Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація функціонування СУОПФункціонування СУОП забезпечує керівник підприємства та реалізує через комплекс організаційних заходів, що передбачають:

• формування організаційної структури управління охороною праці, створення відповідних служб та призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних завдань охорони праці і здійснюють організаційно-технічне, оперативне та методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів у рамках СУОП;

• визначення комплексу спеціальних функцій управління охороною праці і конкретних цільових завдань, які повинні вирішуватися відповідними структурними підрозділами і службами;

• встановлення функціональних зв'язків між виробничими підрозділами та службами, порядок їх взаємодії;

• чіткий розподіл обов'язків, прав і відповідальності керівників і фахівців з виконання ними конкретних завдань і функцій, відображення їх у відповідних положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях;

• створення та забезпечення функціонування кабінету охорони праці, що є центром організаційно-методичної та навчально-пропагандистської роботи з охорони праці на заводі;

• підготовку відповідних організаційно-розпорядчих документів (положень, наказів, розпоряджень);

• прийняття оперативних заходів щодо забезпечення функціонування СУОП;

• прийняття дисциплінарних та інших заходів впливу, спрямованих на підвищення персональної відповідальності керівників і спеціалістів за невиконання своїх обов'язків, передбачених СУОП, а працівників заводу - за недотримання вимог інструкцій з охорони праці на робочих місцях (згідно "Положення про організацію роботи з порушниками норм і правил охорони праці ").

Організаційна структура управління охороною праці (рис. 2) формується на базі діючої на заводі організаційної структури управління виробництвом, підпорядковується усім властивим їй принципам управління, обумовленим специфікою виробництв. Виконання управлінських рішень з питань охорони праці й забезпечення функціонування СУОП у структурних підрозділах здійснюється керівниками цих підрозділів

Рис. 2.1 - Прийняття управлінського рішення (загальна блок-схема)

 

.

Управління охороною праці здійснюється на всіх рівнях організаційної структури заводу (завод, служба, цех, дільниця, бригада, робоче місце).

Об'єктами управління є:

• виробничі процеси, обладнання, будівлі, споруди, інженерні мережі та територія заводу, виробниче середовище та умови праці, формують в цілому рівень охорони праці на заводі;

• діяльність функціональних служб і структурних підрозділів, спрямована на забезпечення безпеки праці, попередження виробничого травматизму та профзахворювань, забезпечення на робочих місцях вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Ключовою ланкою впливу і управління є виробничий персонал заводу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...