Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформаційне забезпеченняІнформаційне забезпечення СУОП -забезпечення наявності в процесі функціонування Системи, повної і об'єктивної інформації про стан об'єкта управління, методів її обробки для отримання цільової та узагальненої інформації, використовуваної для прийняття управлінських рішень.

Нормальне функціонування і вдосконалення СУОП можливе тільки за наявності інформації про стан об'єкта управління. Інформація повинна надходити у вигляді кількісних і якісних показників, що характеризують стан безпеки праці та окремих робочих місцях і ділянках виробництва.

Інформація про кількість і якість показників повинна бути достатньою для того, щоб можна було правильно оцінити стан охорони праці всієї системи і окремих її ланок з метою прийняття правильних рішень щодо усунення відхилень від нормативних вимог. Крім того, інформація повинна бути диференційована з відповідних рівнів (по ділянках, цехах, відділам та в цілому по підприємництву) щодо конкретної структури управління виробництвом.

Обов'язковим компонентом системи управління охороною праці є кошти збору та реєстрації передачі, зберігання, обробки та видання інформації. Під системою обробки даних (СОД) розуміємо комплекс взаємопов'язаних методів і засобів зміни даних (інформації), необхідних для організації управління об'єктом.

Основним завданням інформаційного забезпечення СУОПє створення на базі вихідної інформації, її узагальнення та систематизації необхідних умов для її аналізу, розробки і прийняття відповідних рішень.

Джерелом вихідної інформаціїпро фактичний стан охорони праці в структурних підрозділах, а також ефективності функціонування СУОП є:

• акти про нещасні випадки та звіт про виробничий травматизм;

• акти, звіти про загальну і професійної захворюваності;

• матеріали атестації робочих місць за умовами праці;

• інформація про результати контролю, проведеного на всіх рівнях управління;

• акти комплексних обстежень і цільових перевірок;

• акти розслідування аварій (у т.ч. пожеж, дорожньо-транспортних пригод) і виробничих несправностей;

• акти, приписи контролюючих служб заводу;

• приписи органів державного нагляду (контролю) та представлення страхових експертів;

• постанови профспілкового комітету, подання комісії охорони праці та пропозиції громадських інспекторів з охорони праці;

• плани заходів з охорони праці та звіти про їх виконання;

• журнали інструктажів та протоколи перевірки знань з питань охорони праці;

• книги, журнали, звіти про профілактичну роботу з охорони праці керівників структурних підрозділів;

• інформація, звіти про порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці;

• інформація про виконання приписів, наказів, розпоряджень та інших організаційно - розпорядчих документів;

• протоколи конференцій з прийняття колективного договору та розгляду його виконання;

• протоколи нарад з питань охорони праці та інші матеріали.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...