Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теорія збалансованого харчуванняОсновні теорії та концепції харчування

Класичні і сучасні теорії харчування

 

Історія розвитку і становлення науки про харчування розглядає основні теорії: античну та сучасні — теорію збалансованого, адекватного, оптимального, харчування. Також до сучасних відноситься концепція функціонального харчування. До альтернативних теорій харчування відносять вегетаріанство, роздільне харчування, харчування макробіотиків, редуковане харчування, Середземноморська дієта тощо.

Новітнім напрямком в розвитку нутриціології є концепція персонального (індивідуального) харчування.

Антична теорія харчування

Сформувалася в добу давньогрецького мислителя Аристотеля (384-322 до н. є.) і проіснувала до часів давньоримського лікаря Галена (близько 150-200 до н. є.). Вони вважали, що живлення всіх структур організму відбувається за рахунок крові, що утворюється в травній системі з харчових речовин у результаті процесу невідомої природи, подібного до бродіння. На основі цієї теорії було побудовано численні лікувальні дієти давніх людей. Вона послугувала одним з обґрунтувань очищення організму від шкідливих речовин за допомогою кровопускання.

Теорія збалансованого харчування

Кінець ХІХ і перша половина ХХ сторіччя ознаменувалися такими фундаментальними досягненнями науки про харчування, як відкриття вітамінів, виявлення есенціальності для людини ряду амінокислот і мінеральних речовин, формування концепції харчових ланцюгів, дешифрування катаболізму білків, ліпідів і вуглеводів їжі до складових одиниць з наступною побудовою в організмі більш складних сполук, властивих його тканинам. Також встановилося уявлення про їжу як джерело енергетичних витрат людини.

Ці дані стали науковим підґрунтям для створення класичної теорії збалансованого харчування, яка є базисною для всіх сучасних концепцій харчування і основою для визначення потреб у їжі за енергетичними, пластичними та іншими компонентами.

Важливе значення для розвитку цього положення мали праці І. Сєченова та його учня М. Шатернікова - одного з фундаторів фізіології харчування в колишньому СРСР. Теорія була розвинута у 60-х роках ХХ ст. академіком, директором Інституту харчування (м. Москва) О.О. Покровським та його учнями.

Основні положення теорії збалансованого харчування:

 

1. Ідеальним вважається харчування, яке забезпечує надходження поживних речовин до організму, що відповідає їх витратам.

2. Надходження харчових речовин забезпечується внаслідок розщеплювання харчових структур і всмоктування корисних речовин— нутрієнтів, необхідних для здійснення обміну речовин (метаболізму), задоволення пластичних та енергетичних потреб організму.3. Утилізація їжі здійснюється самим організмом.

4. Їжа складається з компонентів, різних за своїм фізіологічним значенням: нутрієнтів, баластних речовин, шкідливих, токсичних сполучень.

5. Метаболізм організму визначається необхідним рівнем амінокислот, моносахаридів, жирних кислот, вітамінів та солей. При цьому необхідним критерієм у визначенні кількісних пропорцій окремих речовин є фізіологічна потреба людини в харчових речовинах і енергії, що відповідає статі, віку, масі тіла, рівню енерговитрат, кліматогеографічним умовам проживання, з урахуванням індивідуальних звичок і національних особливостей харчування (рис.2.1).

Рисунок 2.1 – Фактори, що впливають на фізіологічну потребу здорової людини в харчових речовинах і енергії

Розробка школою О.О. Покровського цієї теорії призвела до формування в нутриціології нових наукових напрямків: біохімії харчування, фармакології та токсикології їжі.

Проте в ній не приділялося потрібної уваги баластним речовинам їжі.

 

Експериментальна перевірка положень класичної теорії з врахуванням досягнень у вивченні фізіологічних закономірностей харчування дозволила сформулювати нову систему поглядів на харчування, яка одержала відображення у розробленій у 1992 р. академіком О.М. Уголєвим теорії адекватного харчування, яка включає теорію збалансованого харчування, як необхідну частину.

 

Основні положення теорії адекватного харчування:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...