Главная Обратная связь

Дисциплины:


Служба охорони праці на підприємствіПідготовку управлінських рішень щодо функціонування СУОП на виробництві забезпечує служба охорони праці або особа, яка в порядку сумісництва виконує функції служби охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці як окрему структуру. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися фахівці на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. Приписи спеціаліста з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

На службу охорони праці на підприємстві покладено виконання таких функцій:

- розробка цілісної ефективної програми охорони праці на підприємстві;

- оперативно- методичне керівництво охороною праці на підприємстві;

- розробка заходів щодо досягнення нормативів охорони та гігієни праці;

- проведення вступного інструктажу та контроль за проведенням інструктажів на виробництві;

- забезпечення робочих необхідними інструкціями і нормативними документами з питань охорони праці;

- паспортизація цехів, робочих місць;

- облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та підготовка статистичних звітів з питань охорони праці;

- розробка поточних і перспективних планів, проведення конкурсів -оглядів з питань охорони праці;

- підвищення кваліфікації та перевірка знань з охорони праці.

Повноваження служби охорони праці на підприємстві:

1. Служба охорони праці бере участь у:

- розслідуванні нещасних випадків та аварій;

- формуванні фонду охорони праці та його розподілу;

- роботі комісії з охорони праці;

- роботі комісії з введення в експлуатацію, переозброєння виробничих об'єктів;

- розробці положень, інструкцій та інших нормативних документів;

- підготовки проектів наказів з питань охорони праці.

2. Служба охорони праці контролює:

- дотримання чинного законодавства, нормативних документів тощо;

- своєчасне проведення інструктажів, занять з охорони праці;

- забезпечення працівників спецодягом, харчуванням і т.п.;

- використання праці жінок, неповнолітніх;

- проходження медичного огляду.

3. Служба охорони праці має право:

- представляти підприємство в державних та громадських організаціях;- відвідувати в будь-який час підрозділи і об'єкти підприємства;

- вимагати недопущення до роботи осіб, які не пройшли медогляд, інструктаж;

- вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до відповідальності осіб, які порушують відповідні нормативи з охорони праці, і клопотати про заохочення осіб, які беруть активну участь у поліпшенні умов праці та її безпеки.

4) У разі виявлення порушень охорони праці:

- видавати керівникам структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог НПАОП;

- зупиняти роботу у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

- направляти роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...