Главная Обратная связь

Дисциплины:


Використання Зеленої карти українськими перевізникамиОбов’язкове страхування цивільної відповідальності в Україні — одна з головних умов її інтеграції в Міжнародну систему автомобільного страхування “Зелена карта”. Це дозволило розпочати продаж українських сертифікатів (страхових полісів) Зелена карта і створити систему цивільного захисту потерпілих в ДТП за кордоном українських перевізників. У своїй діяльності страхові компанії керуються Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

На даний час вітчизняні страховики пропонують два види полісів:

• “Вся Європа” — стосується всіх європейських країн;

• “Східна Європа” — дійсний на території Білорусії, Молдови, Румунії та Болгарії.

За законом, страхується відповідальність власника транспортного засобу:

— за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичних осіб;

— за шкоду, заподіяну майну фізичних та юридичних осіб.

При виїзді українського перевізника до країн-учасників

Міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена карта” водій повинен мати страховий поліс Зелена карта. У випадку ДТП він повинен передати представникам поліції чи потерпілому другий екземпляр чи копію поліса. На зворотному боці поліса є всі необхідні відомості про національні транспортні страхові бюро держав, у яких діє система “Зелена карта”.

Страхування власників автотранспорту “Зелена карта” — це засіб уникнути збитків у випадку ДТП на території іноземної держави. Страхові компанії країн-учасниць Союзу “Зелена карта” зобов’язуються документально оформити і відшкодувати збитки, заподіяні третім особам власниками Зелених карт. Страхове відшкодування гарантується органами країни, в якій було скоєно ДТП. Виплата страхового відшкодування здійснюється за законодавством країни відвідування.

Але на практиці власники АТЗ, які постраждали у ДТП, не знаючи правил відшкодування збитків, не маючи юридичної підтримки, часто стикаються з проблемою стягнення збитків з страхової компанії, яка видала Зелену карту винуватцю ДТП. Деколи українські перевізники навіть не намагаються відшкодувати свої збитки із застрахованої винної іноземної сторони, вважаючи такі дії безперспективними.

У випадку ДТП на території іноземної держави водію слід негайно, хоча би по телефону, інформувати страхову компанію, яка видала Зелену карту. Часто українських перевізників намагаються зробити винними, хоча аварійну ситуацію створив іноземний автомобіль. При таких обставинах українській страховій компанії складно виправити ситуацію. В багатьох західно-європейських країнах український водій має право не тільки не підписувати протокол, але й не давати ніяких письмових свідчень про ДТП, а також даних про свою особу. Водій може вимагати від поліції перекладача і російськомовного адвоката, що дає йому можливість уникнути крупних неприємностей.У випадку ДТП без жертв водії обмінюються Зеленими картами і роз’їжджаються в різні сторони. В окремих випадках поліцейський може зафіксувати імена учасників ДТП. Далі страхові компанії розбираються між собою шляхом переговорів чи в судовому порядку.

У випадку ДТП з важкими наслідками для людей водій повинен негайно проінформувати свого страховика і керуватися його вказівками. Він має право залучити до захисту місцевого адвоката і перекладача. При затриманні водій має право негайно проінформувати про це українське посольство чи консульство. При тимчасовому затриманні водій повинен бути негайно (у крайньому випадку — до кінця наступного дня) представлений судді і йому повинен бути наданий адвокат. У присутності судді, але без участі адвоката, водій не зобов’язаний повідомляти будь-які дані у справі.

Якщо один зі страховиків несвоєчасно дізнається про скоєну ДТП (як правило, таке трапляється з вини водія), то справа частіше за все вирішується не на користь водія. Слід відзначити, що для західноєвропейських громадян оперативне інформування своєї страхової компанії — справа першорядної ваги.

4.3 Страхування CMR

 

Інший поширений вид страхування — страхування відповідальності автоперевізника при міжнародних перевезеннях вантажів у рамках Конвенції КДПВ, інакше страхування вантажу або “карго-страхування” (від карго — вантаж). На практиці цей вид страхування називають страхування CMR.

Під страхуванням відповідальності за вантаж розуміється страхове покриття ризиків, пов’язаних з виконанням перевізником своїх зобов’язань перед вантажовласником. При страхуванні вантажу захищаються інтереси власника вантажу, а не перевізника! А страхова компанія, яка сплатила відшкодування власнику вантажу, набуває права вимоги до винної сторони, якою майже завжди буде визнаний перевізник.

Цей вид страхування покриває:

— відповідальність перевізника перед замовником у випадку недоставки, пошкодження, утрати вантажу — за різними причинами (ДТП, крадіжки тощо);

— фінансові збитки через помилки службовців страховика (за прострочку в доставці вантажу; за видачу його особі, яка не має повноважень тощо);

— фінансові збитки, пов’язані зі сплатою мита і зборів (п. 4 ст. 23 КДПВ), однак збитки, пов’язані з перевезенням вантажів по книжці МДП, не покриваються!

Відомо, що відповідальність перевізника при здійсненні перевезень на умовах КДПВ за недоставку, пошкодження чи втрату вантажу обмежується обумовленою в КДПВ сумою з розрахунку 8,33 одиниці СПЗ за 1 кг ваги брутто (див. п. “Основні положення КДПВ).

При виборі страхової компанії для укладання договору страхування CMR треба звертати увагу на наявність у цій компанії мережі аварійних комісарів — сюрвейєрів (surveyor). Якщо страховий випадок трапився за кордоном, то водій повинен мати адреси і телефони сюрвейєрів, з якими працює дана компанія, щоб звернутися по допомогу.

При настанні страхового випадку страховувальник повинен максимально швидко (протягом доби) сповістити про це страхову компанію і сюрвейєра, а також поліцію, міліцію, ДАІ і т.п. При цьому необхідно зберегти транспортний засіб, вантаж та інше майно у післяаварійному стані, доки його не огляне аварійний комісар чи представник страховика.

Для отримання відшкодування внаслідок страхового випадку страхувальник повинен пред’явити страховику такі документи:

— страховий поліс;

— акт огляду пошкодженого вантажу;

— документи від правоохоронних органів про подію;

— накладну чи інші перевізні документи;

— документи про розмір претензій, які пред’являються страховику;

— сертифікат по збитках чи ушкодженню вантажу та ін.

Обов’язки сторін (страховика і страхувальника) мають бути

чітко викладені в договорі страхування, де чітко обумовлюються страховий внесок, страховий тариф, страхова сума.

При виборі страхової компанії для укладання договору страхування CMR важливо знати розмір активів компанії, бо від цього залежить, чи зможе вона відшкодувати збитки при настанні страхового випадку.

В Україні зареєстровано понад 400 страхових компаній, що мають ліцензію на страхову діяльність. З них примірно 10% мають ліцензію на здійснення необхідних видів страхування відповідальності.

В Україні ще не введені спеціальні законодавчі акти, що регулюють транспортне страхування, включаючи страхування вантажів і відповідальності перевізників за вантаж. Тому такі договори страхування укладаються лише в добровільній формі, і в Україні існує багато різних умов страхування вантажів.

4.4 Страхування книжки МДП

 

Згідно з Конвенцією МДП перевізник несе відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або за його пошкодження під час перевезення, а також за затримку доставки. У такому випадку перевізник зобов’язаний відшкодувати іншій стороні вартість втраченого вантажу, фрахт і митні збори.

У січні 1995 р. МСАТ прийняв Директиву №3, за якою страхування відповідальності автоперевізника перед митними органами при перевезенні вантажу за книжкою МДП, інакше страхування книжки МДП, є обов’язковим. Книжка МДП видається користувачам тільки за умови її страхування. Цей вид страхування покриває ризики, пов’язані з порушенням виконання процедури МДП (див. п. “Функціонування системи МДП).

До страхування таких ризиків допускаються страхові компанії, що відповідають вимогам МСАТ. Страхова компанія бере на себе всі витрати з відшкодування збитків у разі втрати вантажу, а також інші додаткові витрати.

Перевізник, який допущений до системи МДП і бажає отримати книжку МДП, має звернутися з письмовою заявою до страхової компанії про страхування книжки МДП, для чого укладається договір страхування. Страхова компанія (страховик) зобов’язана ознайомити страхувальника (перевізника) з правилами страхування відповідальності перед митними органами, які діють у гарантійній мережі системи МДП:

Довідка. Гарантійне об’єднання сплачує претензію митному органу держави, де відбулося порушення процедури МДП, і направляє у МСАТ підтвердження цієї оплати. МСАТ відшкодовує суму претензії Гарантійному об’єднанню і висуває вимогу на відшкодування цієї суми міжнародному страховику. Міжнародний страховик відшкодовує суму претензії МСАТ і висуває вимогу на відшкодування сплаченої суми національному страховику. Національний страховик відшкодовує суму претензії міжнародному страховику.

Страхування поширюється на всі книжки МДП, що були видані користувачу протягом дії договору страхування. Як відомо, максимальний ліміт відшкодування по страховому випадку по кожній книжці МДП становить 50 тисяч доларів СІНА. Покриваються також витрати на юридичні послуги.

Користувач книжок МДП повинен надавати страховій компанії всю інформацію та документи щодо страхового випадку. Страхова компанія гарантує конфіденційність щодо укладеного договору страхування. Виплати страхового відшкодування проводяться страховиком згідно з установленою процедурою відшкодування митних претензій.

Довідка 2. В Україні страхування книжок МДП здійснюється національним страховиком на умовах, погоджених між МСАТ та АсМАП України.

За результатами конкурсу по відбору національного страховика зі страхування відповідальності автоперевізників при перевезенні вантажу за книжкою МДП переможцем стало ЗАТ “Перша страхова компанія”. СК працює на ринку страхових послуг з 2001 року. За договором страхування книжок МДП на страхування приймається відповідальність перевізника по сплаті митних податків і зборів, а також проценти за прострочення. Страховий платіж за кожну книжку МДП сплачується одночасно при купівлі книжки. Тариф за страховий поліс МДП складає 56 грн. і покриває всі ризики на суму до 50 тис. дол. США за кожну книжку МДП. Договір страхування укладається строком на 1 рік.

На 2009 рік ЗАТ “Перша страхова компанія” має 19 філій, на території України, що надають також послуги зі страхування CMR, ОСЦПВ, Зелена карта, АвтоКАСКО, страхування водіїв.

 

4.5 Страхування ОСЦПВ

 

Страхування власників транспортних засобів у більшості країн світу належить до обов’язкових видів страхування, що зумовлюється кількома причинами. По-перше, автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки (але тільки коли він рухається!) і відповідальність водія перед третіми особами у разі ДТП настає майже завжди. По-друге, оскільки учасником ДТП може стати кожний громадянин, необхідна система соціального захисту постраждалих. По-третє, тільки механізм обов’язкового страхування дозволяє своєчасно і повно відшкодувати збитки потерпілому (навіть у випадку відсутності коштів у водія — винуватця ДТП).

Довідко. Згідно із Законом України “Про страхування” страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів внесено до переліку обов’язкових видів. 1 липня 2004 р. було прийнято Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, азі січня 2005 р. запроваджено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників наземних транспортних засобів.

ОСЦПВ забезпечує відшкодування збитків, завданих дорожньо-транспортною пригодою (ДТП). Суб’єктами ОСЦПВ є страхувальники, страховики та треті особи (постраждалі внаслідок ДТП). Об’єктом ОСЦПВ є цивільна відповідальність власників АТЗ за шкоду, завдану третім особам: йдеться про життя, здоров’я, майно громадян та майно юридичних осіб.

Після сплати страхового платежу страхувальник одержує від страховика страховий поліс, який є договором (письмовою угодою) обов’язкового страхування цивільної відповідальності.

Довідка 2. Законом “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” передбачено триетапний порядок визначення страхового платежу. Він передбачає три елементи: базовий тариф, коригуючі коефіцієнти, систему “бонус-малус” (підвищення-зниження). Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти розраховуються Моторним транспортним страховим бюро України (МТСБУ) на підставі статистичних даних про рівень збитковості цього виду страхування за попередній рік і затверджуються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Для визначення страхового платежу необхідно перемножити базовий страховий тариф на коригуючі коефіцієнти, а з другого року страхування — також на коефіцієнт системи “бонус-малус”.

Страхова сума за договором ОСЦПВ — це грошова сума, в межах якої страхова компанія (страховик) зобов’язана компенсувати збитки третій особі після настання страхового випадку. Виплата страхового відшкодування третій особі здійснюється страховиком на підставі документів, що підтверджують розмір шкоди, протягом 15 робочих днів. Основними елементами шкоди є витрати на лікування потерпілих, витрати у зв’язку зі смертю потерпілих,- недоотримані доходи у зв’язку з тимчасовою або стійкою непрацездатністю. Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком у разі:

— загибелі під час ДТП або смерті внаслідок цієї пригоди спадкоємцю третьої особи — в розмірі страхової суми;

— установлення третій особі інвалідності І групи — в розмірі 100% страхової суми; II групи — в розмірі 80% страхової суми; III групи — в розмірі 60% страхової суми;

— тимчасової втрати третьою особою працездатності за кожну добу в розмірі 0,2%, але не більше 50%.

Максимальна страхова сума за збитки життю і здоров’ю потерпілих осіб становить 51000 грн., за майнові збитки потерпілих осіб — 25500 грн. на одного потерпілого.

При оформленні договору ОСЦПВ закон установлює сталу фран- шизу (визначену частку збитку, яка не відшкодовується у розмірі 510 грн. До майнових збитків може застосовуватися безумовна франшиза в розмірі до 2% страхової суми.

Постановою КМУ від 26.09.01. №1228 “Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними. дошвхдіами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України” затверджені розміри страхових платежів (для різних типів АТЗ на різні терміни для різних категорій власників ТЗ). Встановлено мінімальну страхову суму, що виплачується за заподіяну внаслідок ДТП шкоду:

— життю та здоров’ю третіх осіб — 500 неоподаткованих мінімумів;

— майну третіх осіб — 1500 неоподаткованих мінімумів (НМ — 17 грв.).

З 1 травня 2004 р. діє Постанова КМУ про страхові платежі по податкових договорах обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (додаткові договори діють на території держав, зазначених у страховому полісі). Страховий платіж складає:

— за вантажівку — 57,78 € за 15 діб; 89,48 € за 1 місяць; 57,78 € за кожен наступний місяць; 715,81€ за рік;'

— за причеп чи напівпричіп: 9,2 € за 15 діб; 12,78 € за 1 місяць; 9,2 € за кожен наступний місяць; 63,9І€ за рік.

Страховик не відшкодовує збитків:

— у разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю власника транспортного засобу, винного у скоєнні ДТП;

— за майно (вантаж), що містилося у транспортному засобі страхувальника, винного у скоєнні ДТП;

— за пошкоджений або знищений транспортний засіб його власнику, винному в скоєнні ДТП;

— якщо ДТП сталася внаслідок навмисних дій або необережності третьої особи;

— якщо ДТП сталася внаслідок масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, стихійного лиха.

Для відшкодування збитків, завданих внаслідок ДТП, як страхувальник, так і потерпіла третя особа можуть звернутися і до МТСБУ, яке відшкодовує шкоду, заподіяну тільки життю і здоров’ю третьої особи, у разі:

— коли страховик — член МТСБУ — неспроможний виконати свої зобов’язання;

— коли транспортний засіб, що спричинив ДТП, не встановлений, або коли його власник не мав договору ОСЦПВ, був винний у скоєнні ДТП і загинув;

— коли ДТП скоєна внаслідок угону транспортного засобу страхувальника.

Страховик та МТСБУ мають право вимагати від страхувальника компенсації здійснених страхових виплат у разі:

— навмисного заподіяння шкоди третій особі;

— керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин;

— коли винуватець залишив місце ДТП;

— коли ДТП сталася через невідповідність технічного стану автомобіля;

— коли страхувальник без поважних причин не повідомив протягом 3-х днів страховику про настання страхового випадку або не надав свій транспортний засіб для огляду та експертизи.

У разі настання- страхового випадку страхувальник (водій АТЗ, який спричинив ДТП) зобов’язаний:

— додержуватися Правил дорожнього руху;

— запобігати збільшенню розмірів шкоди;

— надати третім особам інформацію про страхувальника і страховика;

— повідомити протягом 3-х днів страховика про настання страхового випадку.

Особи, які експлуатують АТЗ без наявності страхового поліса. несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Посадові особи органів ДАІ МВС України, які мають право здійснювати контроль за дотриманням ПДР, перевіряють і наявність чинного договору обов’язкового страхування цивільно- правової відповідальності.

Посадові особи Державної прикордонної служби України перевіряють наявність чинного на території України договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що перетинають державний кордон України, незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу. У разі в’їзду на територію України неза- страхований власник (водій) має укласти звичайний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. У разі виїзду за межі України водій зобов’язаний мати чинний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на умовах країн відвідання.

 

4.6 Страхування АвтоКАСКО

 

При страхуванні транспортних засобів використовується декілька різновидів договорів страхування, що передбачають різні обсяги покриття можливих ризиків. Транспортні засоби можуть бути застраховані на таких умовах.

Повне страхування (від усіх видів ризиків) передбачає відшкодування страхувальнику збитків:

— через втрату чи пошкодження застрахованого транспортного засобу;

— через фізичні травми людей і пошкодження майна третіх осіб у результаті експлуатації цього транспортного засобу.

Примітка. При страхуванні автомобілів приватних власників цей вид страхування, крім вищевказаних ризиків, включає відшкодування бенефіціару (одержувачу вигоди, вигодонабувачу) у випадку смерті страхувальника всієї капітальної суми, при фізичних каліцтвах — витрат на його лікування, а також покриття збитків, заподіяних багажу, що був у салоні автомобіля.

Страхування тільки цивільної відповідальності власників транспортних засобів — в Україні належить до виду обов’язкового страхування (див. п. “Страхування ОСЦПВ”).

Страхування тільки цивільної відповідальності покриває матеріальну відповідальність страхувальників за пошкодження майна, смерть або фізичні травми, нанесені страхувальником третім особам у результаті ДТП.

Відшкодуванню страховою організацією підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі під час руху транспортного засобу, якщо має місце причинний зв’язок між рухом транспортного засобу і заподіяною ним шкодою.

Страхування “АвтоКАСКО” — найбільш поширена у світі програма страхування автомобіля (надалі — КАСКО). Вона охоплює всі ризики, пов’язані безпосередньо з автомобілем (з “залізом”). За умовами страхування КАСКО (італ. — шолом, каска) надається комплексний страховий захист автомобіля від збитку, нанесеного в результаті аварії, викрадення, пожежі, протиправних дій третіх осіб або стихійних лих.

Взагалі ризики по КАСКО поділяють на три умовні групи:

I — пов’язана з ДТП (від незначного пошкодження до повної непридатності до відновлення);

II — пов’язана з протиправними діями третіх осіб (угон, зняття гуми, крадіжка комплектуючих вузлів, механізмів, пристроїв);

III — пов’язана з форс-мажорними обставинами (пошкодження автомобіля через стихійне лихо, само загоряння, вибух, падіння дерев, напад тварин).

Страхування надається у добровільній формі, повне або часткове. Автомобіль-' перед страхуванням обов’язково оглядається спеціалістом страхової компанії (андеррайтером) з метою оцінити його стан, вартість і визначити страховий тариф.

Страхування по всіх трьох групах ризиків називається повне КАСКО.

Ним можуть бути охоплені всі види транспортних засобів, а також додаткове обладнання, установлене на них (автомагнітоли, комп’ютерні засоби навігації та ін.). Страхування проводиться за фактичною або договірною вартістю автомобіля. Повне КАСКО не покриває збитків, що мають експлуатаційний характер, а також збитків, спричинених здоров’ю водія.

Можна застрахуватися по комбінованій програмі або по певному автомобільному ризику. Часткове КАСКО покриває збитки через пожежу, вибух двигуна, пошкодження транспортного засобу при угоні, розбиття стекол. Цей вид страхування виключає страхування угона.

В різних страхових компаніях повне КАСКО (страховий тариф) складає 5—8 % ринкової вартості автомобіля, окреме страхування на випадок ДТП або протиправних дій третіх осіб — 2—4 %, на випадок форс-мажорних обставин — близько 1 % вартості автомобіля. Інші фактори, що впливають на розмір страхового тарифу — марка, модель автомобіля, об’єм двигуна, вартість додаткового обладнання, наявність охоронної сигналізації, умови експлуатації та зберігання, ведійський стаж — обговорюються при укладанні договору страхування.

Особливість страхування КАСКО; добровільна участь страхувальника у відшкодуванні збитків, так звана франшиза. Вона буває:

— безумовна — з обов’язковим виключенням з суми страхового відшкодування частки власної участі страхувальника незалежно від його вини;

— умовна — залежно від його вини.

Франшиза може бути єдиною для всього страхового поліса, але частіше установлюється окремо для кожного з видів ризиків. Як правило, найвищі франшизні ставки установлюються за ризиком “крадіжка”.

Застосування франшизи не знижує ефективності страхування, оскільки це — незначна сума (1—5%'страхової суми), зате звільняє страхові компанії від необхідності регулювати незначні збитки.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...