Главная Обратная связь

Дисциплины:


За функціональним призначенням§ Керувальні (АСКТП, АСКВ);

§ Проектувальні (САП);

§ Наукового пошуку (АСНД, експертні системи);

§ Діагностичні, моделювальні;

 

5. Визначення інформаційних технологій. Складові частини інформаційних технологій. Співвідношення між інформаційними технологіями і інформаційними системами.

Інформаційні технології — сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.

Такі технологічні поняття, що використовуються у виробничій сфері, як норма, норматив, технологічний процес, технологічна операція і т.п., можуть застосовуватися і в інформаційній технології. Перед тим, як розробляти ці поняття в будь-якій технології, у тому числі й в інформаційній, завжди варто починати з визначення мети. Потім варто спробувати провести структурування всіх дій, що призводять до наміченої мети, і вибрати необхідний програмний інструментарій.

Освоєння інформаційної технології і подальше її використання повинні бути зведені до того, щоб було потрібно спочатку добре оволодіти набором елементарних операцій, кількість яких обмежена. З цієї обмеженої кількості елементарних операцій у різних комбінаціях складається дія, а з дій, також у різних комбінаціях, складаються операції, що визначають той або інший технологічний етап. Сукупність технологічних етапів утворить технологічний процес (технологію). Він може починатися з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи або операції, а складатися тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватися різні програмні середовища.

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:

• забезпечувати високий рівень розчленування всього процесу опрацювання інформації на етапи (фази), операції, дії;

• включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;

• мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керування інформаційними процесами.

Інформаційна технологія тісно пов'язана з інформаційними системами,які є для неї основним середовищем.

Інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко регламентованих правил виконання операцій, дій, етапів різного ступеня складності над даними, що зберігаються в комп'ютерах. Основна мета інформаційної технології - в результаті цілеспрямованих дій попереробки первинної інформації отримати необхідну для користувача інформацію.Інформаційна система є середовищем, складовими елементами якої є комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, різного роду технічні та програмні засоби зв'язку і т.д. Основна мета інформаційної системи - організація зберігання та передачі інформації. Інформаційна система являє собою людино-комп'ютерну систему обробки інформації.

Реалізація функцій інформаційної системи неможлива без знання орієнтованої на неї інформаційної технології. Інформаційна технологія може існувати і поза сфери інформаційної системи.

Таким чином, інформаційна технологія є більш ємним поняттям, що відображає сучасне уявлення про процеси перетворення інформації в інформаційному суспільстві. У вмілому поєднанні двох інформаційних технологій - управлінської та комп'ютерної - запорука успішної роботи інформаційної системи.

 

6. Сучасні технологічні засоби автоматизації роботи офісу. ПК. Параметри та х-ка основних вузлів.

В даний час вже важко уявити сучасний офіс без комп'ютерів. Застосування комп'ютерних технологій дозволяє значно підвищити продуктивність і якість роботи як окремого секретаря -референта, так і служб документаційного забезпечення управління в цілому.

Довгий час автоматизація установ у здійснювалася у вигляді різного роду підсистем АСУ, заснованих на базах даних (кадри,канцелярія, бухгалтерія, зарплата, контроль виконання та ін) Не благаючи значимості цих підсистем, варто помітити, що вони охоплювали лише до 15 - 20% загального обсягу інформації, що циркулює в установі.

Потреби по електронній обробці документів задовольнялися застосуванням функціональних пакетів (редакторів тексту і електронних таблиць) інтегрованих пакетів програм Microsoft Office, Perfect Office, Lotus.

В даний час розвиток інформаційних технологій призвело до появи методів і засобів, що забезпечують інтегровані рішення по автоматизації офісу, що дозволяють автоматизувати ручні операції і пошук документів, автоматично передавати і відслідковувати

ПК — ЕОМ, призначена для особистого використання, ціна, розміри та можливості якого задовольняють потреби багатьох людей.

Склад сучасного настільного персонального комп'ютера:

1. Дисплей,

2. Материнська плата,

3. Мікропроцесор

4. Оперативна пам'ять,

5. Карти розширення,

6. Блок живлення,

7. Оптичний дисковод,

8. Постійна пам'ять (Твердий диск),

9. Клавіатура,

10. Миша комп'ютерна.

У системному блоці розташовуються основні вузли ПК:

- електронні схеми, що керують роботою комп'ютера (мікропроцесор, оперативна пам'ять, контролери пристрою і т.д.);

- блок харчування, що перетворить електроживлення мережі в постійний струм низької напруги, подаваний на електронні схеми комп'ютера;

- нагромаджувачі (чи дисководи) для гнучких магнітних дисків, використовувані для читання і запису на гнучкі магнітні диски (дискети);

- накопичувач на жорсткім магнітному диску, призначений для читання і запису на незнімний твердий магнітний диск (вінчестер).

 

8. Офісні засоби введення інформації.Сканери.

Пристрої введення ”.

Пристрої введення – це пристрої перетворення інформації з форми зрозумілої людині, в форму зрозумілу комп’ютеру.

Клавіатура – це клавішний пристрій управління персональним комп’ютером. Служить для введення алфавітно-цифрових знакових даних, а також команд управління.

Миша – ручний маніпулятор, призначений для швидкого переміщення курсору в задану точку екрана і для виконання інших дій

Комбінація монітора і клавіатури забезпечує простий інтерфейс користувача.

Склад клавіатури. Стандартна клавіатура має більш 100 клавіш, функціонально розділених на декілька груп.

1. Група алфавітно-цифрових клавіш – призначена для знакової інформації і команд, набираючи по буквам..

2. Група функціональних клавіш включає в себе 12 клавіш (від F1 до F2),

3. Службові клавіші. Розміщені рядом з клавішами алфавітно-цифрової групи. 4. Поле шляхом управління курсором. – для переміщення курсору на екрані монітора.

5. Поле клавіш малої цифрової клавіатури може робити в двох режимах, в залежності від стану індикатора Num Lock який включається клавішею (Num Lock).

“Миша” – це пристрій введення, який заміняє багато функцій клавіш.

Маніпулятор “миша” змонтований в 1964 р., зараз має декілька різновидностей.

Оптично механічна миша – найбільш поширений вид цього маніпулятора. Вона має механічний контакт з поверхнею спеціального килимка на столі завдяки тяжкому обумовленому шарику, який притискується до поверхні рамками. Рамки мають осі обертання по взаємно перпендикулярних площинах.

Оптична миша – не використовує механічного контакту з поверхнею, а ставиться на спеціальний планшет. Поверхня якого окрита дуже мілкою сіткою перпендикулярних ліній, нанесених на світло відбиваючу поверхню.

Безпровідкова миша приєднується до комп’ютера через інтегрований приймач і від традиційної миші не відрізняється.

Трекбол, або шариковий маніпулятор – нагадує перевернуту мишу. Трекбол – це пристрій введення, виконує функції, аналогічні миші, на відміну від якої в русі знаходиться не корпус, а тільки його шарик. В трекболі шарик рухають рукою.

Джостик, або ручне управління, був розроблений спеціально для ігор.. Джостик представляє собою рукоятку, яка відхиляється в усі сторони, декілька планок на великій панелі для виконання простих дій.

Для цифрування паперових картографічних матеріалів в умовах офісу призначені дигітайзери (ручне введення даних) і сканери (автоматичне введення даних). При цифруванні за допомогою дигітайзера картографічні об'єкти обводяться по зовнішньому контуру чи осьовій лінії (векторне представлення). Сканер повністю копіює всю поверхню вихідного графічного джерела, площина карти розбивається на окремі елементи певного розміру (растрове представлення), кожному елементу присвоюється код кольору.

Дигітайзери.Дигітайзер— пристрій для ручного цифрування картографічної і графічної документації у вигляді послідовності точок, положення яких описується прямокутними декартовими координатами площини. Дигітайзер складається з плоскої панелі (tablet) з мережею горизонтальних і вертикальних провідників і магнітно-індукційного курсора. Залежно від призначення може комплектуватися курсорами двох типів: курсором з індукційним кільцем (за розмірами і конфігурацією подібний до курсора миші) для високоточного введення або пером (stylus, pen stylus) — для низькоточного введення координат.

Технічні характеристики дигітайзерів визначаються:

- розмірами робочої області;

- загальними габаритами, приблизно відповідними форматам А4-А0;

- просторовою точністю курсора;

- просторовою точністю поля дигітайзера, закладеною в його конструкцію, тобто величиною мінімального кроку між сусідніми провідникам.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...