Главная Обратная связь

Дисциплины:


Міжгалузеві та галузеві акти з охорони праціДержавні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці – це нормативні акти загальнодержавного користування, дія яких поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності та відомчої (галузевої) належності (наприклад, «Правила монтажу і безпечної експлуатації ліфтів» та ін.).

Згідно Кодекс законів про працю України ст. 157 - Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання. Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці проводяться органами державного нагляду за охороною праці за участю інших державних органів і професійних спілок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці. У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити погоджених з органами державного нагляду за охороною праці заходів, що забезпечать безпеку працівників.

1.10.2 Державні галузеві нормативні акти про охорону праці – це нормативні акти, дія яких поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що належать до певної галузі. Галузеві нормативні документи з охорони праці підприємств та установ конкретної галузі (міністерства або іншої управлінської структури) розробляються і затверджуються за встановленим порядком установами цієї галузі за погодженням з профспілкою.

Затверджені у встановленому порядку нормативні документи для працівників реєструються службою охорони праці підприємства у відповідному журналі та видаються керівникам підрозділів під розпис. Кожний керівник підрозділу підприємства повинен мати комплект чинних інструкцій для працівників усіх професій і видів робіт на даній дільниці.

Крім державних нормативних актів з охорони праці існують і нормативні акти, що діють на окремих об’єктах. Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи розробляють на основі Державних нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації.

Галузеві державні нормативні акти про охорону праці поширюються лише на підприємства, що належать до певної галузі. ДНАОП затверджують: Кабінет Міністрів, Держгірпромнагляд, органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органи державного пожежного нагляду МНС, органи нагляду за ядерною безпекою та ін.Крім вказаних законодавчих актів, правові відносини у сфері охорони праці регулюють підзаконні нормативні акти, укази і розпорядження Президента, рішення Уряду, нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Галузеві державні нормативні акти про охорону праці поширюються лише на підприємства, що належать до певної галузі.

ДНАОП затверджують:

 • Кабінет Міністрів;
 • Держгірпромнагляд;
 • органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ;
 • органи державного пожежного нагляду МНС;
 • органи нагляду за ядерною безпекою та ін…

Крім вказаних законодавчих актів, правові відносини у сфері охорони праці регулюють підзаконні нормативні акти, укази і розпорядження Президента, рішення Уряду, нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Залежно від сфери дії державні нормативні акти про охорону праці мають своє кодування.

Міжгалузеві ДНАОП кодуються у такий спосіб:

 • Скорочена назва нормативного акта — ДНАОП;
 • Група — Х.ХХ;
 • Вид нормативного акта — Х.ХХ;

· Порядковий номер у межах даного виду — Х.ХХ;

· Рік затвердження — ХХ.

Міжгалузеві ДНАОП залежно від органу, який затвердив мають відповідне цифрове позначення. Наприклад: 0.00 — держгірпромнагляд, 0.03 — МОЗ, 0.06 — Держстандарт і т. ін…Наприклад ДНАОП 0.03-3.28-93 (0.03 — МОЗ , -3.28 – норми) Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Галузеві ДНАОП кодуються так:

 • Скорочена назва нормативного акта — ДНАОП;
 • Група відповідно до класифікатора галузей господарської діяльності — ХХ.ХХ;
 • Вид нормативного акта - Х.ХХ;
 • Порядковий номер (у межах даного виду) - Х.ХХ;
 • Рік затвердження - ХХ.

Галузеві ДНАОП мають цифрове позначення відповідно до загального класифікатора галузей народного господарства Мінстату. Наприклад: 1.1.10 - електроенергетика, 1.3.10 - хімічна промисловість і т. ін…

Види ДНАОП для однакового застосування мають таке цифрове позначення:

 • правила - 1;
 • гости - 2;
 • норми - 3;
 • положення, статути - 4;
 • інструкції, вказівки - 5;
 • рекомендації, вимоги - 6;
 • технічні умови безпеки - 7;
 • переліки, інші - 8.

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

Галузеві ДНАОП мають цифрове позначення відповідно до загального класифікатора галузей народного господарства Мінстату. Наприклад: 1.1.10 — електроенергетика, 1.3.10 — хімічна промисловість і т. ін…

Види ДНАОП для однакового застосування мають таке цифрове позначення: 1 - правила; 2 - гости; 3 - норми; 4 - положення, статути; інструкції, 5 - вказівки; 6 - рекомендації, вимоги; 7 - технічні умови безпеки; 8 - переліки, інші.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...