Главная Обратная связь

Дисциплины:


Суб’єкти господарської діяльностіЗдібності, яких треба набути на базі практики:

· визначити порядок організації правової роботи та юридичного обслуговування суб’єктів господарювання;

· аналізувати індивідуальні правові акти (документи);

· вибирати правові засоби для юридичного обслуговування суб’єктів господарювання.

Зміст умінь, які треба закріпити:

· визначити порядок підготовки проектів актів та інших документів з питань діяльності суб’єкта господарювання та приймати участь у підготовці окремих проектів документів (наказів про прийняття на роботу, договорів тощо);

· інформувати про законодавство, існуючу практику його застосування; надавати консультативну правову допомогу в межах отриманих знань працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

· приймати участь у складанні проекти претензій та позовних заяв;

· навчитися приймати рішення щодо оцінки певних правових ситуацій з діяльності бази практики;

· вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства;

· забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів, а також індивідуальних правових актів, виданих підприємством, підтримувати їх у контрольному стані;

· знаходити необхідну правову основу для правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів, визначати порядок і способи захисту прав суб’єктів господарювання;

· приймати участь у розробці локальних правових актів конкретного суб’єкта господарювання, складання необхідних документів для забезпечення захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Судові органи

Здібності, яких треба набути на базі практики:

· аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус, структуру та повноваження судових органів, особливості здійснення правосуддя;

· проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних ситуацій.

Зміст умінь, які треба закріпити:

· поглибити та закріпити теоретичні та спеціальні знання щодо особливостей здійснення правосуддя, організації роботи судових органів, повноважень судді, помічника судді, секретаря судового засідання;

· використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбор необхідної нормативної інформації;

· використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук матеріалів судової та інших видів юридичної практики;

· вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів характеру, виданих підприємством, підтримувати їх у контрольному стані;· визначати галузеву належність правовідносин;

· визначати юрисдикцію та підвідомчість справи суду;

· визначати підсудність справи суду, коло учасників процесу;

· набути практичні навички складання протоколів судового засідання, ведення журналу судового засідання, технічного запису судового засідання, оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

Органи прокуратури

Здібності, яких треба набути на базі практики:

· аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження органів прокуратури;

· визначити основні функції прокуратури, особливості організації роботи органів прокуратури.

Зміст умінь, які треба закріпити:

· поглибити теоретичні знання щодо правового регулювання діяльності прокуратури, принципів організації роботи та функцій прокуратури;

· використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбор необхідної нормативної інформації;

· визначити права та обов’язки працівників прокуратури;

· здійснювати інформаційно-довідкову роботу для правового забезпечення досудового розслідування злочинів, нагляду прокурора за законністю дізнання і досудового слідства, підтриманню державного обвинувачення і забезпеченню охорони прав і законних інтересів суб’єктів кримінального процесу;

· вивчити основні акти прокурорського реагування та вимоги щодо їх змісту, підстави їх прийняття, навчитися складати проекти актів прокурорського реагування;

· навчитися класифікувати зібрані по справі фактичні дані в якості доказів, визначати їх значення і на цій підставі здійснювати кваліфікацію злочину і вирішувати інші питання досудового розслідування.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...