Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок проведення Конкурсу. 4.1. Конкурс проводять у три тури:4.1. Конкурс проводять у три тури:

перший тур - регіональні конкурси;

другий тур - робота Експертної ради;

третій тур - проведення фіналу.

Перший тур - регіональні конкурси

4.2. Для організації та проведення першого туру Конкурсу структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, інші громадські організації відповідно до умов цього положення:

- оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

- приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

- проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

- організовують просвітницькі заходи;

- формують відповідні експертні ради, залучаючи фахівців з питань підприємництва, інновацій, фінансів, банківської справи, зайнятості тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і визначають переможців;

- направляють бізнес-плани переможців регіонального туру конкурсу з написом "Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності" на розгляд Експертної ради конкурсу до Мінсім'ямолодьспорту.

Другий тур - робота Експертної ради

4.3. Експертна рада, до складу якої запрошуються фахівці інвестиційних, фінансових та консалтингових підприємств, фінансових фондів, у тому числі міжнародних, тощо (не менше 7 осіб) та яка формується за окремим наказом Мінсім'ямолодьспорту, аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах.

4.4. Оцінювання здійснюється за такими критеріями:

- відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

- наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

- ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

- забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

- оригінальність та обґрунтованість ідеї;

- соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.

4.5. Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу (додаток 2).

4.6. За сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.

4.7. Члени Експертної ради працюють на громадських засадах.

Третій тур - проведення фіналу Конкурсу

4.8. Фінал конкурсу передбачає:

- презентацію учасниками своїх бізнес-планів;- відповіді на запитання експертів;

- визначення переможців та їх нагородження.

4.9. Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив, чисельністю не більше ніж три особи.

4.10. Кожен член Експертної ради оцінює презентацію бізнес-плану за двома критеріями: якість презентації та відповіді на запитання експертів за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу (додаток 3). Сумою балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

- одне перше місце;

- одне друге місце;

- одне третє місце.

4.11. Члени Експертної ради:

- відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць;

- зачитують експертний висновок про кожен бізнес-план, що виборов призове місце;

- нагороджують переможців.

4.12. Рішення Експертної ради є правочинним у разі присутності більшості її членів. Його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів Експертної ради.

4.13. Рішення Експертної ради може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

5. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу

5.1. Організатори конкурсу забезпечують:

- прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів для залучення молоді до підприємницької діяльності й підвищення її освітнього рівня у цій сфері;

- підготовку засідань Експертної ради;

- тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

- підготовку проектів підсумкових документів;

- підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

5.2. Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо проведення Конкурсу структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжним центрам праці, іншим громадським організаціям.

5.3. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів:

- державного бюджету, передбачених Мінсім'ямолодьспорту на реалізацію молодіжних програм і заходів;

- державного бюджету, передбачених Держпідприємництву на підтримку та розвиток підприємницької діяльності;

- місцевих бюджетів;

- благодійних фондів;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Недержавні організації можуть за власною ініціативою нагороджувати переможців Конкурсу.

5.4. Організатори Конкурсу можуть надавати рекомендації переможцям Конкурсу щодо подальшої реалізації їхнього проекту.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...