Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

В палітрі Tools (Інструменти) зібрані піктограми всіх інструментів, призначених для створення різних графічних ефектів. Це стрілка для виділення об’єктів, інструмент Текст, обертання, кадрування, лінії - звичайна і зв'язана, прямокутник, еліпс і багатокутник та відповідні фрейми, інструменти для роботи з масштабом.

 

 

   
Стрелка  
   
   
   
   
   
   

Рис.2Графічні інструменти палітри Tools

 

Для створення прямих ліній в Page Maker служать інструменти Line (Лінії) і Constrained Line (Зв'язані лінії). Відмінність між ними полягає в тому, що зв'язані лінії дозволяють проводити лінії тільки горизонтально, вертикально і під кутом 45°, а лінія, створена з допомогою інструмента Лінія, може мати довільний кут нахилу. Робота з інструментами графіки доволі проста. Створюючи будь-який елемент, завжди виконує наступна послідовність дій:

1. Вибравши необхідний інструмент в палітрі Tools (Інструменти), курсор мишки при цьому отримає вигляд перехрестя «+»;

2. Для побудови зображення розміщуємо курсор на сторінці, з точки, початку побудови малюнка;

3. Побудова виконується при натиснутій клавіші миші, курсор переміщається на потрібну відстань.

Створений в результаті цих дій елемент виділяється на екрані чорними квадратиками, або, як їх називають, маркерами. У виділених ліній по одному маркеру на кожному кінці; у прямокутника, еліпса, багатокутника вісім маркерів - по одному на кожну із чотирьох кутів і по одному в середину кожної сторони (рис.3). Маркери відображаються тільки на виділених елементах, вони використовуються для зміни форми і розмірів графічних об'єктів. Для цього, при натиснутій лівій клавіші миші та перетягуванні кутового маркері змінюємо розмір об’єкта, а при переміщенні центральних маркерів видозмінюється форма об’єкта.

 

 

 

 

Рис. 3Приклади виділених елементів

 

 

Будь-які графічні елементи володіють властивостями звичайного об'єкта. Їх можна переміщувати, знищувати, заповнювати кольорами, обертати, змінювати їхні кольори. Всі параметри редагування графічних елементів відображаються в палітрі Controls (Керування) (рис. 4).

 

 

Рис. 4.Палітра Controls в режимі редагування графічного елемента

Зміна товщини і стилю ліній та контурів виконується командою Element/Stroke (Елемент/Лінія)(рис.5).

 

Рис. 5.Підменю Stroke

 

Також можна сформувати власну лінію, параметри якої задаються в діалоговому вікні Custom Stroke (Заказана лінія) (рис.6).Аналогічним чином можна вибрати один із стилів заповнення замкнутих фігур. Можливі варіанти представлені в підменю команди Element/Fill (Елемент/Фон) (рис.7).

 

 

 

Рис. 6Діалогове вікно Custom Stroke

 

 

 

Рис. 7Підменю Fill

Якщо необхідно одночасно змінити і стиль контура, і фон графічного елемента, вибирають команду Element/Fill and Stroke (Елемент/Фон і лінія), яка відкриває діалогове вікно Fill and Stroke (Фон і Лінія) (рис.8). В якому можна задати не тільки інший стиль, але й новий колір внутрішнього поля або контуру графічного об'єкта.

Рис. 8Діалогове вікно Fill and Stroke

В палітрі Tools (Інструменти) вибирають інструмент Rectangle (Прямокутник), курсор миші перетворюється на перехрестя; отже програма перейшла в режим роботи з графікою. Встановивши центр перехрестя в точку перетину нижньої горизонтальної направляючої і лівої границі внутрішнього поля макета, при цьому тримаючи клавішу миші натиснутою, потягнути курсор вниз до нижньої границі макета і вправо до першої вертикальної направляючої. Відпустивши кнопку миші, в результаті получився вертикально витягнутий прямокутник (рис.9,а). Ця фігура має параметри, встановленні за замовчуванням: чорну лінію шириною 1 pt (пункт) і фон - None (Ні), то є відсутній будь-який інший фон. Якщо графічний елемент виділений, то можна змінювати його параметри ( на його кутах і серединах сторін повинні бути видні маленькі чорні квадратики - мітки). Натиснувши середню кнопку в палітрі Colors (Кольори) - змінюється фон виділеного графічного об'єкта. Вибравши в полі палітри колір Black (Чорний), прямокутник "з ніг до голови" став чорний (рис.9,б). Думається, що чорний - не зовсім підходящий колір для фірмового бланку, хоча комусь такий дизайн може припасти до смаку. Щоб змінити колір прямокутника в макеті, застосовується до нього опцію Tint (Відтінок). В однойменному полі палітри Colors (Кольори) відкривши відкриваючий список (натисніть на маленьку чорну стрілку з права від величини "100%"). Тут можна вибрати відтінок основного кольору, виражений у відсотках від 0 до 100 ( з кроком 5%). Для елемента встановлюємо величину 30%. Прямокутник придбав м'який сірій відтінок (рис.9, в). Тепер необхідно видалити чорну лінію, яка оточує прямокутник. При цьому в палітрі Colors (Кольори) натиснувши першу кнопку (крайню зліва), яка встановлює режим зміни кольорових параметрів ліній (контурів); в основнім полі палітри виберіть значення None (Ні) і контурна лінія прямокутника стала прозорою.

Щоб створити другий прямокутник з аналогічними параметрами можна використати копію першого, використовуючи при цьому команду - Edit/Copy (Редагування/Копіювати) і Edit/Paste (Редагування/Вставити).

Виділивши другий прямокутник і, тримаючи клавішу миші, переміщаємо його так, щоб його правий верхній кут співпав з правим верхнім кутом внутрішнього поля макета. Потім підвівши мишку до мітки лівого нижнього кута прямокутника, при цьому натиснувши кнопку миші і , тримаючи її, перемістивши цей кут графічного елемента в точку перехрестя верхньої горизонтальної направляючої (5см) і крайньої правої вертикальної направляючої (6см), в результаті всіх дій вверху сторінки сформувався витягнутий по горизонталі прямокутник.

 

а) б)

 

 

в)

Рис. 9Створення прямокутників: а) прямокутник створений і знаходиться в режимі виділення; б) фон прямокутнику заданий чорний колір; в) основний колір фону прямокутника змінений на сірий (30% чорного).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...