Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема Тс16. Одержання БАР з культур мікроорганізмівКультура мікроорганізмів, вирощена поверхневим способом, і культуральна рідина після глибинного культивування містять велику кількість баластових речовин. Виділення й очищення БАР - трудомісткий і дорогий процес тому, якщо препарат можна використати у вигляді неочищеної культури мікроорганізмів, його очищення не проводять.

Вихідним матеріалом для одержання очищених біологічноактивних препаратів може служити фільтрат культуральної рідини, рідше - біомаса продуцента або водний екстракт із поверхневої культури продуцента. Препарати можуть бути отримані у вигляді порошків або рідких концентратів. У процесі виділення відбувається підвищення частки активного білку в загальній масі препарату, тобто збільшується його питома активність.

Принципова схема одержання БАР

Схема очищення від баластових речовин зводиться до звільнення від нерозчинних речовин. Процеси одержання очищених препаратів з поверхневих і глибинних культур трохи різні. З поверхневих культур сутужніше одержати високоочищені препарати через велику кількість баластових речовин. Із глибинних культур одержати очищені препарати трохи легше, але при цьому доводиться вести виділення з розведених розчинів, якщо виділення БАР проводиться з рідкої частини культури. Виділення ускладнюється, якщо речовина внутрішньоклітинна, і тоді необхідно руйнувати клітини мікроорганізмів.

Принципову схему виділення й очищення ферментів із глибинних і поверхневих культур мікроорганізмів можна представити у вигляді наступної схеми (рис16.1) .

Поверхневий спосіб Культура мікроорганізму Глибинний спосіб
Водна екстракція
Фільтрація
Біошрот
Екстракт
Фільтрат культуральної рідини
Біомаса і біошрот
Концентрування вакуум-випарюванням ультрафільтрацією
Концентрат фільтрату глибинної культури  
Препарат концентрату
Сушка розпилюванням
Осадження органічними розчинниками
Сублімаційна сушка
Розчинення, діаліз, афінна хроматографія, гель-фільтрація, переосадження, сорбція, кристалізація, сушка
Технічний сухий препарат
Вологий препарат
Очищений сухий препарат
Високо очищений препарат

Рисунок 16.1 - Принципова схема одержання БАР

 

Зі схеми ясно, що екстракт із поверхневої культури або фільтрат культуральної рідини є вихідним матеріалом для одержання препаратів різного ступеня очищення. На першому етапі виділення відходом процесу є нерозчинна частина культури - біошрот, що містить нерозчинні включення середовища й біомасу продуцента.Далі залежно від властивостей виділюваної речовини й супутнього йому баласту схема очищення й одержання препарату може включати різні прийоми й методи, такі, як концентрування, діаліз, осадження органічними розчинниками, солями, гель-фільтрування, афінна хроматографія, іммобілізація, сушіння термолабільних матеріалів і т.д. Тому розглянемо етапи одержання БАР.

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...