Главная Обратная связь

Дисциплины:


Участь у наукових конференція 

1. Жегунова А. С. Місце прокуратури в системі органів державної влади / А. С. Жегунова, О. М. Сидоренко // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : всеукраїнська науково-практична конференція. – Харків, 2014. – С. 161-164.

2. Жегунова А. С. Міжбюджетні відносини в Україні : особливості та перспективи розвитку / Жегунова А. С. // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2014. – С. 127 – 130.

3. Перебийніс С. В. Право на трансплантацію органів в контексті прав людини четвертого покоління / С. В. Перебийніс // Приватне право в умовах глобалізації : традиційні цінності та європейські перспективи : збірник наукових праць – Миколаїв, Іліон 2014. – С. 252 – 256.

4. Перебийніс С. В. Премєр-міністр України: окремі питання трансформації конституційно-правового статусу внаслідок повернення до конституційної реформи 2004 року / С. В. Перебийніс, О. В. Каплій // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Казаченко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – С. 255 – 261.

5. Середенко К. А. Окремі питання конституційно-правового статусу центральних органів виконавчої влади після проведення конституційної реформи 2014 р. / К. А. Середенко, О. В. Каплій // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф.. О. В. Казаченко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – С. 284 – 290.

6. Середенко К. А . Правові проблеми законодавства про природно-заповідний фонд України / К. А. Середенко // Теорія і практика сучасної юриспруденції: міжнародна науково-практична конференція. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2014. – Ч. І. – С. 99 – 103.

7. Спінатій В. В. Проблема зворотної сили норм конституційного права / В. В. Спінатій, О. В. Каплій // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи : збірник наукових праць. – Миколаїв, Іліон. – 2014. – С. 34 – 39.

8. Спінатій В. В. Застосування маркетингових конкурентних стратегій підприємств в ринкових умовах / В. В. Спінатій, С. О. Малюк // Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : НГУ, 2014. – С. 81 – 84.

9. Таран З. В. Організаційні складнощі здійснення валютно-обмінних операцій в Україні / З. В. Таран // Молода економіка : матеріали 5 Наукової студентської конференції. – Умань : Візаві, 2014. - С. 9 - 10.

10. Таран З. В. Концептуальні підходи до визначення "економічної безпеки підприємства" / З. В. Таран, С. О. Малюк // Виробничо-експертний потенціал національної економіки:матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород : Гельветика, 2014. - С. 103 - 105.11. Таран З. В. Становлення професійної адвокатури за реформою 1864 року / З. В. Таран // Адвокатура : минуле та сучасність : матеріали 4 міжнар.наук.конф.адв.,мол.вчен.,асп. та студ. «Адвокатура : минуле та сучасність» – Херсон : Грінь Д. С. – С.125 - 128.

12. Таран З. В. Особливості адвокатської етики / З. В. Таран // Адвокатура : минуле та сучасність : матеріали 4 міжнар.наук.конф.адв.,мол.вчен.,асп. та студ. «Адвокатура : минуле та сучасність» – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 336 – 337.

13. Таран З. В. Особливості фундаментальних принципів юридичної відповідальності / З. В. Таран, О. М. Сидоренко // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014 : збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Казаченко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – С. 294 – 299.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...