діаметр ролика 32, довжина 2200, крок 70 мм.

Кожна секція сушарки забезпечена інжекційними пальниками, які встановлені під роликовим конвеєром з двох боків в шаховому порядку за всією довжиною секції. Потоки пордуктів горіння нагрівають виріб знизу, вертикальні потоки проникають у верхню частину сушарки і нагрівають стелю, що підігріває виріб зверху випромінюванням. У такий спосіб виріб підігрівається одночасно знизу і зверху, що забезпечує рівномірне сушіння. Пальники закінчуються трубчатими насадками. Теплопродуктивність пальників покриває всю потребу сушарки в теплоті. Крім цього сушарка має систему для подачі гарячих газів від печі.

Відпрацьовані гази віддаляються по осі секції вентиляційним колектором з двома витяжними насадками в торцях секції.

1. 4 Фізико-хімічні основи теплового процесу.

Волога знаходиться в матеріалах у трьох станах:

1. Хімічно зв'язана-це волога, що входить в молекули речовини (глини) 2SiO2 Al2O3 2H2O. Це найбільш міцна форма зв’язку й вона при сушінні не видаляється так як її втрати призводять до втрат пластичності матеріалу.

2. Фізико-механічна це волога, яка знаходиться у порах матеріалу і поглинаюча матеріалом. Найбільш не міцна форма зв'язку, легко видаляється при сушінні.

3. Фізико-хімічна – це волога адсорбціонна-поглинання найдрібнішими колоїдними частками і волога набухання матеріалу. Ця волога має середню міцність й при сушінні видаляється частково.

Переміщення вологи з матеріалу у довкілля протікає у двох стадіях. На початку відбувається випаровування вологи з зовнішньої поверхні виробу за рахунок різниці парціальних тисків водяних парів на поверхні виробу і оточуючого середовища. Чим більша ця різниця тим інтенсивніше процес випаровування. Підвищення температури приводить к збільшенню парів у виробі, що сприяє інтенсивності сушіння, процес переходу вологи з поверхні в оточуюче середовище називається зовнішньою дифузією.

На другій стадії виникає різниця вологовмісту між шарами матеріалу, тому при його нагріванні тиск у внутрішніх шарах збільшується (так як об'єм вологи більше ніж у зовнішніх) і волога переміщується к поверхні матеріалу.

Таким чином, основною рушійною силою процесу сушіння є різниця парціальних тисків водяної пори в матеріалі й оточуючого середовища. Підвищення температури призводить до збільшення цієї рушійної сили.

Процес сушіння можна показати графічним способом у вигляді діаграми (рис.1.1), на якій зображується змінення вологості матеріалу і його температури у часі. Температуру сушіння прийнято постійною, весь процес ділиться на три основних періодів.

Рисунок 1.1 Графік сушіння матеріалу

I-III-періоди сушіння.

Wн – вологовміст матеріалу перед сушінням (в %);

tн – температура матеріалу початкова;

I – період нагріву (вологість не змінюється);

II – період постійної швидкості сушіння;

III – період, спадної швидкість сушіння.

Вологість матеріалу в кінці II періоду називається критичною вологістю.

W2=Wкр 10-13%

Вологість при яких закінчується процес сушіння називається рівноважною вологістю.

W3=Wp=1-2%

Вироби в процесі сушіння за рахунок осідання скорочуються в обсязі і зменшують свої первісні розміри на 5-7%.У процесі сушіння з матеріалу видаляється механічно-зв'язана вода.

1. 5 Вибір параметрів роботи теплового агрегату, що підлягають контролю і регулюванню.

У процесі сушіння контролюють температури теплоносія, його відносну вологість на початку сушіння, що дорівнює відносної вологості видалених газів. Підтримування температури забезпечується подачею необхідної кількості теплоносія. Щоб скоротити втрати від браку, крім

температури варто контролювати вологість сушильного агенту в I та II періоди сушіння, вологість виробів перед сушінням.

Основні контрольні параметри наведені в таблиці 1. 1:

Таблиця 1. 1 Карта технологічного контролю

Місце контролю Параметри та одиниці вимірювання Значення параметру
Робоча камера Температура сушіння, 0С
Відбірний трубопровід Температура відпрацьованого повітря, 0С
Вихід із сушарки Вологість виробів 0, 5

1. 6 Охорона праці і безпека життєдіяльності при експлуатації теплового агрегату.

Охорона праці – це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку збереження здоров'я та працездатності людини у процесі праці.

Сушарка є джерелом підвищеної температури, тому температура її поверхні не дозволяється більш 450С. Зменшення впливу високої температури і тепловиділення на людину досягається створенням природної й штучної вентиляції. Для попередження перегріву організму людини при виробництві аварійних робіт необхідно короткочасні перерви або більш тривалі за часом підзміни. Аварійні роботи можуть проводитися тільки в спеціальному одязі, що охороняє від опіків і знижує вплив випомінювання. Важливою умовою продуктивної роботи обслуговуючого персоналу є раціональний питний режим.

У робочому приміщенні температура повітря не повинна перевищувати 250С, відносна вологість 60%.

У повітрі виробництва можуть бути присутні шкідливі для організму людини гази. При ознаках отруєння варто негайно зробити першу медичну допомогу потерпілому.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...