Главная Обратная связь

Дисциплины:


Установки водяного та пінного пожежогасінняУстановки водяного, пінного, а також водяного пожежогасіння зі змочувачем підроз­діляються на спринклерні та дренчерні.

Спринклерні установкипожежогасіння в залежності від температури повітря в примі­щеннях належить проектувати:

- водозаповненими - для приміщень з мінімальною температурою повітря 5°С та вище;

- повітряними - для неопалюваних приміщень будинків, розташованих в районах з три­валістю періоду з середньодобовою температурою повітря, яка дорівнює або нижче 8 °С більше як 240 діб на рік;

- водоповітряними - для неопалюваних приміщень будинків, розташованих в районах з три­валістю періоду з середньодобовою температурою повітря, яка дорівнює або нижче 8 °С 240 і менше діб на рік.

В дренчерних установках водяного і водяного зі змочувачем пожежогасіння належить застосовувати водяні дренчерні зрошувачі, які встановлюються розетками вгору або вниз.

В дренчерних установках пінного пожежогасіння належить використовувати зрошувачі пінні дренчерні і генератори піни середньої кратності, що утворюють повітряно-механічну піну.

Розрахунковий рівень заповнення приміщення піною при об'ємному пінному пожежо­гасінні повинен перевищувати не менше як на 1 м найвищу точку обладнання, яке захищається.

При визначенні загального об'єму захищуваного приміщення об'єм обладнання, що знаходить­ся в цьому приміщенні, не слід віднімати від об'єму захищуваного приміщення.

Як джерело водопостачання установок водяного пожежогасіння,як правило, використо­вують водопроводи різного призначення.

Для установок пінного пожежогасіння, як правило, використовують водопроводи непитного призначення, в яких якість води відповідає технічним вимогам на застосовувані піноутворювачі.

Запас води для установок пожежогасіння допускається зберігати в резервуарах водо­проводів різного призначення, обладнаних пристроями, що не допускають витрати вказаного запасу води на інші потреби. Об'єм води до 1000 м3 повинен зберігатися в одному резервуарі. При визначенні об'єму резервуара для установки водяного пожежогасіння належить передбачати можливість гарантованого поповнення його водою з мережі водопроводу автоматично, на весь час пожежогасіння.

Крім цього є установки об'ємного пожежогасіння призначені для створення середовища, яке не під тримує горіння у всьому об'ємі захищуваного приміщення, і можуть бути застосовані тільки для захисту об'єктів, що являють собою замкнутий простір, причому загальна площа отворів в огорожі, які не закриваються перед спрацюванням установки, не повинна перевищувати 15% від загальної площі огороджувальних будівельних конструкцій. При цьому, якщо загальна площа отворів, що не закриваються, більша ніж 1%, повинна передбачатись додаткова кількість ВП, яка розраховується згідно з методикою.Також застосовуються установки локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках, коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати установки об'ємного пожежогасіння.

Є також установки порошкового пожежогасіння

Установки порошкового пожежогасіння поділяються:

а) за способом гасіння на:

- установки об'ємного пожежогасіння;

- установки локального пожежогасіння по об'єму;

- установки локального пожежогасіння по площі;

б) за способом пуску на:

- автоматичні установки з дублюючим ручним пуском (місцевим та(або) дистанційним);

- ручні установки з місцевим та(або) дистанційним пуском;

в) за конструктивним виконанням на:

- установки з розподільною мережею з автономним або централізованим джерелом робочого газу;

- установки з лафетним стволом;

- установки з ручним стволом;

г) за способом побудови на:

- агрегатні установки;

- модульні установки.

Находять застосування і установки газового пожежогасіння за методом гасіння підрозділяються на установки:

- об'ємного пожежогасіння;

- локального пожежогасіння по об'єму;

- локального пожежогасіння по площі.

За типом обладнання, що застосовується, розрізняють:

- установки з централізованим зберіганням вогнегасної речовини;

- установки з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини.

В установках газового пожежогасіння застосовуються такі вогнегасні речовини:

- двоокис вуглецю (СО2) (із зберіганням при низькому тиску в ізотермічних ємкостях і при високому тиску - в балонах батарей);

- хладон 114В2 (тетрафтордіброметан С2F4Вг2);

- хладон 13В 1 (бромтрифторметан CF3Br);

- азот;

- аргон.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...