Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми індивідуальних завдань. 2 страница 

Номер Обсяги реалізації Обсяги реалізації   Темпи  
науково-технічної Місткість ринку,  
бізнес- науково-технічної зростання  
продукції ведучого тис. грн.  
напрямку продукції, тис. грн. ринку, %  
конкурента, тис. грн.    
           
253 460  
           
37 456  
           
3 245 600 98,9  
           
725 340  
           
2 456 5 672 102,5  
           
2 345 100  
           
7 865 103,8  
           
64 532 97,45  
           
885 670  
           
67 899 104,7  
           

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною    
Характеристики системою привабливості ринків з основних напрямків    
привабливості діяльності науково-дослідного підприємства      
  Вага    
                           
Рівень конкуренції 0,2    
                           
Тенденції розвитку ринку 0,2    
                           
Бар’єри входу на ринок 0,2    
                           
Стійкість потреб споживачів 0,2    
   
                         
                           
Наявність організацій “віолентів” 0,2    
                           
                           

 Таблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-напрямків

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною
Характеристики системою конкурентних позицій основних напрямків
конкурентних позицій діяльності науково-дослідного підприємства  
  Вага
                       
Якість досліджень 0,2
                       
Швидкість досліджень 0,3
                       
Рівень досліджень 0,2
                       
Економічна ефективність досліджень 0,29
                       
Тенденції розвитку потреб,                      
які можуть бути задоволені 0,01
завдяки науковим дослідженням                      
                       

 

Варіант 4

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпоте-тичної дилерської організації “ТРЕЙД ІН” здійсніть аналіз портфеля бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфеля бізнесів і шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану бізнес-напрямків організації та сфо-рмулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

Номер Обсяги продаж Обсяги продажу Місткість ринку, Темпи    
організації, ведучого конкурента,    
бізнес-галузі тис. од./рік тис. од./рік тис. од. зростання ринку, %    
         
             
3 534 600 88,56    
             
4 098 5 660 32 256 97,45    
             
156 445 123 000 42 456 004 67,7    
             
8 790 6 005 7 253 400 69,5    
             
2 467 5 672 96,89    
             
563 200 677 600 3 451 000    
             
135 600 563 378 7 865 103,8    
             
64 532 98,09    
             
765 276 56 560 8 856 700 93,3    
             
98 760 9 567 678 991    
             
             

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною  
Характеристики системою привабливості ринків з основних напрямків  
    діяльності дилерської компанії      
привабливості ринків          
                         
  Вага    
                           
Рівень конкуренції 0,2    
                           
Тенденції розвитку ринку 0,1    
                           
Бар’єри входу на ринок 0,4    
                           
Стійкість потреб споживачів 0,15    
                           
Наявність організацій “віолентів” 0,15    
                           

 

Таблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-напрямків

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною  
Характеристики системою конкурентних позицій основних напрямків  
    діяльності дилерської компанії      
конкурентних позицій          
                         
  Вага    
                           
Якість реалізації продукції 0,33    
                           
Швидкість обслуговування 0,17    
                           
Рівень обслуговування клієнтів 0,27    
                           
Система знижок і бонусів 0,2    
                           
Прихильність споживачів 0,03    
до брендів, які реалізовує компанія    
                         
                           

 

Варіант 5

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпоте-тичної страхової компанії “ СТРАХУВАННЯ” здійсніть аналіз портфеля бізнесів методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфеля бізнесів і шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є приваб-ливими. Дайте комплексний аналіз стану бізнес-напрямків організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги реалізації послуг, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

Номер Обсяги страхових Обсяги страхових Місткість ринку, Темпи зростання  
бізнес- послуг ведучого  
напрямку послуг, тис. грн. конкурента, тис. грн. тис. грн. ринку, %  
           
3 534 600 108,6  
           
4 098 5 660 32 256 107,5  
           
156 445 123 000 42 456 004  
           
8 790 6 005 7 253 400 69,5  
           
2 467 5 672 96,89  
           
563 200 677 600 3 451 000 103,1  
           
135 600 563 378 7 865 103,8  
           
64 532 98,09  
           
765 276 56 560 8 856 700 93,3  
           
98 760 9 567 678 991  
           

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

    Результати оцінювання експертами      
Характеристики за десятибальною системою привабливості ринків  
привабливості з основних напрямків діяльності страхової компанії  
  Вага  
                         
Рівень конкуренції на ринку 0,33  
страхових послуг  
                       
                         
Тенденції розвитку ринку 0,17  
                         
Бар’єри входу на ринок 0,27  
                         
Стійкість потреб споживачів 0,2  
                         
Наявність організацій “віолентів” 0,03  
                         

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...