Главная Обратная связь

Дисциплины:


Студентки 281 групиКірпіченко Ю.С

Київ 2012

БІЗНЕС- ПЛАН

Організація виробничого комплексу з випуску продукції для домашніх тварин.

ТОВ «WITH love for PETS»

Київ

Зміст:

1. Мета бізнес – плану.

2. Резюме.

3. Аналіз стану справ у галузі.

3.1 характеристика місткості ринку.

3.2 конкурентний аналіз.

4. Суть проекту.

4.1 склад об’єктів інвестування.

4.2 опис продукту.

4.3 порівняння з імпортованою продукцією.

4.4 стисла характеристика керівників фірми.

4.5 обґрунтування доцільності і прибутковості проекту.

5. Виробничі план.

5.1 організація виробництва .

6. План маркетингу

6.1 кінцеві споживачі і задоволення їх потреб до продукту

6.2 обґрунтування ціни.

6.3 організація збуту.

6.4 рекламна кампанія

7. Фінансові показники.

7.1 пере розрахунки доходів.

8. Додаток

 

 

1. Мета. Бізнес – Плану присвячена обґрунтуванню ефективності упровадження виробничого комплексу ТОВ «WITH love for PETS» , реалізацію готової продукції через власну торгову мережу.

2. Резюме. Бізнес – плану присвячено обґрунтування ефективності ТОВ «WITH love for PETS» по випуску продукції для домашніх тварин , з метою залучення інвесторів для кредитування частини витрат на технічне устаткування . Асортимент продукції ,що випускається:

- Продукти харчування ( для собак , котів)

- Лікувальні засоби ( собак, котів, гризунів)

- Засоби гігієни ( собак, котів )

- Одяг ( взуття ) на всі пори року , також ексклюзивний одяг , прикраси .

- Надання послуг по догляду за тваринами ( стрижки , купання , манікюр ).

- Надання послуг по догляду на певний термін( готель з доглядом тварин на певний термін).

Технологія передбачає використання спеціальних рецептур, розроблених фахівцями фірми по створенню харчових продуктів для різних порід тварин( котів , собак), для усунення проблем пов’язаних з харчування , для встановлення нормального функціонування органів .

Також технологія передбачає використання спеціальних рецептур , розроблених фармацевтами – ветеринарами по створенню лікарських засобів від розповсюджених хвороб( намагання створення більш безпечних лікувань більшості хвороб).

Також створення одягу модельєром ( як для загального продажу, так і ексклюзивний одяг).

Передбачена побудова комплексу по наданню послуг у всіх сферах послуг для тварин.

Сировинна база України максимально сприяє розвитку виробництва та надання послуг у цій сфері. Наявність і відносно низька вартість основних компонентів дозволяє досягти рентабельності підприємства на 70 %.Плановий обсяг випуску готової продукції:

- Харчування - по 2.1 тис тон на кожний вид 25205 грн.

- Лікувальні засоби - по 1 тис тон на кожний вид продукції 30105грн.

- Одяг ( взуття), прикраси ( не враховуючи ексклюзивної продукції)- по 5 тис кожного виду продукції (всіх розмірів) 60489 грн.

- Надання послуг – 100567грн.

Загальна вартість проекту , зведення до ладу виробничого комплексу фірми з

випуску продукції для домашніх тварин становить 89 тис $, з яких 20 тис $ позикові кошти.

Ринок збуту продукції по мережах зоомагазинів всіх регіонів України , та власної торгової мережі.

Персонал фірми укомплектований високо кваліфікованими фахівцями , зайнятими у виробництва с/п , створення БІО – добавок, фармацевтами. Загальна чисельність персоналу становить 1000 чоловік.

Конкурентна здатність підприємства забезпечена особливою технологією виготовлення продукції, середнім рівнем внутрішньо – виробничих витрат, зібрані всі технологічні стадії відсутня лише часткова власна сировинна база.

Переробка сировини її збереження та доставка і реалізація готової продукції здійснюється через власну торгову мережу.

Термін окупності кредитних коштів на проектований комплекс виробництва продукції для домашніх тварин становить 1 рік.

3. Аналіз стану справ у галузі.

a. Характеристика місткості ринку:

- Висока ціна на імпортовану продукція , недоступна для населення з низьких та середнім рівнем прибутку.

- Низький рівень вибору продукції (місцевого виробництва) не задовольняє потреби населення.

Аналізуючи тенденції , які існують на ранку можна прогнозувати , що суттєвий у обсяг продажів у цій галузі зросте , тому що :

- Продукти для тварин місцевого виробництва розраховано в основному на споживача, який має не вимогливий смак , і як правило це населення з середнім і нижче середнього рівнем доходів. Потреби цього сегменту ринку все практично задовольняє.

- Існуючий обсяг імпорту також цілком задовольняє потреби населення, яке насамперед цінує смакові якості з рівнем доходів вищим за середнє, тому різке збільшення обсягу пропозиції на цьому сегменті також не очікується. Таким чином задоволення наявного дефіцитного попиту можливо лише у випадку високої якості продукції , і встановлення прийнятного для середнього споживача рівня цін , що і є основним приорітетом в маркетинговій і виробничій політиці «ТОВ «WITH love for PETS».

4. Суть проекту .

4.1 Склад об’єктів інвестування .

Для реалізації інвестиційної програми підприємства буде потрібна додаткова витрата коштів в обсязі 20000 $.

 

Об’єкти інвестування і вартість :

- На ресурсне забезпечення – 9 000

- Технічне устаткування – 11000.

4.2 Опис продукту .

Усі послуги підприємства та його філіалів надаються не тільки в межах країни , а і за кордоном. Доступність ціни , як для середнього так і для нижчого за середній клас ( в залежності від продукції) , також є продукція розрахована вище середнього клас.

Підприємство надає такий асортимент товарі в і послуг:

- Продукти харчування для тварин. В залежності від ціни товари розроблено спеціальні стратегії створення продуктів харчування , тобто вміст товарів відповідає собівартості товару. Рецептура продукції затверджена «асоціацією охорони тварин».

Продукти харчування :

- сухе харчування для тварин – WITH « з приставкою назви м’ясного компонента який входить до цієї суміші».

- основний продукт харчування ( корм в підливці) - – WITH « з приставкою м’ясного компонента.

- Лікарські засоби – створення лікарських продуктів на основі вже створених . це продукти які затверджені « асоціацією захисту тварин», і які мають дозвіл на реалізацію.

- Одяг для тварин – розроблений дизайнерами одяг , з тканин які є найбільш корисними для них , одяг який зроблений з тканин який більш за все підходить для собачої та котячої шкіри та шерсті.

- Надання послуг – надання послуг різних видів( косметичних, послуг по догляду) за участь професійних робітників.

4.3 Порівняння з імпортованою продукцією

Якість виробленої продукції ТОВ «WITH love for PETS» буде відповідати карщим світовим стандартам у силу наступних причин :

- Сучасна імпортована продукція виробляє дане виробництво по збалансованій рецептурі, а не мало важливим є вносить щось нове у виробництво, та покращувати , оновлювати продукцію. Так як, наш виробник має оновлену рецептуру, ТОВ «WITH love for PETS» ні в чому не буде уступати імпортованим аналогам, а навпаки буде вирізнятися модерном.

- Якість і ціна будуть взаємними, в тому розуміння , що якість буде повність відповідати ціні. І це буде відрізняти наш продукт від імпортованих.

4.4 Коротка характеристика керівників фірми.

Керівництво фірми здійснюється Радою Директорів , яка складається з 4-х чоловік. Вони мають значний стаж роботи не тільки в сфері керування, але і безпосередньо на робочих місцях у торговій і виробничій сферах, де придбали великого професійного досвіду, просуваючись вперед по східцях кар'єри. На даний момент вже протягом ряду років грамотно здійснюють керівництво підприємством ( фірмою) «WITH love for PETS».

4.5 Обґрунтування доцільності і прибутковості проекту

 

Закупівля технологічної лінії з виробництва товарів для тваринорганічно поєднується з загальною діловою стратегією фірми і є суттєвим фактором збільшення її доходів у силу наступних причин:

 

Київська область у достатньому обсязі має необхідні умови для виробництва товарів для тварин. Поставкою частини сировини тобто 40 % займаються саме українські постачальники: поставка м’ясних продуктів та харчових добавок, предмети для надання косметичних послуг компоненти необхідні для створення лікувальних засобів. 60 % постачання надходить за кордону : тканини та предмети декору.

Наявність в ТОВ«WITH love for PETS» 3-х власних холодильників загальною ємністю 1000 т , та 5-ти власних складських приміщень (відноситься до числа факторів, найбільше сприятливих для відкриття виробництва«WITH love for PETS», тому що більшість підприємств, які бажають виробляти товари для тварин, насамперед зіштовхуються з проблемою його зберігання , і це призводить до того , що продукція не регулярно потрапляє на ринок.

Тому відносна економія на витратах обігу, та закупівлі сировини в великих обсягах ( тобто за конкретним зниження ціни), є одним з суттєвих складових високої рентабельності виробництва продукції для тварин«WITH love for PETS». Також на рентабельність підприємства має великий вплив і те , що підприємство має у своєму розпорядженні необхідну кількість транспорту що може перевозити сировину без перебою, та постачати продукцію на місця продажу : 33 вантажні машини загальною вантажопідйомністю 234 т , що також забезпечить додаткову економію накладних витрат.

Близько 50% товарів для тварин та 100 % надання послуг в рік буде реалізовуватися через власну торгову мережу: 10 фірмових магазин та 10 салонів для тварин при цих магазинах. Це надасть відносну економію витрат обігу, а також дозволить залишити в розпорядженні підприємства всю суму роздрібної торгової націнки з зазначенням обсягу продукції.

Рентабельність виробництва складе не менше 70% ,що набагато вище середньогалузевих показників по багатьом галузям промисловості.

5.Виробничі план.

5.1 організація виробництва

5.1 Організація виробництва

При розробці плану виробництва продукції для тварин принципове значення має такий фактор як попит на готову продукцію

Попит на продукцію для тварин носить яскраво виражений характер І не підданий значним коливанням протягом року у зимовий час попит складає приблизно 99% на одяг , лікарські засоби та 100% на послуги та харчовий продукт від рівня літнього попиту 30 % на одяг та лікарські засоби та 100% на послуги та харчовий продукт, у міжсезоння - 60-70% Це має на увазі побудова плану виробництва, яка враховує коливання споживчого попиту

Нижче представлено план виробництва продуктів з морозива в 2011 р, у якому відображено поступовий вихід на максимальну потужність, а також враховано сезонні коливання попиту на продукцію для тварин.

Квітень:

Одяг – 50%

Послуги – 100%

Харчовий продукт – 100%

Лікарські засоби – 30 %

Травень:

Одяг - 48%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 30%

Червень:

Одяг - 39%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 25%

Липень:

Одяг - 38%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 29%

Серпень:

Одяг - 35%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 29%%

Вересень:

Одяг - 39%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 30%

Жовтень:

Одяг - 43%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 36%

Листопад:

Одяг - 60%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби 46%

 

Грудень:

Одяг - 79%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби - 60%

Січень:

Одяг - 90%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби - 69%

Лютий:

Одяг - 99%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби - 79%

Березень:

Одяг - 69%

Послуги - 100%

Харчові продукти – 100%

Лікарські засоби - 45%

Планується наступна структура асортименту.

Зимовий одяг більше , як 45 різних видів, та тв. Літній одяг більше , як 50 різних видів - 50%

Лікарські засоби – 10%

Харчові продукти - 40%

Надання послуг(окремо)100% ( за потребою)

Планований робочий розклад

Режим роботи – 3 зміни

Тривалість робочого дня - 7 годин

Тривалість робочого тижня – 6 днів

Кількість робочих днів у році - 312 днів.

План маркетингу

 

6.1 Кінцеві споживачі і задоволення їхніх вимог до продукту

 

Як уже згадувалося, асортимент готової продукції ТОВ «WITH love for PETS» розрахований на кінцевих користувачів-жителів,не тільки українців а і постачання за кордон для. Кліматичні умови Європи та України максимально сприяють високому рівню попиту на продукцію, чим і обумовлений вибір даного сектора ринку для вкладання інвестицій.

 

Таким чином з розрахунками пункту 5.1 , тільки в зимові місяці 1 середній покупець здатен купити до 15 виробів( не враховуючи харчові продукти) . Однак, розрахункові дані показують, що 1 покупець області купує продукцію для тварин тільки 25- 30 разів у рік:

Це говорить про те, що тільки невелика частина населення цілком задовольняє свою потребу у продукції. А інша частина споживачів змушена стримувати задоволення своїх потреб у силу ряду причин, які були докладно розглянуті вище.

Тому ТОВ«WITH love for PETS» приклало максимум зусиль для того, щоб усунути вплив цих стримуючих факторів і спонукати споживачів збільшити частоту покупок.

Висока якість досягається більш високим коефіцієнтом збитості, який повинен бути в 2,5 рази більше загального якості вітчизняних виробників . Практично весь асортимент продукції місцевого виробництва не витримують даної вимоги.

Для своїх покупців ТОВ «WITH love for PETS» передбачило наступні заходи для того, щоб забезпечити покупцям максимальні зручності.

1. Харчові продукти будуть розфасовуватися порціями по 100 г, кожна порція буде мати стрічку яка допомагатиме закрити пакетик , запах буде відповідати м’ясу яке находить в середині .

2. Термін придатності продукту за умови його збереження при температурі + 5 градусів С - більш 6 місяців.

Враховуючи, що далеко не у всіх оптових покупців є можливості для тривалого збереження , ТОВ«WITH love for PETS» припускає відпускати продукцію як великим оптом, так і дрібнооптовими партіями, використовуючи при цьому власні широкі можливості для її збереження.

 

 

6.2 Обґрунтування ціни

 

Як уже згадувалося, стратегією маркетингу ТОВ«WITH love for PETS» в області цін є цінова конкуренція: політика фірми будується на принципах установлення цін реалізації готової продукції на 15-20% нижче середньо-ринкових. Це досягається шляхом зниження внутрівиробничих ( закупівлі за кордону барвників та консервантів) витрат. Розкид існуючих цін на товари для тварин досить широкий від $1 до $60 шт ( коливання цін на враховуючи всі товари), послуги які надуються ціни коливаються від $15 до $105 ( в залежності від виду послуги) .

Таким чином ціни можуть задовольняти будь які потреби.

Так , як ціни залежать від пори кору, а підприємство маю дотримуватися плану по виробництву ,та не втрачати своє місце на ринку встановлюється система знижок :

Зима:

- 5% ( на зимові речі минулих колекції)

- 30% на речі літні

- На інші товари знижок не передбачається ( збут товару 100%)

Весні :

- 20% на зимовий одяг

- 5 % на літні одяг минулих колекції

- Знижка на харчові товари профілактичного типу 15 %

- На інші товари знижок не передбачається ( збут товару 100 %)

Літо :

- 35% на зимовий одяг

- 5% на літні одяг минулих колекції

- Знижка на харчові товари профілактичного типу 15 %

- На інші товари знижок не передбачається ( збут товару 100 %)

Осінь:

- 20% на зимовий одяг

- 15% на літні одяг минулих колекції

- Знижка на харчові товари профілактичного типу 15 %

- На інші товари знижок не передбачається ( збут товару 100 %)

 

6.3 Організація збуту

 

Збут продукції буде здійснюватися за допомогою реалізації товарів як оптовим покупцям, так і через власну торгову мережу.

Для реалізації товарів для тварин ТОВ«WITH love for PETS» має у своєму розпорядженні торгову мереж 10 фірмових магазин площею 10000 кв. м, та 10 салонів для тварин при цих магазинах. Обсяги, плановані до реалізації через ці канали, були розраховані виходячи з результатів маркетингового дослідження

 

Решта обсягу планується до оптової реалізації. Процес доставки продукції до власних роздрібних торгових точок, а також оптовим покупцям буде здійснюватися власними транспортними засобами (загальна вантажопідйомність - 234 т), що дозволить суттєво знизити загальні накладні витрати зі збуту продукції.

 

6.4 Рекламна кампанія

 

Одним з основних способів просування товару на ринок буде реклама - самий могутній стимулятор попиту на такий товар для тварин. «WITH love for PETS» планує використовувати наступні канали поширення реклами:

 

- рекламні вивіски в точках роздрібної торгівлі (виготовляються власними силами);

- реклама в засобах масової інформації;

- реклама на транспортних засобах;

 

Стратегія рекламної компанії наступна: . «WITH love for PETS» за два тижні до початку випуску продукції необхідно вже починати поширення інформації про товар серед потенційних покупців і споживачів. Протягом 1 місяця планується сформувати в потенційних покупців і споживачів думку про товар, у зв'язку з чим у цей період доцільна найбільш інтенсивна реклама в засобах масової інформації, тобто рекламні оголошення будуть виходити в цей період частіше . Одночасно почнеться робота з виготовлення рекламних вивісок, які будуть знаходитися у вітринах магазинів з метою звертання уваги перехожих.

 

Потім протягом усього року необхідно постійно підтримувати у свідомості споживачів зацікавленість у даному продукті, у зв'язку з чим реклама буде з'являтися в газетах постійно, але набагато рідше.

 

Засоби масової інформації є одним з найбільш ефективних засобів реклами. Для оптових покупців передбачається розміщати рекламу в газетах про домашніх тварин.

Загальний розмір витрат на рекламу в засобах масової інформації -$15318

Крім реклами в засобах масової інформації планується також розмістити інформацію про товар на громадському транспорті України: трамваях, тролейбусах і автобусах центральних маршрутів. Очікуваний розмір витрат - $7320.

РАЗОМ РЕКЛАМНІ ВИТРАТИ—$24000.

 

8. Фінансові показники

8.1 Розрахунок доходів

Термін окупності проекту - не менше двох років, що підтверджується: збитки, пов'язані з капіталовкладеннями, зробленими в базовому 2011 році, цілком перекриваються доходами наступних 2-х років реалізації проекту.

 

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...