Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Згідно з планом підготовки фахівців зі спеціальності 6601 студенти заочної форми навчання повинні прослухати курс лекцій з господарського процесу, взяти участь у семінарських (практичних) заняттях, у визначені строки підготувати та захистити контрольні роботи та скласти іспити.

Студентам пропонуються теми й завдання до контрольних робіт. Залежно від початкової літери свого прізвища студент обирає варіант контрольної роботи згідно із таблицею:

 

Початкова літера прізвища студента Варіант контрольної роботи
А, З, Ш
Н, К, Ю
М, І, Б
Р, Т, У
Ч, Я, Ї
Х, Ж, Е
Ц, И, Ш
Г, О, Є
П, Ф, В
Л, Д, С

 

Готуючись до виконання контрольної роботи, студенту необхідно вивчити закони та інші нормативні акти й проаналізувати спеціальну літературу з питань та задач контрольної роботи. Якщо у зв’язку з виконанням контрольної роботи у студента виникнуть питання, він може звернутися за консультацією до викладачів університету.

При посиланні у роботі на нормативний акт необхідно вказати, яким органом (органами) він виданий, дату його видання, повну назву, джерело опублікування, номер статті, частину, пункт. Наводячи думки різних авторів, необхідно вказати джерело, прізвище та ініціали автора, точну назву, номер тома, номер видання, місце видання, найменування видавництва, рік видання, сто­рінки. Все зазначається у списку літератури.

Обсяг контрольної роботи — близько 10 сторінок формату А-4,
з урахуванням обов’язкового списку використаної літератури.

Контрольну роботу студент повинен виконати самостійно та зробити висновки, до яких він дійшов, відповідаючи на запропоновані питання та розв’язуючи задачі.

Виконану роботу студент надсилає до деканату заочного відділення у строки, вказані у навчальних графіках. Якщо планується дострокове складання іспиту, контрольна робота повинна бути ви­конана і зареєстрована методистом за 10 днів до складання іспиту.

Після реєстрації в деканаті контрольна робота через лаборанта кафедри передається викладачеві, який оцінює її зміст та оформлення і допускає або не допускає роботу до захисту на співбесіді. У випадку, якщо робота не допущена до захисту, вона допрацьовується і подається разом із недопущеною.

Якщо зміст і оформлення роботи відповідають вимогам, що висуваються до контрольних робіт, викладач допускає її до захисту, про що робить відмітку на титульному листі, підписується і ставить дату перевірки. Якщо робота не відповідає вимогам, викладач не допускає її до захисту, про що також робить відмітку.У разі недопущення роботи до захисту викладач стисло вказує, з яких причин. Основні причини недопущення контрольної до захисту:

а) робота виконана на підставі такого нормативного матеріалу, що втратив чинність;

б) хоча б одне завдання виконане неправильно;

в) робота не містить посилань на законодавство України;

г) студент виконав роботу не свого варіанта;

д) при перевірці викладач виявить, що роботу студент виконав не самостійно (відповіді ідентичні відповідям, зробленим іншим студентом або переписані з підручника та ін.).

Перевірену контрольну роботу викладач повертає у деканат заочного факультету протягом 7 днів. Співбесіду по допущеній контрольній роботі проводить викладач, який перевіряє роботу, до іспиту з курсу.

Співбесіда вимагає від студента чіткого знання навчального матеріалу. Якщо результат співбесіди буде незадовільним, студент не допускається до складання іспиту. Під час бесіди викладач повинен упевнитися у самостійності виконання контрольної роботи, визначити рівень розуміння питань, що пропонувалися в контрольній роботі.

Результат співбесіди оформляється в екзаменаційній відомості записом «зараховано» або «не зараховано». Зараховані контрольні роботи здаються у деканат разом із відомістю.

Варіант 1

1. Порядок подання (внесення) і розгляду апеляційної скарги (подання).

2. Процесуальний статус третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

3. Задача № 1.

Варіант 2

1. Види територіальної підсудності.

2. Чим відрізняється процесуальне правонаступництво від заміни неналежного відповідача?

3. Задача № 1.

Варіант 3

1. Характеристика письмових і речових доказів.

2. Особливості відновлення та продовження процесуальних строків.

3. Задача № 2.

Варіант 4

1. Умови та заходи забезпечення позову.

2. Сторони господарського процесу: загальна характеристика та їх процесуальний статус.

3. Задача № 2.

Варіант 5

1. Поняття й види судових рішень господарських судів.

2. Прокурор у господарському процесі.

3. Задача № 3.

Варіант 6

1. Позовна заява, її форма і зміст.

2. Закінчення провадження у справі без винесення рішення (порівняльний аналіз).

3. Задача № 3.

Варіант 7

1. Характеристика наказу господарського суду.

2. Чим відрізняється державне мито від судових витрат (затрат)?

3. Задача № 4.

Варіант 8

1. Підстави перегляду господарського судового акта за нововиявленими обставинами.

2. Розподіл господарських витрат.

3. Задача № 5.

Варіант 9

1. Повноваження суду касаційної інстанції.

2. Чім відрізняється відзив на позовну заяву від пред’явлення зустрічного позову?

3. Задача № 5.

Варіант 10

1. Перегляд постанови Вищого господарського суду України.

2. Процесуальні дії судді господарського суду по підготовці справи до розгляду.

3. Задача № 5.

Задача № 1

Упродовж судового розгляду суддя господарського суду в одному з представників відповідача впізнав заступника декана з наукової роботи юридичного факультету, який він закінчив понад одинадцять років тому.

Вважаючи, що є обставини, які виключають можливість його участі у справі, суддя заявив самовідвід.

Чи правильні дії судді?

Як вирішуються питання про відвід і самовідвід судді господарського суду?

Задача № 2

Мале підприємство «Сталкер» уклало з кабельним заводом у грудні 1997 р. договір на поставку в ІІ кварталі 1998 р. 16,5 км кабеля. Завод свої зобов’язання не виконав, кабель не поставив. МП «Сталкер» звернулося в липні 1998 р. до господарського суду з позовною заявою про стягнення з кабельного заводу неустойки за поставку. Суддя господарського суду повернув позовну заяву без розгляду.

Чи правомірні дії судді?

На підставі чого суддя має право повернути позовну заяву?

Задача № 3

Громадянин Шаганов А. І., який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, подав до господарського суду позов до колективного підприємства «Опір» про стягнення 849 тис. гривень по відшкодуванню шкоди, яку було завдано в результаті дорожньо-транспортної події. (Автомобіль колективного підприємства «Опір» зіткнувся з власним автомобілем Шаганова А. І.)

Чи підвідомчий даний спір господарському суду? Проаналізуйте можливі варіанти.

Задача № 4

Харківський апеляційний господарський суд скасував рішення місцевого суду Сумської області по справі № 23—25 та залишив позов без розгляду. (Рішенням місцевого господарського суду було задоволено позовні вимоги АТ «Три» про стягнення з відповідача АТ «Троє» заборгованості за подані послуги.)

Скасовуючи рішення, апеляційна інстанція посилалась на те, що воно було прийняте без повного та всебічного дослідження усіх необхідних доказів. Було встановлено, що ухвалою суду позивач був зобов’язаний надати документи, якими мав підтвердити підстави та розмір позовної суми, однак ці документи суду представлено не було. Але, незважаючи на невиконання позивачем зазначених вимог суду, рішення по справі було прийнято.

Чи правомірне скасування? Згідно з якою статтею ГПК воно повинно бути здійснено?

Задача № 5

Акціонерне товариство «Вест» звернулося до господарського суду Закарпатської області з позовом до акціонерного товариства «Іст» про стягнення вартості товарів та пені за прострочені платежі.

Рішенням господарського суду позовні вимоги АТ «Вест» задоволено та на АТ «Іст» накладено штраф за неподання документів, витребуваних господарським судом.

Рішення судді господарського суду було перевірене в апеляційному порядку та скасоване.

При перевірці було встановлено, що позивач у позовній заяві вказав неправильну адресу відповідача.

Чи правомірне скасування рішення? Який суд має право перевіряти рішення міського господарського суду, яке набрало законної сили?

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...