Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІКонтроль за станом охорони праці

 

Система контролю - комплекс заходів, що спрямовані на реалізацію цілей і завдань контролю, а також передбачають раціональне поєднання найбільш прийнятних і ефективних в умовах даного підприємства видів і напрямків контролю.

Контроль за станом охорони праці включає:

- оцінку рівня небезпечних виробничих факторів і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях;

- виявлення порушення вимог законів та нормативних актів з охорони праці;

- перевірку усунення раніше виявлених порушень;

- перевірку виконання працівником обов'язків з охорони праці;

- перевірку виконання планів робіт з охорони праці;

- перевірку забезпечення працівників ЗІЗ і ЗКЗ.

Види контролю за охороною праці на підприємстві:

- з боку органів державного нагляду;

- з боку служби з охорони праці;

- оперативний контроль керівниками та іншими посадовими особами підприємства;

- громадський контроль;

- комісія підприємства, з уповноваженою працівниками особою з питань охорони праці.

Основними формами контролю за станом охорони праці є:

- оперативний контроль керівника робіт та інших посадових осіб;

- адміністративно - громадський (чотирьохступеневий) контроль;

- контроль, що здійснюється службою охорони праці підприємства;

- відомчий контроль вищестоящих органів;

- контроль, який здійснюється органами державного нагляду і технічною інспекцією праці профспілок.

Ефективність контролю залежить від відповідного метрологічного забезпечення, який включає методи і засоби (прилади) вимірювань для контролю параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, визначення показників безпеки виробничого обладнання та технологічних процесів.

 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці.

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

- спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;

- спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;

- спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. 

Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в статті 3 визначені "Основні принципи державного нагляду (контролю)".

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:

- пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

- підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;

- рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

- гарантування прав суб'єкту господарювання;

- об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);

- наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);

- відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);

- неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);

- невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;

дотримання умов міжнародних договорів України;

незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян.

 

Держгірпромнагляд

Указом ПрезидентаУкраїни № 408/2011 затверджени Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України(Держгірпромнагляд України).Держгірпромнагляд є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України.

Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Держгірпромнагляд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (МНС України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є:

1) реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;

2) здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

3) організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:

- промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

- геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

- безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

- безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;

- трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...