Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якого кольору набуває лакмус в розчинах з нейтральною реакцією середовища?БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

1. Розчинність речовин та їх кількісне вираження: масова частка та молярна концентрація розчину.

2. Вплив фізичних факторів на розчинність речовин у рідинах. Теплові явища при розчиненні (курс хімії середньої школи).

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Робота 1. Приготувати буферний розчин.

Склад ацетатного буферного розчину: CH3COOH і CH3COONa.

Приготувати 20 мл ацетатного буферного розчину із співвідношенням компонентів кислота:сіль – 1:1, 2:3, 3:2. 4:1. Розрахувати об’єми розчинів кислоти і солі (спряженої основи). Виміряти об’єми мірною пробіркою і злити розчини у колбу.

За формулою Гендерсона-Гассельбаха для обчислення рН кислотних буферних розчинів обрахувати теоретичне значення рН цього розчину (рКСН3СООН = 4,73):

Виміряти експериментально рН одержаного розчину за допомогою приладу рН-метра та універсального індикаторного паперу. Порівняти отримане значення із теоретичними обрахунками.

Робота 2. Вивчити вплив сильних кислот і лугів та їх розведення на рН буферного розчину.

Буферний розчин (об’єм 20 мл) із співвідношенням компонентів кислота:сіль – 1:1 з попереднього досліду помістити у чотири пробірки і дослідити за нижченаведеною схемою:

Розчини № пробірки
Буферний розчин, мл
0,1н розчин НСІ, мл - 0,5 - -
0,1 н розчин NаОН, мл - - 0,5 -
Вода, мл - - -
Значення рН        

Виміряти значення рН за допомогою рН-метра і зробити висновок про вплив сильних кислот і лугів та їх розведення на рН буферних розчинів.

ПРОГРАМА САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

1.Склад буферних розчинів з точки зору теорії Бренстеда-Лоурі.

2.рН буферних розчинів. Рівняння Гендерсона-Гассельбаха для буферних розчинів.

3.Механізм буферної дії при додаванні сильних кислот та лугів.

4.Вплив розведення на рН буферних розчинів.

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЯ ТА СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

І. Тестові завдання:

 

1. Буферний розчин – це розчин, що складається з:

A. Сильної кислоти і сильної основи;

B. Сильної кислоти та її солі;

C. Слабкої кислоти та її солі, утвореної сильною основою;

D. Слабкої кислоти і слабкої основи;

E. Сильної кислоти та її солі, утвореної сильною основою;

2. Виберіть з переліку буферний розчин:

A. CH3COOH + CH3COONH4;

B. NH4OH + NaCl;

C. CH3COOH + CH3COONa;

D. H2CO3 + KCl;

E. HNO3 + KNO3.

3. Водневий показник буферного розчину визначають за рівнянням:

A. рН = −lgCa;

B. pH = pKa + lg (Cs/Ca);C. рН = 7 − 1/2 pKb − ½ lgCc;

D. рН = 1/2 pKa − ½ lgCa;

E. рН = 14 − 1/2 pKb + ½ lgCb;

 

Якого кольору набуває лакмус в розчинах з нейтральною реакцією середовища?

A. Малинового;

B. Синього;

C. Червоного;

D. Фіолетового;

E. Жовтого.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...