Главная Обратная связь

Дисциплины:


Засоби гасіння пожеж. Первинні засоби пожежогасінняДля ліквідації невеликих осередків пожежі, а також для гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку (до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони)

призначені первинні засоби пожежогасіння. їхні основні види (рис. 26)) такі:

- вогнегасники;

- пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати);

- пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо);

- покривало пожежне.

Первинні засоби пожежогасіння можуть розміщуватися на пожежних щитах (стендах).

Комплектація пожежних щитів (розподіл засобів пожежогасіння залежно від конкретних умов, класу пожежі та ін. може бути іншим): на території промислового (або будівельного) майданчику встановлюють пожежні щити з розрахунку 1 щит на 200 м території. Кожен пожежний щит комплектують в такий спосіб:

1. Ломики металеві - 2 шт.

2. Лопати - 2 шт.

3. Сокири - 2 шт.

4. Багри залізні - 2 шт.

5. Відра конічні - 2 шт.

6. Вогнегасники - 2 шт.

Ручний пожежний інструмент на щитах слід періодично очищати від пилу, бруду й слідів корозії, а також відновлювати потрібні кути загострювання інструменту й пофарбування після використання на пожежі або під час практичного заняття.

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5; 1,0 або 3,0 м й бути вкомплектовані совковою лопатою. Конструкція ящика має забезпечувати зручність діставання піску й унеможливлювати проникання в ящик опадів. Для запобігання злежування піску його слід систематично спушувати.

Бочки з водою встановлюють у виробничих, складських та інших приміщеннях і спорудах у разі браку внутрішнього протипожежного водогону і за наявності горючих матеріалів, а також на території об'єктів, у садибах інди­відуальних житлових будинків, дачних будиночків тощо. Їх кількість у примі­щеннях визначається з розрахунку одна бочка на 250-300 м захищуваної площі.

Покривала з негорючих матеріалів повинні мати розмір не менше як 1,0х1,0 м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожежі в разі займання речовин, горіння яких неможе відбуватися без доступу повітря. У місцях застосування та зберігання ЛЗР і ГР розміри покривал можуть бути збільшені до 2,0x1,5 м або 2,0х2,0 м. Покривала слід застосовувати для гасіння пожеж класів А і В (Е).

Пожежний інвентар мусить бути пофарбований у червоний та білий кольори, а пожежний інструмент - у чорний.

Серед первинних засобів пожежогасіння найважливіша роль відводиться найефективнішим з них - вогнегасникам. Установлено, що з використанням вогнегасників можливо успішно ліквідувати загоряння протягом перших чотирьох хвилин від миті їх виникнення, тобто ще до прибуття пожежних підрозділів.Вогнегасники слід установлювати в легкодоступних місцях (у коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо) й на видноті, а також у пожежо- небезпечних місцях, де найімовірнішою є поява осередків пожежі. При цьому слід забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів і безпосеред­ньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних і нагрівальних приладів.

Переносні вогнегасники мають розміщуватися шляхом навішування їх на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника й на відстані од дверей, достатній для їх повного відчинення (рис. 27), або встановлення в пожежних шафах поряд із пожежними кранами, в спеціальних тумбах або на пожежних щитах (стендах).

Таблиця 4.1 - Класифікація пожеж та рекомендовані засоби вогнегасіння

Клас пожежі Характе­ристика класу Підклас пожежі Характеристика підкласу Засоби пожежогасіння, що рекомендуються
А Горіння твердих речовин А1 Горіння твердих речовин, супроводжуване тлінням (деревина, папір, текстиль) Вода із засобом, що змочує, хладони, порошки АВС
А Горіння твердих речовин А2 Горіння твердих речовин без тління (пластмаси, каучук) Усі види вогнегасних засобів
В Горіння рідких речовин В1 Горіння рідких речовин, нерозчинних у воді (бензин, нафтопродукти й ін.) Піни, розпилена вода, хладони, порошки класу ВСЕ
В Горіння рідких речовин В2 Горіння рідких речовин, розчинних у воді (спирти, ацетон і ін.) Піна на основі ПО- 1с, ПО "Форетол", розпил. вода, хладони, порошки кл. ВСЕ
С Горіння газоподібних речовин   Побутовий газ, водень, аміак, пропан і ін. Об'ємне гасіння і флегматизация газ. складами, порошки, вода для охолодж.
Д Горіння металів і металовмісних речовин Д1 Горіння легких металів (А1, Мг і їхні сплави) за винятком лужних Порошки класу Б типу П-2АП
Д Горіння металів і металовмісних речовин Д2 Горіння лужних металів Порошки класу Б, ПС, МГС, Рс, глинозем
Д Горіння металів і металовмісних речовин Д3 Горіння металмістящих речовин (металоорганіка, гідриди металів та ін.) Порошки класу Б типу СН-2
(Е) Горіння електроустаткування      

 

Громадські й адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5кг і більше.

Крім того, слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з

величиною заряду вогнегасної речовини 3кг і більше:

- на 20м площі підлоги в таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення;

- на 50м площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеїв.

Не допускається експлуатація вогнегасників на підприємствах без

призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті.

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кранів, на пожежні щити чи стенди, підставки або спеціальні тумби.

Вогнегасники повинні розміщуватись з урахуванням зручності їх обслуговування, огляду, користування, а також досягнення найкращої видимості з різних точок захищуваного простору.

Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними.

Знаки розташовують на видних місцях на висоті 2,0 - 2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями.

До початку гасіння треба знеструмити електроустаткування.

У зв'язку з введенням в дію з 01.01.1999 р. державного стандарту України ДСТУ 3675- 98 Вогнегасники переносні. Загальні технічні ви­моги та методи випробовувань, вогнегасники хімічно-пінні ОХП-10 та ОХВП-10 зняті з виробництва.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...