Главная Обратная связь

Дисциплины:


Медичне страхування водіїв-міжнародниківПри міжнародних перевезеннях широкої практики набуло страхування професійних водіїв на період поїздок, так зване медичне страхування водіїв.

Закон України “Про страхування” передбачає здійснення медичного страхування в обов’язковій та добровільній формах. Вибір форми медичного страхування в кожній країні залежить від конкретних економічних, соціальних та демографічних умов, рівня захворюваності та інших факторів, що характеризують загальний стан здоров’я та рівень медичного обслуговування.

Суб’єктами медичного страхування є страховики, страхувальники, застраховані, медичні установи.

Обов'язкове медичне страхування перебуває під контролем держави, а страхові платежі, сплачувані громадянами та юридичними особами, мають форму податку. За умовами обов’язкового медичного страхування роботодавці мають відраховувати від своїх доходів страхові внески, з яких формується страховий фонд. Із коштів створеного страхового фонду відшкодовуються необхідні мінімальні витрати на лікування застрахованих працівників у разі їх непрацездатності через втрату здоров’я. Наприклад, при обов’язковому страхуванні від нещасних випадків на транспорті, якому підлягає персонал, який обслуговує транспортні засоби, страхова сума для усіх видів наземного транспорту єдина і становить 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

При укладанні договору страховик видає страхувальнику (роботодавцю) страховий договір, а застрахованому — страховий поліс, який щє силу договору. Страховий поліс обов’язкового медичного страхування підтверджує право громадянина на одержання медичної допомоги за програмою обов’язкового медичного страхування. Обов’язкове медичне страхування охоплює практично все населення і задовольняє першочергові потреби, але воно не може охопити весь спектр ризиків. Тому незадоволений страховий інтерес реалізується системою добровільного медичного страхування.

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов’язкового і передбачає оплату медичних послуг понад програму обов’язкового медичного страхування. Програми добровільного медичного страхування розрізняються між собою за переліком медичних послуг, за контингентом застрахованих, за переліком медичних установ, за вартістю надаваних послуг. Страхова виплата має вигляд компенсації вартості необхідного лікування.

Договір добровільного медичного страхування визначає обсяг зобов’язань страховика та страхову суму — граничний рівень страхового забезпечення, а також включає перелік умов, за яких страховик може не виконувати свої зобов’язання: якщо застрахований звернувся до медичної установи з пошкодженнями, які він отримав у стані алкогольного сп’яніння; у разі спроби самогубства; якщо застрахованим отримані послуги, не передбачені договором страхування.Розміри виплат страхові компанії визначають самостійно. У випадку смерті переважно виплачується повна страхова сума, в окремих випадках — подвійна або потрійна. При встановленні інвалідності виплата дорівнює частині страхової суми. Виплата за лікування наслідків травми може визначатися різними способами. Найбільш поширеним є її визначення у процентах (0,2 —0,5 %) до страхової суми або в твердих сумах (20—50 грн.) за кожен день лікування. Окремі компанії визначають величини виплат на підставі таблиць з твердо фіксованими сумами виплат за певний вид травми: за втрату одного ока — 50%, великого пальця руки — 20%, повної втрати слуху на одне вухо — 30% і т.д.

Як показує зарубіжний досвід, страхові компанії можуть пропонувати страхувальникам універсальні та спеціалізовані страхові поліси медичного страхування. Універсальний поліс — для тих випадків, коли медична допомога не потребує спеціального лікування чи звернення до лікарів вузьких спеціальностей. Спеціалізований поліс дозволяє скористатися послугами лікарів вузьких спеціальностей або брати під страховий захист лише певні стани здоров’я. Універсальні поліси орієнтовані на приватних осіб, а спеціалізовані часто надаються за колективними договорами страхування — підприємства страхують своїх працівників від найбільш можливих професійних ризиків.

Добровільне медичне страхування дає змогу водіям, які виїжджають за кордон, укласти договори страхування невідкладної допомоги (assistance insurance — асистанс-страхування) — на випадок раптового захворювання, тілесних пошкоджень внаслідок нещасного випадку, а також смерті під час перебування за кордоном. Якщо у класичному страхуванні йдеться про відшкодування збитку, то у страхуванні невідкладної допомоги — про надання послуги у формі негайної допомоги. При захворюванні застрахованого компенсація витрат на лікування є предметом медичного страхування, а виклик лікаря в нічний час або термінова госпіталізація — предметом страхування невідкладної допомоги.

Головна мета асистансу — негайне реагування в надзвичайних обставинах, надання клієнту медичної допомоги.

Кожна компанія-assistance має у своєму розпорядженні мережу, що складається з чергових центрів і бюро, розташованих у зоні дії страхового поліса. При настанні страхового випадку клієнт дзвонить у черговий центр, який передає виклик у найближче бюро, що займеться організацією медичної послуги, і підтвердить, що всі витрати буде оплачено.

Створення в Україні мережі закладів з надання медичної допомоги “Асистанс-Україна” сприяє збільшенню кількості страхових компаній, що укладають договори з медичними установами і координують роботу з обслуговування страхувальників. Іноземні громадяни можуть скористатися послугами державної акціонерної страхової компанії України з надання екстреної медичної допомоги — “Укрінмедстрах”.

Медичний страховий поліс дозволяє одержати невідкладну медичну допомогу при лікуванні травм внаслідок ДТП, а також при раптовому захворюванні. Страховик оплачує:

— амбулаторні послуги, лабораторні послуги;

— операції, ліки і медичні препарати;

— палату і харчування в стаціонарі;

— медичну евакуацію;

— повернення останків на батьківщину.

Сам страхувальник вносить лише суму за надання додаткових послуг, не передбачених договором.

Термін медичного страхування залежить від тривалості зарубіжної поїздки чи необхідності регулярних поїздок і складає від 3-х днів до 1 року.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...