Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технологічна схема глибинного культивуванняТехнологічні схеми глибинного культивування аеробних й анаеробних мікроорганізмів майже не відрізняються одна від іншої, за винятком того, що в схемах культивування анаеробних мікроорганізмів виключається стадія підготовки повітря й використовуються ферментатори без аеруючих пристроїв і мішалок.

На рис. 15.3 наведена технологічна схема культивування мікроорганізмів глибинним методом. Сухі компоненти середовища подаються в складське приміщення заводу по пневмотранспорту. З циклона 1 за допомогою трубоконвейера 2вони надходять у бункери 3, а з них по трубоконвейеру 4– на автоматичні ваги 5. Якщо потрібно ввести до складу середовища солі або інші компоненти в невеликій кількості, то вони надходять у шнек 6, щотранспортує сипучі матеріали в норню 7. З норні компоненти середовища надходять у змішувач 8для готування виробничого поживного середовища. Сюди ж надходять вода й рідкі компоненти через відповідні дозуючі й мірні пристрої.

1 – прийомний бункер; 2 – дозатор; 3 – циклони; 4, 18 – стерилізатори води; 5 – стерилізатор сировини; 6 – механізована установка для вирощування посівного матеріалу; 7, 15 – фільтри тонкої очистки; 8 – шлюзові підживлювачі; 9 – автомат для стерильного фасування посівного матеріалу; 10 – гомогенізатор; 11 – стерилізатор середовища; 12 – механізована ростильна установка; 13 – газодувки; 14 – фільтри грубої очистки; 16 – калорифери; 17 – зволожувачі повітря; 19 – апарат для приготування розчинів поживних солей; 20 – збірник культури; 21 – транспортуючий пристрій; 22 – апарат для сушки і подрібнення; 23 – фільтр рукавний; 24 – вакуум-насос; 25 – бункер для сухої культури; 26 – бункер накопичувач; 27 – змішувач-подрібнювач; 28 – бункер для стандартизованого препарату; 29 – фасовочний автомат.

Рисунок 15.2 - Принципова схема отримання культури мікроорганізмів поверхневим способом культивації

 

Для розчинення солей і клейстеризації крохмалю середовище підігрівають. Підготовлене підігріте середовище за допомогою насоса 30надходять у нагрівач 22системи безперервної стерилізації поживного середовища й потім подається в спіральний теплообмінник 23для витримування при температурі 140°С. Стерильне поживне середовище охолоджується в теплообміннику 24і направляється в чистий стерильний ферментатор 25, який заповнюють на 65-75 % залежно від ступеня піноутворення при рості культури.

Посівний матеріал одержують у посівному відділенні. Середовище для нього готовлять у спеціальній невеликій ємності 9,нагрівають, перемішують і насосом 10направляють в інокулятори першого 16і другого 19щаблів, де проводяться стерилізація, охолодження й засів середовища. Суспензія вихідної культури пересівається спочатку в колби на качалці, потім подається в інокулятор першого щабля 16,вирощується в ньому й повністю передавлюється вінокулятор другого щабля 19зі стерильним охолодженим середовищем. Вирощений посівний матеріал з інокулятора 19передається у ферментатор 25.У процесі культивування проводиться піногасіння Піногасник стерилізують у спеціальному апараті періодичної дії 12,потім охолоджується й надходить через мірник 14у ферментатор.Рис. 1.23 - Наведена технологічна схема культивування мікроорганізмів глибинним методом

 

 

Контрольні питання до теми Т15

1. Технологічна схема поверхневого культивування

2. Технологічна схема глибинного культивування.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...