Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок площі дільниці 

Розрахунок площі дільниці за площею, яку займає устаткування, виконують за формулою:

 

 

де, - виробнича площа дільниці ;

- сумарна площа яку займає устаткування ;

- коефіцієнт запасу, який враховує проходи і зручність роботи біля устаткування. Для дільниці по ремонту електрообладнання .

 

15. Кошторис і визначення економічної доцільності технічного обслуговування, ремонту або модернізації електронного обладнання

 

Кошторис – (в даному випадку) це грошовий вираз затрат праці і витрат матеріальних засобів на одиницю ремонтних робіт. Кошторис ремонту даного виду електронного обладнання складається з прямих і непрямих (накладних) витрат. До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну платню робітників, відрахування на соціальне страхування, вартість запасних частин і матеріалів.

До непрямих (накладних) витрат відносять:

- основну і додаткову заробітну платню інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу;

- вартість електроенергії, пари, води і таке інше;

- вартість допоміжних матеріалів;

- витрати на утримання майстерні (опалення, прибирання приміщень);

- витрати на охорону праці;

- витрати на амортизацію основних засобів;

- адміністративно-управлінські витрати (витрати на відрядження, накладні витрати);

Основну заробітну платню робітників по ремонту приймаємо за попередніми розрахунками. Додаткову заробітну плату робітників нараховують для оплати профвідпусток, премій, доплати за скорочений день підліткам, за перерви в роботі, матерям-годувальницям, доплати за час виконання держаних і громадських завдань, доплати робітникам, відрядженим на навчання тощо, ( - становить на підприємствах регіону приблизно 20% від основної зарплати)

 

 

Відрахування на соціальне страхування ( ). Ці відрахування використовують для оплати по лікарняних листах ( приймаємо умовно в розмірі 24% від суми основної і додаткової зарплати).

 

 

Відрахування у фонд зайнятості приймаємо в розмірі 1,3% від суми основної та додаткової зарплати.

 

Відрахування у Пенсійний фонд беруть в розмірі 33,2% від суми основної і додаткової заробітної плати (і так далі по всіх фондах обов’язкового державного соціального страхування, що діють на час виконання розрахунків).

Визначаємо накладні витрати у відсотках від основної і додаткової заробітної платні виробничих робітників (80…120%).

 

 

Заробітна платня робітника визначається за формулою:

 

,

 

В кошторисі ремонту або технічного обслуговування електронного приладу витрати визначаються за формулою: 

де, - заробітна платня;

- непрямі або накладні витрати.

Економічна доцільність ремонту або модернізації визначається студентом самостійно за даними попередніх розрахунків шляхом порівняння собівартості ремонту з вартістю такого самого нового устаткування (приладу). При цьому необхідно дотримуватись умов:

 

де, - собівартість ремонту;

- вартість нового електронного устаткування, грн;

- коефіцієнт довговічності

Метою цього розділу роботи є розробка стандартного економічного документа - калькуляції, що офіційно визначає величини і склад собівартості того чи іншого виду продукції (послуги, замовляння). Документ розробляється за формою табл. 15.

 

Таблиця 1.5

Кошторис ремонтних робіт (планова)

Статті кошторису Сума,грн. Питома вага, % Посилання
1. Прямі витрати
Матеріали основні та допоміжні покупні Енергія        
2. Прямі витрати на оплату праці
Основна заробітна плата виробничого персоналу Додаткова заробітна плата виробничого персоналу Нарахування на оплату праці        
3. Непрямі витрати (амортизація)
Кошторис Прибуток нормативний Загальний кошторис            

 

Після цього студент самостійно готує висновки.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...