Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для організації виконання

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

з дисципліни

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

студентами спеціальності

“ 5.05090201 Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури”

 

Погоджено

Заст. Директора СПК

__________ А.В.Діброва

“__” _________ 2012 р.

 

 

Розробив викладач

___________ І.В.Петров

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії економічних дисциплін

ПРОТОКОЛ № _____ від “___” _________2012 р.

Голова циклової комісії ____________ О.Л. Гуршал

м. Світловодськ

2012 р.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальним планом СПК передбачено проведення індивідуального завдання по курсу ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА для студентів спеціальності Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури. Завданням індивідуальної роботи передбачено закріплення в ході самостійної роботи теоретичних та практичних навичок, отриманих під час вивчення основних дисципліни. Тематика індивідуального завдання підібрана таким чином, що дозволяє студенту отримати певний досвід в розробці та аналізі економічних показників, а також перевірити рівень засвоєння матеріалу.

Дані методичні вказівки призначені для організації та виконання індивідуального завдання по курсу та надання студентам допомоги в оволодінні основами економіки і організації виробничо-господарської діяльності.

Методичні вказівки містять постановку завдання розрахунково-аналітичної роботи у вигляді опису підприємницької ситуації, вихідні дані з індивідуальними варіантами завдань, методику виконання розрахунків і оформлення роботи. Рекомендації з методики виконання розрахунків широко доповнюються необхідним теоретичним матеріалом, що формує у студента СПК, майбутнього радіотехніка, практичні навики економічного мислення в типовій господарській ситуації.

 

2. МЕТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

 

Індивідуальне завдання, як один із видів завдань навчального, творчого характеру має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

 

Методичними вказівками передбачають можливість застосування 30 варіантів завдань. Завдання індивідуального завдання розробляються, обговорюються та затверджуються цикловою комісією з економічних дисциплін. Конкретні вихідні дані для виконання роботи та назву електронного приладу студенту доводить викладач, на підставі таблиць 1-8. 

ВИХІДНІ УМОВИ

 

На підприємстві, що випускає широкий асортимент радіоелектронних і вимірювальних приладів, проведений комплекс заходів з організації конструювання та технічного обслуговування одного виду таких приладів. Виконані необхідні науково-дослідні роботи, розроблена конструкторська і технологічна документація.

За рахунок використання більш сучасної елементної бази ремонту та обслуговування такого приладу, на думку розробників, збільшується продуктивність і строк служби, зменшуються: витрати часу і коштів на технічне і ремонтне обслуговування, енергетичне споживання та вимоги до рівня кваліфікації радіотехніка, поліпшується якість ремонтних робіт. Планово-економічні служби підприємства визначили основні показники та нормативи робіт з технічного обслуговування на плановий рік.

Студенту – майбутньому спеціалісту необхідно вирішити такий комплекс завдань:

- визначити обсяг робіт;

- визначити потреби в трудових та матеріальних ресурсах;

- розрахувати витрати на обслуговування, скласти кошторис робіт;

- організувати ремонтну дільницю, зробити аналіз ефективності робіт.

 

ВИХІДНІ ДАНІ

Таблиця 1.

Вихідні дані для організації ремонтної дільниці

Час на операцію, хв. Варіанти
1. Норма часу на підготовчу операцію
2. Норма часу на діагностику
3. Норма часу на демонтаж
4. Норма часу на ремонт
5. Норма часу на регулювання та зборку

 

Таблиця 2.

Норми витрат матеріалів

 

Матеріали Одиниця Варіанти
Матеріали основні
1. Сталь листова кг.
2. Латунь листова кг.
3.Прокат стальний кг.
4. Прокат латунний кг.
5. Полістирол кг.
6. Стеклотекстоліт кг.
7. Припій кг. 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,4 0,5
8. Гетинакс кг.
9. Дюраль листова кг.
10. Алюмінієве литво кг.
11. Капрон кг.
12. Лаки і фарби кг.
13. Дріт м
14. Кабель м
Матеріали допоміжні
1. Розчинники кг.
2. Кислоти кг.
3. Луги кг.

 


 

Таблиця 3.

Застосування покупних виробів

 

Назва виробів Одиниця Варіанти
1. Конденсатори шт.
2. Резистори шт.
3. Діоди шт.
4. Транзистори шт.
5. Мікросхеми шт.
6. Роз’єднувачі шт.
7. Перемикачі шт.
8. Реле шт. - - -
9. Датчики шт. - - - -
10. Індикатори шт. - - - -
11. Електродвигуни шт. - - - - -
12. Кріплення кг.

 

 

Таблиця 4.

Дані про складність та трудомісткість робіт і виготовлення приладу

 

Види робіт Середній розряд робіт
1. Підготовка до ремонту
2. Діагностика
3. Демонтаж
4. Ремонт
5. Регулювання та зборка

 

Таблиця 5.

Дані про спеціальне оснащення

 

Вид оснащення Кількість одиниць за варіантами на дільниці
1. Блок живлення
2. Паяльник
3. Осцилограф
4. Монтажне оснащення, комплект

 

 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ

Програма ремонту

 

Таблиця 1.1

Програма ремонту електронного приладу

п/п Марка приладу Кількість і види ремонту
КР ПР ТО
1. СПК - 08
2. СПК - 09
3. СПК - 10

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...