Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сучасний стан харчування та здоров’я населення УкраїниХарактеристика дисципліни

 

Дисципліна “Технологія оздоровчих продуктів» розрахована на 18 год. лекційного матеріалу та 36 год. лабораторних занять і 36 годин виділено для самостійної підготовки студентів.

Об’єктом вивчення дисципліни є технологія продуктів харчування оздоровчого призначення.

Предмет вивчення дисципліни – класичні і новітні концепції харчування, наукові підходи щодо корекції харчового раціону, теоретичні та практичні аспекти створення функціональних продуктів харчування.

Форми контролю знань:

· модульний контроль знань студентів (2 модулі);

· поточний контроль за наступними видами діяльності:

Ø присутність на лекції;

Ø підготовка до виконання лабораторних робіт, їх захист;

Ø підготовка теоретичного та практичного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.

Види контролю:

Ø усне опитування

Ø тестування

Ø контрольна робота

Ø творче завдання

Бонусна програма (можливість отримання додаткових балів):підготовка рефератів або презентацій за окремими темами дисципліни;

 

Сучасний стан харчування та здоров’я населення України.

 

У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована нація особливе місце відводиться здоров'ю людей.

Німецький вчений, врач-гігієніст М.Петтенкофер писав: "Ми часто чинимо, як марнотратний спадкоємець багатих батьків, не знаючи справжньої ціни здоров'ю, отриманому у спадок. Ми витрачаємо його без ощадливості, не піклуючись про майбутнє".

Відомо, що здоров’я значною мірою визначається структурою харчування людини. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у складі факторів, що зумовлюють стан здоров’я людини спосіб життя склалає - до 50%, у тому числі, структура харчування - до 40%), стан навколишнього середовища – 20%, генетичні фактори – до 20% і система охорона здоров’я – до 10% (рис.).

 

 
Харчовий статус людини – це стан структури, складу та функцій організму, що склався під впливом кількісних і якісних особливостей харчування, а також генетично обумовлених і набутих особливостей перетравлювання і метаболізму нутрієнтів.

Нутрієнти (від англ. nutrient – поживний) – основні харчові речовини:

1) макронутрієнти – білки, жири, вуглеводи, 2) мікронутрієнти – мінеральні речовини, вітаміни.

Незамінні (ессенціальні) нутрієнти (від лат.essentialis – основний, суттєвий) – це ті, що у організмі людини не утворюються, або утворюються в незначних кількостях. До них відносяться білки, як джерело амінокислот, більшість вітамінів і мінеральних речовин. 

До основних проявів порушення харчового статусу населення України можливо віднести дефіцит наступних нутрієнтів:

- повноцінних (тваринних) білків (до 20%);

- поліненасичених жирних кислот;

- вітамінів С, групи В, Е, фолієвої кислоти, ретинолу тощо (15-55%);

- макро- і мікроелементів Ca, Fe, Zn, Se, I тощо (15-55%).

- харчових волокон.

Основні причини погіршення харчового статусу населення:

1. Економічний чинник (низька купівельна спроможність).

Наукові дослідження та данні статистики свідчать про різке зниження споживання продуктів, що містять життєво важливі нутрієнти:

-м'яса і м'ясопродуктів, яєць на - 37%,

-молока і молочних продуктів - на 35%,

- риби - на 81%,

- овочів і фруктів - на 50%

Одночасно підтримується стабільно високий рівень споживання хлібопродуктів, тваринного жиру, зернобобових продуктів, картоплі.

2. Монотонізація раціону, втрата різноманітності, перехід до вузького стандартного набору основних груп продуктів й готової їжі.

3. Збільшення вживання рафінованих, висококалорійних, але бідних на вітаміни та мінеральні речовини продуктів харчування (білий хліб, макаронні вироби, цукор, алкогольні напої тощо).

4. Зменшення потреби в енергії ( з 3500 ккал до 2000-2500 ккал), а тому і в їжі.

Зниження енергетичної цінності харчового раціону шляхом зменшення кількості споживаємих продуктів харчування призводить до того, що організм людини недоотримує до 20% необхідної кількості нутрієнтів для нормальної його життєдіяльності.

5. Зменшення мікроелементів у ґрунті (на 30-40% нижче нормативних, представлених у довідковій і науковій літературі 1970-х років), забруднення довкілля токсикантами, які блокують доступність мікроелементів до кореневої системи рослин.

6. Стресовий ритм життя.

7. Стан екології.

8. Недостатня культура харчування та поінформованість населення країни щодо принципів здорового харчування.

Внаслідок дефіциту в харчовому раціоні ессенціальних нутрієнтів виникають передумовою появи "прихованого голоду", який загрожує фізичному і інтелектуальному здоров'ю нації.

 

Основні “хвороби цивілізації”

- захворювання сердцево-судинної системи

- хвороби обміну (цукровий діабет, ожиріння тощо)

- онкологічні хвороби

- хвороби шлунково-кишкового тракту (целіакія)

- алергічні хвороби

- нервово-психічні розлади

Все більший розмах в світі набирає епідемія загадкової хвороби, що має назву синдром хронічної втоми (інші назви — «синдром менеджера», «диванна чума XXI століття»). Основні симптоми цього захворювання — різка стомлюваність, «відсутність сил», коли людина втомлюється на тлі щонайменшого навантаження, — їй складно виконувати прості, звичні обов'язки. Причини про які говорять, пояснюючи дану патологію — це і екологія, і підвищення радіації, і наслідок вірусної інфекції, і порушення в імунній системі, і хронічна стресова ситуація, нераціональне харчування.

В результаті цих об’єктивних та суб’єктивних причин скласти раціон харчування з відповідною енергетичною цінністю, який би повністю задовольнив потребу людини у вітамінах, мінеральних речовинах, харчових волокнах, повноцінному білку, керуючись традиційним набором продуктів, на сьогоднішній день проблематично.

Приведення раціону харчування у відповідність до реальних фізіологічних потреб людини потребує нових підходів та рішень. Досвід багатьох країн світу свідчить, що послідовна комплексна державна політика в галузі харчування, спрямована на забезпечення всіх груп населення повноцінним, раціональним харчуванням дає позитивні результати в зниженні рівня захворюваності і поліпшення показників здоров'я населення.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...