Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОБОТА 1. Визначення рН розчинів і біологічних рідинЗАНЯТТЯ № 6

Тема.Рівноваги в розчинах електролітів. Кислотно-основна рівновага в організмі. Водневий показник біологічних рідин.

МЕТА:

· знати теорію слабких і сильних електролітів;

· робити висновки щодо кислотності біологічних рідин на підставі водневого показника;

· вміти експериментально визначати величини рН;

· знати про роль гідролізу в біохімічних процесах;

· вміти вирішувати ситуаційні задачі з даної теми.

Професійна орієнтація студентів: Оцінка реакції середовища має велике значення для перебігу більшості хімічних та ферментативних процесів, для стану біологічних рідин організму людини. При цьому важливо забезпечити кислотно-основну рівновагу системи. Підтримання такого важливого рівноважного стану в тканинах живих організмів і біологічних рідинах здійснюється багатьма фізіологічними механізмами, порушення яких веде до важких патологічних процесів. Кількісні характеристики К, рК, рН використовують для оцінювання якості розчинів лікарських препаратів та діагностики деяких захворювань, порівнюючи ці величини в нормі і патології.

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

1. Розчинність речовин та їх кількісне вираження: масова частка та молярна концентрація розчину.

2. Вплив фізичних факторів на розчинність речовин у рідинах. Теплові явища при розчиненні (курс хімії середньої школи).

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

РОБОТА 1. Визначення рН розчинів і біологічних рідин.

Принцип потенціометричного визначення рН розчинів ґрунтується на використанні гальванічного елементу, що складається з насиченого хлорсрібного електрода (порівняння) і скляного електрода (вимірювального), ЕРС якого залежить від активності іонів гідрогену в розчині. Для вимірювання рН використовують такі розчини: кислий розчин, шлунковий сік, сечу, кишковий сік, лужний розчин. Вимірювання рН розчинів проводиться з допомогою рН-метра (будова і принцип роботи див. в інструкції до приладу), за одержаними значеннями рН розрахувати рОН. Потім за даними величинами рН розрахувати [ОН-], [Н3О+].

Приклад розрахунку: рН = 5,46; рН = -Ig Н3О+; Ig [Н3О+] = -5,46

Ig [Н3О+ ] = -6 + 0,54; [Н3О+] = lg (-6) ∙ lg 0,54;

Ig 10-6= -6,а lg 3,47 = 0,54;

Звідси, [Н3О+] = 3,47∙10-6 моль/л.

= =

 

Отримані результати занести в таблицю:

Досліджуваний розчин рН рОН Реакція середовища 3О+] [ОН-]
           

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...