Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стерилізація сипучих поживних середовищ 

При поверхневому способі вирощування різних мікроорганізмів потрібен різний ступінь термічної обробки середовища. Якщо середовище в процесі культивування не перемішується й не переміщається, то її абсолютна стерильність необов'язкова.

На цьому етапі здійснюється обробка середовища при різних режимах. Наприклад, на механізованій установці Джеффриса (США) дерть зволожується 0,1 н. розчином соляної кислоти й оброблюють дерть у тонкому шарі на стрічковому конвеєрі протягом 15 хв при температурі близько 90 °С. В установці Христенсена (США) ведеться обробка гострою парою в герметизованному відсіку скребкового транспорту протягом 1 год при 100°С. У Японії при поверхневому вирощуванні бактерій (фірма "Нагазі") стерилізацію здійснюють у спеціальних автоклавах безпосередньо в закритих кюветах при 150°С на протязі 40 хв, на фірмі "Дайва Касай" стерилізують середовище у відкритих кюветах при температурі 120°С на протязі 30 хв у спеціальних автоклавах разом з етажерками. У Чехії проводять роздільну стерилізацію гострою парою протягом 45-60 хв при 104-120°С у горизонтальній ємності сухої сипучої фракції середовища, а вода або рідкий компонент, що збагачує, стерилізуються окремо в спеціальнім апараті. Фірма "Валерштейн" (США) використовує термічну обробку гострою парою в циліндричних горизонтальних апаратах, де стерилізуєма маса переміщається уздовж горизонтальної осі апарата при температурі близько 120°С на протязі 45-60 хв.

В Росії найбільше поширення одержали горизонтальні двоциліндрові стерилізатори, де обробка зволоженої дерті здійснюється при температурі 104-110°С на протязі 1,5 – 2 год. При цьому ефект стерилізації підсилюється додатковим введенням у середовище антибіотика (фурациліну) з розрахунку 1,5 г на 100 кг сухого середовища й 0,2 % розчину формаліну з концентрацією 40%. Тверде, зволожене до 35-40% середовище рухається в цьому апарату у замкнутому контурі. Стерилізатор являє собою два з'єднаних циліндри, які мають по одному валу із закріпленими на них по гвинтовій лінії лопатками, що переміщаються. Оскільки напрямок руху валів різний, то маса, пересуваючись по горизонталі, наприкінці циліндру перекидається в сусідній, підхоплюється лопатками другого вала й направляється уздовж другого циліндра в протилежному напрямку. Така конструкція дозволяє перемішувати, рівномірно нагрівати й стерилізувати середовище будь-який необхідний за регламентом час. Є також двоступінчасті стерилізатори. У першого вертикального циліндроконічного щабля, постаченого мішалкою, проводиться нагрівання середовища гострою парою до 120 °С і її витримування протягом установленого часу. Другий щабель - це горизонтальним циліндр, де здійснюються охолодження стерильному маси, її дозволоження й засівання чистою культурою продуцента.При невеликому обсязі виробництва можлива стерилізація твердого поживного середовища в спеціальних перфорованих металевих ємностях - біксах в автоклавах при температурі 120°С на протязі 1,5-2 год.

При режимах стерилізації, прийнятих для сипучих середовищ, повна стерильність середовища й жорсткі умови стерилізації необхідні у випадку, коли в процесі культивування середовище переміщається або перемішується. Нестерильність середовища в цьому випадку може викликати інфікування всієї маси, особливо, якщо продуцент має низьку швидкість росту. Це обставину варто враховувати при проектуванні великих виробництв із автоматизованими лініями вирощування мікроорганізмів у товстому шарі середовища.

Досить цікаві роботи з використання спеціальних установок для стерилізації. Так, наприклад, італійська фірма "Бонопейч" використовує холодну стерилізацію сипучих середовищ у розрідженні шляхом введення окису етилену з розрахунку 10 г на 25 кг стерилізуємого середовища.

Становлять інтерес роботи вчених по використанню в якості джерела тепла струмів високої частоти й способів холодної стерилізації в іонізованому потоці електронів. Експериментальні дані показали, що при внесенні повітряно-сухої дерті в електричне поле при відстані між обкладками конденсаторів 65-80 мм, напрузі 4-6,3 кВ, силі струму в мережі 0,1-0,2 А. частоті струму 12 МГЦ і довжині хвилі 24 м за 90-540 с дерть у кюветах або скляній тарі прогрівається до 130-172°С, причому швидкість нагрівання лімітується підводимою питомою потужністю. Майже у всіх зразках за цей період часу досягається повна стерильність. Подібні досвіди були проведені в лабораторних умовах на лінійному прискорювачі ЛУЭ-5 потужністю 5 Мзв. Встановлено, що, починаючи із дози 700 кеВ, при тривалості стерилізації 5-10 с досягається повна стерильність оброблюваних середовищ.

В СРСР серійно виготовлялися прискорювачі електронів чотирьох типів (ЭЛТ-1,5 і ЭЛТ-2,5 потужністю 25- 40 кВт; ЭЛИТ-1А и ЭЛИТ потужністю 10 і 10-30 кВт), з допомогою яких можна здійснювати стерилізацію при 20 °С дозами до 2,5 млн. рад. Є дані про створення перспективного високочастотного стерилізатора безперервної дії для сипучих середовищ, де за 2 хв температура в середовищі підвищується до 137- 155°С, що забезпечує повну стерильність середовища. При цьому активність культури підвищується на 12-20%.

Все це свідчить про те, що нові способи стерилізації середовищ досить ефективні й перспективні для впровадження у виробництво.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...