Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТАМіністерство освіти і науки України

Маріупольський державний університет

Економіко-правовий факультет

Кафедра господарського, цивільного та трудового права

Звіт

Про проходження виробничої практики

(повне найменування бази практики)

 

Студента(ки) ІV курсу

групи (вказати номер академічної групи)

спеціальності «Правознавство»

П.І.Б.

 

 

Керівник бази практики

(посада ) підпис П.І.Б. М.П._______________

 

Керівник практики від кафедри

(посада ) підпис П.І.Б.

 

 

Маріуполь


Додаток 2

Кутовий штамп

(підприємства,

організації, установи)

 

 

Надсилається у вищий навчальний заклад

не пізніше як через три дні після прибуття

студента на підприємство (організацію, установу)

/початку практики/

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

студент ________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

прибув «___» __________ 20___ року до ______________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від «__» ___________20____ року № _____ студент _________________________ зарахований на посаду

_______________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

_______________________________________________________

(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

_______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник підприємства (організації, установи)

_____________ ______________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства, «____»____________ 20____ року

організації, установи)

 

Керівник практики від вищого навчального закладу _________________________________________________________

(назва кафедри, циклової комісії)

________________ _________________________________________

(підпис) ( посада, прізвище, ім’я, по батькові) «____»___________20___ року

 

 

Примітки:

1. Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу підприємства, установи, організації.2. Формат бланка А5 (148 210 мм), 1 сторінка.


Додаток 3

Маріупольський державний університет

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет, відділення___________________________________________________________

 

Кафедра ____________________________________________________________________

 

ОКР________________________________________________________________

 

напрям підготовки ____________________________________________________________________

 

спеціальність_________________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

«____» _________________ 20___ року

(печатка)

 

__________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

«____» __________________ 20___ року

(печатка)

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...