Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок кількості виробничих робітників на дільниці 

Кількість виробничих робітників дільниці визначається за формулою:

 

,

 

де, - загальна трудомісткість ремонтних робіт, ;

Фр - фонд часу робітника;

- коефіцієнт перевиконання норм наробітку, приймаємо ;

 

На ремонтних дільницях крім робітників, які безпосередньо виконують технологічні операції з ремонту, використовуються й інші категорії працівників.

Так для ремонтних дільниць або підприємств встановлено норми для визначення інших категорій робітників:

- допоміжні робітники - робітники, зайняті обслуговуванням основного виробництва (наладчик) - до 5 % від кількості виробничих працівників;

- інженерно-технічні робітники - весь керівний склад дільниці (майстер дільниці, інженер-контролер, майстер-технолог) – до 10% від загальної кількості робітників (виробничих і допоміжних);

- службовці - рахунково-конторський персонал (бухгалтер, диспетчер, обліковець) - до 4% від загальної кількості робітників;

- молодший обслуговуючий персонал - (охоронець, прибиральник) – до 4% від загальної кількості робітників.

Виходячи з цих норм кількість інших категорій робітників визначається за формулами:

 

;

;

;

;

 

де, - кількість робітників;

- кількість допоміжних робітників;

- кількість інженерно-технічних робітників;

- кількість службовців;

- кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

Кількість усіх категорій працівників ( , , , ) маємо обирати за потребою, але не більше одержаної в наведених розрахунках. Отже, загальна кількість всього персоналу дільниці ( ) становитиме:

 

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...