Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»Компанії мають можливість добровільно впроваджувати Міжнародний стандарт SAI SA 8000: 2001 "Соціальна відповідальність" був опублікований в 1997 році, переглянутий - у 2001 році (SAI - Social Accountability International - Міжнародна неурядова організація "Соціальна відповідальність", заснована в 1987 г.). Стандарт SA 8000 був створений для того, щоб компанії могли підтвердити використання соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності. Система менеджменту, заснована на вимогах SA 8000, має загальні вимоги з ISO 9001.

Мета стандарту - сприяти постійному поліпшенню умов наймання та здійснення трудової діяльності, виконання етичних норм цивілізованого суспільства.

Соціальна відповідальність - це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище через прозорість і етичну поведінку, яка:

• сприяє сталому розвитку, здоров'ю та добробуту суспільства;

• враховує очікування зацікавлених сторін;

• відповідає чинному законодавству і узгоджується з міжнародними нормами поведінки;

• інтегрована в діяльність всієї організації і реалізується нею на практиці.

Цей стандарт визначає вимоги щодо соціального захисту за такими напрямками:

• Дитяча праця;

• Примусова праця;

• Охорона праці. В галузі охорони праці встановлюються наступні критерії соціальної відповідальності.

1. Компанія, з урахуванням специфіки своєї галузі промисловості і певних факторів небезпеки, забезпечує безпечні умови праці та вживає відповідних заходів для запобігання нещасних випадків і шкоди здоров'ю, є наслідком роботи або відбуваються в її процесі, шляхом скорочення, у можливих межах, факторів небезпеки, характерних для виробничого середовища.

2. Компанія призначає представника вищого керівництва, відповідає за охорону праці персоналу і виконання положень даного стандарту, що стосуються охорони праці.

3. Компанія надає персоналу, включаючи нових співробітників, регулярне і таке, що документується, навчання з охорони праці і техніки безпеки.

4. Компанія організує систему управління, яка дозволяє виявляти і запобігати потенційні загрози здоров'ю і безпеці персоналу.

5. Компанія надає персоналу для використання чисті туалетні кімнати, доступ до питної води, а також, при необхідності, умови для зберігання продуктів харчування.

6. Компанія забезпечує чистоту і безпеку місць відпочинку персоналу, а також їх відповідність основним потребам працівників.

• Свобода об'єднань і право на колективний договір;

• Дискримінація;

• Дисциплінарні заходи;

• Робочий час. Стандартний робочий тиждень повинен визначатися законодавством, але не повинен на регулярній основі перевищувати 48 годин. Персонал повинен мати, принаймні, один вихідний день за кожен семиденний період. Вся понаднормова робота повинна оплачуватися в розмірі вище звичайного і ні в якому разі не повинна перевищувати для працівника 12 годин на тиждень;

• Заробітна плата. Утримання із заробітної плати не застосовуються як дисциплінарний захід;

• Системи управління.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...