Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок та визначення потреб в устаткуванні для дільниці 

Визначаємо розподіл трудомісткості за видами ремонтних робіт. Трудомісткість конкретного виду робіт визначається за формулою:

 

 

де, - трудомісткість даного виду робіт, ;

- річна трудомісткість ремонтних робіт у майстерні, ;

- відсоток даного виду робіт від річної трудомісткості робіт у майстерні.

Необхідну кількість стендів та монтажних столів для дільниці по ремонту електрообладнання визначається за формулою:

 

 

де, - трудомісткість електроремонтних робіт;

- коефіцієнт, який враховує повторні випробування, ( );

- річний фонд часу устаткування;

- коефіцієнт використання стендів ( ).

 

Результати розрахунків заносимо до таблиці (з використанням вихідних даних):

Таблиця 1.4.

Технологічне устаткування та інструмент для дільниці по ремонту електронного обладнання

Назва устаткування Площа устаткування, м2 Кількість Потужність, кВт Ціна, тис. грн
1. Контрольно-випробувальний стенд 2,71 2,2  
2. Стіл для ремонту обладнання 1,92 1,7  
3. Осцилограф 0,5    
4. Монтажний стенд 1,5 0,5  
5. Стелаж 0,7    
6. Інструмент та інше устаткування (за варіантом завдання) -   -  
  Всього:        

 

Суму амортизації, що включається до кошторису робіт визначаємо за діючими нормами, за формулою:

Sам. = Сприм х Нам

 

Користуючись даними технологічного процесу студент самостійно складає відомість необхідного основного та допоміжного устаткування, енергетичного обладнання, інструментів приладів та господарчого інвентарю з визначенням сум амортизації (таблицю розміщує в додатках).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...