Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми індивідуальних завдань. 3 страницаТаблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-галузей

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною    
Характеристики   системою конкурентних позицій основних      
конкурентних позицій     напрямків діяльності страхової компанії        
  Вага        
                               
Якість страхових послуг 0,2        
                               
Швидкість обслуговування 0,1        
                               
Рівень обслуговування клієнтів 0,4        
                               
Система знижок і бонусів 0,15        
                               
Прихильність споживачів 0,15        
до брендів компанії        
                             
                               
                               

 

Варіант 6

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпоте-тичного експортноорієнтованого підприємства “ЕКСПОРТ”, яке реалізовує продукцію вітчизняних підприємств машинобудівної галузі на закордонних ринках, здійсніть аналіз портфеля бізнесів методом Бос-тонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу порт-феля бізнесів і шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформу-люйте стратегії подальшого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії. 

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

Номер Країни, на ринках Обсяги Обсяги продажу Місткість Темпи  
яких реалізовує продаж ведучого  
бізнес- свою продукція організації, конкурента, ринку, зростання  
галузі підприємство тис. од. тис. од. тис. од. ринку, %  
       
             
Білорусія 2 534 600 88,56  
             
Вірменія 37 456 97,45  
             
Грузія 32 456 000 67,7  
             
Казахстан 7 253 400 69,5  
             
Туркменія 5 672 96,89  
             
Росія 23 451 000  
             
Польща 7 865 103,8  
             
Румунія 64 532 98,09  
             
Болгарія 8 856 700 93,3  
             
Туреччина 67 899  
             

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною  
Характеристики системою привабливості ринків з основних напрямків  
привабливості     діяльності підприємства        
  Вага  
                         
Рівень конкуренції 0,3  
                         
Тенденції розвитку ринку 0,26  
                         
Бар’єри входу на ринок 0,21  
                         
Стійкість потреб споживачів 0,19  
                         
Наявність організацій “віолентів” 0,04  
                         
                         

 

Таблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-галузей

 

    Результати оцінювання експертами      
Характеристики за десятибальною системою конкурентних позицій  
конкурентних позицій основних напрямків діяльності підприємства    
  Вага  
                         
Якість продукції 0,22  
                         
Швидкість виготовлення 0,14  
                         
Рівень обслуговування клієнтів 0,31  
                         
Система знижок і бонусів 0,27  
                         
Прихильність споживачів 0,06  
до продукції підприємства  
                       
                         

 

Варіант 7

 

На основі наведених нижче вихідних даних про діяльність гіпоте-тичного хлібокомбінату “ХЛІБ” здійсніть аналіз портфеля проду-ктів досліджуваного підприємства методом Бостонської Консалтингової групи (БКГ) та методом консалтингової агенції МакКінзі. Побудуйте матриці. Дайте висновок стосовно балансу портфеля бізнесів і шляхів його покращення окремо по матрицям. Сформулюйте стратегії подаль-шого розвитку окремих бізнесів, які знаходяться в секторах матриць, що не є привабливими. Дайте комплексний аналіз стану організації та сформулюйте основні напрямки корпоративної стратегії.

 

Таблиця 1 – Вихідні данні про обсяги продажу, розміри ринку та темпи зростання ринків

 

  Назва продукції, Обсяги Обсяги реалізації        
реалізації Місткість Темпи    
аналогічних продуктів    
пор. за якою проводиться основних ведучого конкурента, ринку, зростання    
  аналіз продуктів, тис. грн. тис. грн. ринку, %    
    тис. грн.        
             
               
Хліб “Дарницький” 73 450 154 378 2 534 600    
               
Батон нарізний 2 345 1 243 37 456 98,09    
               
Хліб “Зернятко” 123 456 156 775 32 456 000 101,1    
               
Хліб “Делікатесний” 98 760 9 567 7 253 400 96,89    
               
Рулет з маком 2 456 5 672 102,5    
               
Хліб “Гірчичний” 763 200 877 600 23 451 000 103,66    
               
Хліб з висівками 7 865 103,8    
               
Напівфабрикат для піци 4 969 3 565 64 532 97,45    
               
Булка для хот-догів 165 463 56 560 8 856 700    
               
Булка з повидлом 7 611 3 401 67 899 76,8    
               
               

 

Таблиця 2 – Експертні оцінки привабливості ринків

 

    Результати оцінювання експертами        
Характеристики за десятибальною системою привабливості ринків  
з основних напрямків діяльності підприємства    
привабливості    
                         
  Вага    
                           
Рівень конкуренції 0,20    
                           
Тенденції розвитку ринку 0,2    
                           
Бар’єри входу на ринок 0,13    
                           
Стійкість потреб споживачів 0,25    
                           
Наявність організацій “віолентів” 0,22    
                           

 

Таблиця 3 – Експертні оцінки конкурентних позицій бізнес-галузей

 

  Результати оцінювання експертами за десятибальною  
Характеристики системою конкурентних позицій основних напрямків  
    діяльності підприємства        
конкурентних позицій            
                       
  Вага  
                         
Якість продукції 0,09  
                         
Виробнича потужність 0,21  
                         
Продуктивність праці 0,2  
                         
Впровадження інновацій 0,3  
                         
Прихильність споживачів 0,2  
до продукції підприємства  
                       
                         

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...