Главная Обратная связь

Дисциплины:


Страхування перевезення небезпечних вантажівПеревезення небезпечних вантажів пов’язано з великими ризиками як для водія, так і для навколишнього середовища. Збитки, заподіяні екології, можуть бути оцінені величезною сумою. Тому на державному рівні прийнято рішення про примусове страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів, яке регламентується Постановою КМУ від 1.06. 2002 р. №733 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”.

Обов’язкове страхування відповідальності учасників перевезення небезпечних вантажів в Україні — це окремий підвид страхування, який не погашається зобов’язаннями страховиків по інших обов’язкових видах страхування відповідальності.

Правовою основою цього виду страхування є ряд національних і міжнародних правових актів: Закони України “Про страхування”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, Конвенції ООН “Про міжнародне перевезення небезпечних вантажів по дорогах” 1957 р., “Про цивільну відповідальність за збитки, заподіяні при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом” 1989 р. та ін.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків проводиться з метою забезпеченім відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Суб’єктами страхування є страхувальники, страховики та треті особи, яким заподіяна шкода під час перевезення небезпечних вантажів.

Об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страховиком шкоди, заподіяної життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

На кожне перевезення небезпечного вантажу укладається договір страхування відповідальності (типова форма наведена в Додатку №2 до Порядку), в якому вказана страхова сума, в межах якої страхова компанія (страховик) зобов’язана у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі, та порядок сплати страхового платежу. Умовами договору передбачені підстави для відмови у здійсненні страхових виплат.

Страхова сума розраховується в неоподаткованих мінімумах доходів громадян залежно від класу (9 класів) і кількості небезпечного вантажу:

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу
Клас НВ
НМДГ

 

 Визначена договором страхова сума розподіляється таким чином:

— на відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю третіх осіб, — 50% страхової суми;

— на відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному-'середовищу, — 30% страхової суми;

— на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% страхової суми.

Розмір страхових тарифів установлюється у відсотках страхової суми та визначається залежно від класу небезпечного вантажу та виду транспорту (автомобільний, авіаційний, залізничний, морський та річковий) (див. Додаток №1 до Порядку). Розмір страхового тарифу зазначається в договорі страхування залежно від обсягу небезпечних вантажів, відстані перевезення, терміну страхування.

Без укладання договору страхування дозвіл на перевезення небезпечного вантажу автомобільним транспортом Державтоінспекцією МВС не видається.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...