Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теплова характеристика виробу, блокаЛокальна температура тепловий фон

Під локальним перевищенням температури в даній точці вузла розуміють перегрів, викликаний виділенням потужності тільки в цьому вузлі.

 

Тепловий фон - це температура в місці розташування вузла, яка утворюється за рахунок виділення потужності іншими джерелами тепла поза даним вузлом. Тепловий фон можна розглядати стосовно до апарата, блоку, субблоку. Для апарата під тепловим фоном розуміється температура в місці розташування даного блока, яка утворюється під впливом інших джерел тепла (інших блоків) у припущенні, що даний блок відключений, тобто:

Рф.а.а - Рбл = Рф. (tф.a –tc).

6.Методика розрахунку теплопровідності від нагрітої зони до кожуху.

. Визначає теплову провідність від умовної нагрітої зони до кожуха а3 по орієнтованій формулі, Вт/град:

σз =22(Ll-2 )(L2-2 ).

Всі лінійні розміри в цій формулі - у метрах

 

4.Теплова провідність від нагрітої зони до кожуха і від кожуха РЕА до навколишнього середовища. Складові провідності.

При стаціонарному режимі теплообміну виконується умова зберігання теплового потоку від нагрітої зони до стінок кожуха та від кожуха в навколишнє середовище, тобто Р3к ірівняння теплового балансу запишеться так:

σ3 (t3 - tк)= σ к (tк - tc) (10)

де σ3к - теплові провідності зони і кожуха; t3, tк, tc -температури відповідно зони, кожуха і навколишнього середовища.4

5.Загальна методика оцінки теплопровідності від кожуху РЕА до навколишнього середовища. Складові провідності

5. Розраховують конвективну і променисту σк та σП складові теплової провідності, а також сумарну теплову провідність:

σП = αквSB + αкнSH + αкбSб

де, SВ,SH ,SБ -відповідно площі верхньої, нижньої і бічних поверхонь кожуха, м2;

σПП(SB+SH+Sб); σкож= σкП5

Теплова характеристика виробу, блока.

Аналіз теплового режиму апарата починається з наближеного визначення температур окремих поверхонь в апараті. Проведення такого аналізу здійснюється за допомогою теплових характеристик, що представляють собою залежність температури перегріву від потужності, що виділяється в апараті. Особливе значення мають теплові характеристики кожуха й умовно нагрітої зони tк = φ1(P) t3 = φ2(P) , показані на рис. 2.3

 

 

1. Порядок оцінювання середньоквадратичного відхилення при визначенні виробничої похибки.

Співвідношення між граничними похибками виміру і допуском на визначений параметр не повинно перевищувати 1:10.

Потім проводять:· вимірювання вихідних параметрів схеми;

· групування отриманого при вимірах статистичного матеріалу;

· обчислення параметрів розподілу досліджуваної схеми за даними вимірів;

· аналіз отриманих параметрів розподілу.

2. Визначення СКВ для температурної похибки

б) для середньоквадратичної похибки ТК вихідного

(1.8)

 

3. Чи залежить температурна похибка параметрів електричних схем відвиробничої.

НЕЗАЛЕЖИТЬ

4. Що впливає на параметри електричних схем.

Практика показує, що основний вплив на зміну параметрів схем у період їхньої експлуатації здійснюють тепло, волога і старіння. Температурна нестабільність параметрів складає 60-70%, а нестабільність за рахунок спільної дії тепла, вологи і старіння складає 95-98% загальної нестабільності.

5. Як визначити відхилення параметра, зумовлене дією виробничої та температурної похибки.

При використанні статистичного методу аналізу відхилень параметрів схеми спочатку вивчають досліджуваний процес, вибирають контрольовані параметри, обсяг експериментів, засоби технічного контролю.

6. Поняття температурного коефіцієнта. Зміна параметра радіоелемента.

Температурні коефіцієнти радіодеталей (ТК) - величини випадкові і їх розраховують у припущенні, що розподіл ТК елементів у заданих межах відповідає нормальному симетричному закону.

.Проте при розрахунку допусків на параметри радіовиробів, як правило, додаються похибки різноманітних фізичних величин: опорів, ємностей, індуктивностей.

7. Від чого в загальному випадку залежить вихідний параметр радіовиробу.

У загальному випадку вихідний параметр радіовиробу (N)- функція множини змінних: температури, параметрів деталей і елементів конструкції, напруг джерел живлення, додаткових малих (паразитних) монтажних параметрів (ємностей, індуктивностей і провідностей),

8. Який вплив викликає теплова дія на роботу радіоелементів в PEA.

Температурна нестабільність параметрів складає 60-70%, а нестабільність за рахунок спільної дії тепла, вологи і старіння складає 95-98% загальної нестабільності.

 

9. Чим характеризується розподіл відхилень параметрів елементів.

Розподіл відхилень параметра як випадкової величини характеризується

математичним очікуванням і дисперсією .

10. Записати формули для визначення числових характеристик температурного коефіцієнту:

а) для середнього значення температурного коефіцієнта;

математичного очікування)

 

б) для середньоквадратичної похибки температурного коефіцієнта;

(1.8)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...