Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як я буду приваблювати клієнтів?На початковому етапі своєї діяльності я збираю­ся відвідати всі промислові фірми, розташовані в трьох технопарках та інших районах моєї марке­тингової зони. Після знайомства із співробітниками, відповідальними за розміщення поліграфічних замов­лень, я буду пояснювати, як я зможу найкращим чи­ном задовольнити потреби цих фірм.

Я планую давати по перших замовленнях значну, 25%-у знижку порівняно зі стандартною ціною. Після візитів у промислові фірми я постараюся розширити коло моїх клієнтів за рахунок відвідування всіх розд­рібних торговців у моїй маркетинговій зоні, пропону­ючи їм поліграфічні послуги та обіцяючи знижку. Крім того, я планую щотижня розміщувати в місцевій га­зеті рекламні оголошення з переліком моїх послуг.

Який персонал мені знадобиться?

Я збираюся працювати один до тих пір, поки об­сяг замовлень не почне виправдовувати найманого додаткового робітника. На цьому етапі я планую найняти одного студента художнього відділення місце­вого коледжу, оплачуючи його роботу з розрахунку б дол. за годину.

Як я організую моє підприємство?

Я буду організовувати моє підприємство в формі одноосібного володіння, оскільки так легше стартува­ти. Я також вважаю, що переваги одноосібного воло­діння перевершать на початковому етапі діяльності переваги інших форм організації бізнесу. Крім того, це дозволить мені вираховувати початкові збитки з мого особистого прибуткового податку. Особисте володін­ня позбавить мене від багатьох проблем з податками та урядовими формами, так що я зможу направити всі кошти й енергію на вдосконалення діла.

У міру розвитку мого бізнесу я планую провести його акціонування, що дозволить обмежити мою персональну відповідальність, продати фірму, якщо я того забажаю, залучити додаткові кошти для розвитку.

Як я планую організувати бухгалтерський облік?Після консультації з дипломованим бухгалтером я збираюсь вести весь бухоблік самостійно. Але я буду щоквартально запрошувати бухгалтера, щоб він перевіряв мої записи й надавав мені кон­сультації. Записи будуть проводитися мною кожного вечора, і я буду вести такі книги обліку: облік прода­жу, облік виручки, рахунки, які стосуються розрахування з покупцями, рахунки, які ще не сплачені мною.

Яка готівка знадобиться для ведення діла?

Запропонована нижче форма показує мої можливі потреби в грошових засобах по місяцях першого року комерційних операцій. Прогноз потреб готівкових грошей для першого року________________________________________

Найменування фірми Адреса Господар Тип бізнесу Складач Дата
           

РІК ПЕРШИЙ 

Місячні об'єми продажу (дол.) 1) 2000 2) 3100 і т.д.
Показники прогн. факт. прогн. факт

1. Готівкові гроші (на початок місяця).

2. Надходження грошей:

а) виручка від продажу;

б) надходження за рахунками, виписаними при про­дажу в кредит;

в) суми позики або інші надходження допоміжної готівки.

3. Усього надходження готівки
(+п.2а + п.26. + п.2в).

4. Усього наявна готівка (до платежів на сторону п.1 + п.З).

5. Грошові платежі на сторону:

а) закупівля товарів;

б) заробітна плата (за мінусом вирахувань);

в) закупівельні послуги;

г) ремонт та утримання обладнання;

ґ) реклама;

д) орендна плата;

є) плата за телефон;

є) страхові платежі;

ж) проценти за кредит;

з) інші витрати;

и) основні виплати по кредиту;

і) закупівля обладнання;

ї) інші витрати по організації діяльності;

й) резерв;

к) вилучення на користь господаря.

6. Усього грошові виплати на сторону(пп. 5а +...+ 5п).

7. Стан з грошовими коштами на кінець місяця (п.4—п.6).

Основні відомості про комерційну діяльність (інформація, не зв'язана з грошовими потоками):

а). Об'єм продажу.

б). Рахунки дебіторів (на кінець місяця).

в). Безнадійні борги (на кінець місяця).

г). Запаси на складі (на кінець місяця).

д). Рахунки кредиторів (на кінець місяця).

є). Амортизація.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...