Главная Обратная связь

Дисциплины:


Комплексне інженерно-технічне забезпеченняІнженерно-технічне забезпечення формується і реалізуєтьсячерез систему інженерно-технічних рішень (заходів) єдиної технічної політики щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи заводу щодо створення умов праці, відповідних санітарним нормам, правилам і стандартам.

Єдність технічної політикив галузі охорони праці на підприємстві забезпечується за рахунок:

• повного охоплення інженерно-технічного забезпечення всіх складових виробництва (технологічний процес, устаткування, приміщення, будівлі та споруди, транспорт і т.п.) і всіх стадій циклу його існування (проектування, будівництво, експлуатація і т.д.);

• комплексної розробки і впровадження технологічних, технічних і організаційних заходів безпеки, оскільки вони пов'язані з технологією, апаратурного оформлення процесу і організацією виробництва;

• розробки і впровадження взаємоузгоджених інженерно-технічних рішень на всіх рівнях управління виробництвом;

• системного підходу до розробки інженерно-технічних рішень і формування планів їх реалізації.

Основними напрямкамиінженерно-технічного забезпечення та здійснення на заводі єдиної технічної політики в галузі охорони праці та безпеки виробництва є:

• проектування, будівництво і введення в експлуатацію нових виробництв, що створюються на базі використання нової безпечної техніки і технології, автоматизованих систем управління технологічними процесами;

• технічне переоснащення, реконструкція окремих виробництв, цехів, дільниць та підприємства в цілому на основі новітніх досягнень науки і техніки, що забезпечують підвищення безпеки виробництва;

• проведення, при необхідності, науково-дослідних робіт із залученням спеціалізованих організацій;

• приведення діючих виробництв, цехів, дільниць, установок, робочих місць у відповідність до встановлених норм безпеки та санітарними нормами;

• поточне регламентне обслуговування обладнання, машин і механізмів, будівель, споруд, транспортних засобів відповідно до вимог технологічної, технічної та експлуатаційної документації, вимог спеціальних правил і норм з охорони праці;

• забезпечення стійкої й безаварійної роботи потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки заводу, локалізації аварійних ситуацій, зниження масштабів можливих аварій та їх наслідків;

• забезпечення підготовки та безпечного проведення на території, в цехах і на дільницях структурних підрозділів робіт з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, вогневих та ін.), В т.ч. робіт виконуваних сторонніми організаціями;

• оснащення виробництв, цехів, дільниць, установок і робочих місць ефективними технічними засобами безпеки, засобами механізації, автоматизації, дистанційного керування, колективного захисту працюючих, приладами контролю шкідливих виробничих факторів, системами протиаварійного захисту, зв'язку та сигналізації;

• заміна небезпечних матеріалів, сировини і технологій на безпечні;

• забезпечення технічної бази управління охороною праці на основі використання комп'ютерної техніки.

Методичне керівництво і контроль за реалізацією єдиної технічної політики охорони праці на заводі здійснюється службою охорони праці.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...